Wrzesień 2022

Tydzień 26 IX – 02 X 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze startowej nadal trwają prace przy konstrukcjach wewnętrznych poniżej płyty jezdnej, jak również zewnętrzne, ponad stropem górnym. Na rampie całość konstrukcji jest myta aby wykonać tzw. hydrofobizację. Ten proces przeprowadza się by zapowiedz wnikaniu wody w głąb struktury materiałów – w tym przypadku betonu. W budynku Biura Centrum Obsługi kontynuowane są roboty wykończeniowe, między innymi implementacja systemów sterowania infrastrukturą tunelową na terenie magazynu, a także prace programistyczne. W budynku wentylatorni zakończono konstrukcję pod suwnicę oraz sam jej montaż.

W komorze odbiorczej TBM kontynuowane są prace nad konstrukcjami szachtu i klatki schodowej ponad stropem górnym. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową trwają roboty wykończeniowe kap chodnikowych i barier energochłonnych czy montaż konstrukcji pod elewację (panele aluminiowe). Na poszczególnych odcinkach wykonywane są roboty drogowe, w tym budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

W tunelu TBM, przy wyjściu ewakuacyjnym EE1, montowane są wsporniki górne, a cała konstrukcja jest uszczelniana. Wyjście ewakuacyjne EE2 również jest uszczelniane. Montowana jest również instalacja infrastruktury. W kanałach technologicznych trwa natomiast wylewka. Na odcinku T3 wykonywane są bariery energochłonne.

Tydzień 19 IX – 25 IX 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze odbiorczej na wyspie Wolin, kontynuowane są prace nad konstrukcją szachtu i klatki schodowej ponad stropem górnym. Przy Stacji Trafo TK2 wykonywana jest izolacja oraz prace przy płycie dennej.

Na rampie trwają roboty wykończeniowe kap chodnikowych i barier energochłonnych, a także montaż konstrukcji pod elewację czy uszczelnianie ścian szczelinowych. Na poszczególnych odcinkach wykonywane są roboty drogowe, w tym budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

W tunelu TBM, przy wyjściu ewakuacyjnym EE1 konstrukcja jest uciąglana, a płyty pod jezdnię są betonowane. Montowana jest również infrastruktura, a prefabrykaty są uszczelniane. Kontynuowana jest także wylewka w kanałach technologicznych.

Na wyspie Uznam w komorze startowej wykonywane są konstrukcje wewnętrzne i zewnętrzne ponad stropem górnym. Na rampie w tunelu wykonywanym metodą stropową trwają prace wykończeniowe kap chodnikowych i barier energochłonnych. W budynku Biura Centrum Obsługi wykonywane są roboty wykończeniowe – implementacja systemów sterowania infrastrukturą tunelową, w tym prace programistyczne. W budynku Trafo TK3 kontynuowane są prace wykończeniowe, natomiast w budynku Trafo TK1 prace ponad płytą fundamentową. W wentylatorni VC1 wykonywana jest konstrukcja pod suwnicę i jej montaż. Ściany są zbrojone i betonowane. Plac budowy jest porządkowany.

Tydzień 12 IX – 18 IX 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na Wyspie Wolin w komorze odbiorczej zakończono rozszalowywanie stropu górnego, demontaż rusztowań i deskowań. Trwają roboty przy konstrukcjach szachtu i klatki schodowej ponad stropem górnym, do poziomu na którym posadowiony zostanie budynek TK2.  W odcinku rampy i chodnika wykonywanego metodą stropową – segmenty R1 do R16 – trwają prace wykończeniowe przy kapach chodnikowych i barierach energochłonnych. Uszczelniane są też ściany szczelinowe. 

Na odcinku wydrążonym maszyną TBM uciaglana jest konstrukcja pod jezdnię: trwa układanie prefabrykatów, betonowanie płyty i wykonywanie konstrukcji poddrogowych. Uszczelniane są prefabrykaty, oraz montowana infrastruktura przewidziana w tunelu.

