Zakończono mrożenie aktywne gruntu przy pierwszym wyjściu

Jedno z największych wyzwań na budowie tunelu pod Świną, a więc mrożenie aktywne gruntu, zakończyło się z powodzeniem przy wyjściu ewakuacyjnym EE1. Teraz rozpocznie się przebijanie przez obudowę tunelu.

Zakończone mrożenie przy wyjściu EE1 oznacza demontowanie obudowy tunelu, urabianie zamrożonego gruntu i wybieranie urobku, a także wykonywanie obudowy wstępnej – torkretu i konstrukcji stalowej. Przebijanie się przez obudowę tunelu wykonawca rozpoczął od strony wyspy Uznam. Głębokość w tym miejscu wynosi około 23 metrów. Po wydobyciu gruntu zostanie wykonana klatka schodowa, która będzie prowadziła pod jezdnię tunelu, gdzie budowana jest droga ewakuacyjna. Przy wyjściu ewakuacyjnym EE2 mrożenie aktywne wciąż trwa, montowana jest również suwnica.

Przypomnijmy, że zamrożenie gruntu polega na ciągłym przenoszeniu ciepła z gruntu do atmosfery. W wyniku tego grunt ulega ochłodzeniu, a woda wypełniająca pory zostaje zamrożona, tworząc warstwę lodu. Zamrożony grunt zamienia się w wodoszczelną bryłę. Mrożenie aktywne, czyli takie, dzięki któremu temperatura gruntu ma spaść, trwa łącznie około 40 dni. Z kolei pasywne, czyli podtrzymujące niską temperaturę w czasie przebijania się przez obudowę tunelu i wykonywania konstrukcji wyjść, potrwa około 100 dni.

Co jeszcze dzieje się na budowie tunelu w Świnoujściu?

W tunelu zakończono także wykonywanie wsporników pod prefabrykaty. Montowane są prefabrykaty sufitowe dla kanału wentylacyjnego. Trwają przygotowania do montażu prefabrykatów typu „U” i filigranów na odcinku T2, jak również konserwacji maszyny TD. Konstrukcja płyty poddrogowej na filigranach jest zbrojona i betonowana.

Na wyspie Uznam w komorze startowej kontynuowana jest budowa klatki schodowej (biegów oraz spoczników) na wlocie do tunelu TBM. Wykonywana jest tam także prefabrykacja deskowania dla realizacji stropu pośredniego na wlocie do tunelu i w komorze startowej. Konstrukcja na rampie i w tunelu jest uszczelniana. Trwają również prace przy kanałach technologicznych.

Komora odbiorcza na wyspie Wolin jest odwadniana. Trwają prace przy konstrukcjach wewnętrznych do poziomu płyty jezdnej. Ściany szczelinowe są uszczelniane. Budowana jest sieć i uzbrojenie terenu oraz infrastruktury drogowej. Uszczelniana jest konstrukcja na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową.

W budynku Biura Centrum Obsługi i Stacji Trafo TK3 kontynuowane są roboty wykończeniowe. Na placu budowy trwają prace porządkowe i utrzymaniowe. Na ulicy Karsiborskiej wprowadzono czasową organizację ruchu.

Liczba odwiedzin: 453087
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.