Na Wyspie Uznam w komorze startowej trwają prace przy konstrukcjach wewnętrznych i zewnętrznych ponad stropem górnym:  konstrukcja na wlocie do tunelu TBM, izolacja stropu górnego po stronie zachodniej, biegi schodowe i spoczniki w klatce ewakuacyjnej po stronie zachodniej, przygotowanie do wykonania ścian galerii ewakuacyjnej na stropie pośrednim. Na odcinku rampy i tunel wykonywanego metodą stropową w segmentach od S1 do S11 wykonywane są roboty wykończeniowe kap chodnikowych i barier energochłonnych, a także montowana jest konstrukcja pod elewację.

Tydzień 05 IX – 11 IX 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Wolin, w komorze odbiorczej TBM, wykonywane są prace przy konstrukcji szachtu i klatki schodowej ponad stropem górnym, oraz przygotowanie stropu pod izolację i zasypkę do poziomu posadowienia TK2. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową trwają roboty wykończeniowe kap chodnikowych i barier energochłonnych. Montowane są także przepusty pod instalacje na ścianach szczelinowych. Na poszczególnych odcinkach trwają roboty drogowe, w tym budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Przy wyjściu ewakuacyjnym EE1 zakończono uciąglenie konstrukcji pod jezdnię, w tym układanie prefabrykatów oraz samą budowę klatki schodowej wewnątrz wyjścia EE1. Przy wyjściu ewakuacyjnym EE2 zakończono montaż wsporników dolnych. Budowa klatki schodowej wewnątrz wyjścia EE2 jest kontynuowana, podobnie jak montaż instalacji infrastruktury w tunelu TBM. W kanałach technologicznych trwa wylewka. Prefabrykaty są uszczelniane.

W komorze startowej na wyspie Uznam kontynuowane są prace nad konstrukcjami wewnętrznymi i zewnętrznymi ponad stropem górnym, a także przygotowanie konstrukcji pod izolację po stronie zachodniej. Na rampie wykonywany jest montaż konstrukcji pod elewację (panele aluminiowe), oraz próbny montaż paneli aluminiowych. W budynku Biura Centrum Obsługi oraz w budynku Trafo TK3 wykonywane są roboty wykończeniowe i instalacyjne prace wewnętrzne, jak również implementacja systemów sterowania infrastrukturą tunelową na terenie magazynu oraz prace programistyczne. W budynku Trafo TK1 wykonywana jest konstrukcja pod płytę fundamentową. W wentylatorni VC1 budowana jest konstrukcja pod suwnicę, a ściany są zbrojone i betonowane. Na placu budowy trwają prace porządkowe i utrzymaniowe.

Tydzień 29 VIII – 04 IX 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze odbiorczej TBM trwają prace przy konstrukcjach wewnętrznych. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową wykonywane są roboty wykończeniowe kap chodnikowych i barier energochłonnych. Na drogach prace koncentrują się na budowie oraz przebudowie sieci i uzbrojenia terenu, a także infrastruktury drogowej. Na placu budowy trwają prace porządkowe oraz utrzymaniowe.

Przy wyjściach ewakuacyjnych EE1 oraz EE2 w tunelu TBM zakończono betonowanie wsporników pod płytę jezdną. W dalszym ciągu trwa uciąglenie konstrukcji pod jezdnię – na odcinku T1 zakończono zbrojenie i betonowanie płyty poddrogowej. Trwają również prace nad klatką schodową wewnątrz. Montowana jest instalacja infrastruktury technicznej, a w kanałach technologicznych kontynuowana jest wylewka.

W komorze startowej na wyspie Uznam trwają prace nad konstrukcjami wewnętrznymi i zewnętrznymi ponad stropem górnym. W budynku Biura Centrum Obsługi wykonywane są roboty wykończeniowe, instalacyjne prace wewnętrzne oraz implementacja systemów sterowania infrastrukturą tunelową na terenie magazynu, w tym prace programistyczne. W budynku Trafo TK1 zabetonowano płytę fundamentową i trwa montaż zbrojenia pod ściany fundamentu podniesionego. W wentylatorni VC1 zbrojone i betonowane są ściany, wykonywana jest także konstrukcja pod suwnicę.

Liczba odwiedzin: 457728
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2024 r.