Wrzesień 2021

Tydzień 27 IX –  03 X 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Wolin, gdzie Wyspiarka zakończyła drążenie, trwają przygotowania do jej demontażu. W ubiegłym tygodniu czyszczono komorę odbiorczą, tarczę maszyny TBM i rozpoczęto montaż uchwytów demontażowych.

W dalszym ciągu prowadzono roboty wykończeniowe konstrukcji rampy – segmenty od pierwszego do szesnastego. Czyszczono też spód płyty nośnej obiektu mostowego w sekcji R11, by możliwa była hydrofobizacja.

Demontaż odbywa się też po drugiej stronie cieśniny Świny, na wyspie Uznam. W komorze startowej trwa rozbiórka konstrukcji toru dla bram TBM,  by umożliwić  wprowadzenie wózka do wykonywania wsporników w tunelu TBM. Domontowana jest też pompa wspomagająca transport płuczki brudnej wraz z instalacją.

Trwa formowanie rampy zjazdowej od strony S11. Uszczelniane są ściany szczelinowe oraz płyta denna w komorze startowej oraz konstrukcja rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową. Prowadzone są roboty wykończeniowe konstrukcji ramp.

Kontynuowana jest prefabrykacja tymczasowej konstrukcji podpierającej dla drugiego wyjścia ewakuacyjnego w zakładzie konstrukcji stalowych. Trwa demontaż rurociągów płuczkowych w tunelu.

Z zakładzie STP, gdzie w trakcie drążenie odbywała się separacja płuczki wiertniczej od urobku, w ubiegłym tygodniu separowano szlam. Trwały też przygotowania do demontażu systemu STP.

Z kolei w zakładzie prefabrykacji wykonywano zbrojenia i betonowano  prefabrykaty na konstrukcje wewnętrzne w tunelu TBM. Wykonane elementy transportowano na place składowe.

Trwają roboty fundamentowe dla przyszłego budynku Centrum Obsługi i Stacji Trafo TK3.

Po obu stronach Świny kontynuowana jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Tydzień 20 IX –  26 IX 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W ubiegłym tygodniu wbudowano 784., czyli ostatni pierścień obudowy tunelu. Wprowadzono też tarczę maszyny TBM do komory odbiorczej, a następnie z wykorzystaniem instalacji płuczkowej maszyny wypompowano z szybu wodę. Wyczyszczono też tarczę maszyny. A to oznacza, że Wyspiarkę można zacząć demontować, do czego trwają przygotowania. Póki co zdemontowano pompę pośrednią oraz rurociągi instalacji płuczkowej TBM.

Poza tym na wyspie Wolin trwają prace wykończeniowe przy konstrukcji rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową.

Wciąż budowana i przebudowywana jest także sieć uzbrojenia terenu oraz infrastruktura drogowa. Kontynuowane są roboty drogowe.

Z kolei na wyspie Uznam, w komorze startowej trwa uszczelnienie ścian szczelinowych oraz płyty dennej. Kontynuowane jest również zbrojenie, szalowanie, betonowanie wsporników stropu pośredniego.

Prowadzone są roboty wykończeniowe konstrukcji rampy oraz jej uszczelnianie.

Trwa prefabrykacja tymczasowej konstrukcji podpierającej, która będzie potrzebna do wykonania drugiego wyjścia ewakuacyjnego.

Kontynuowany jest montaż platformy jezdnej (maszyny TD) w komorze startowej, który umożliwi wykonywanie wsporników w tunelu.

Choć maszyna skończyła już drążyć, a tym samym w zakładzie separacji nie odbywa się oddzielanie płuczki od urobku, w dalszym ciągu odbywa się transport wcześniej wydobytego urobku na wyznaczony tymczasowy plac budowy.

Nieustannie trwa prefabrykacja zbrojenia dla prefabrykatów na konstrukcje wewnętrzne w tunelu TBM, a także wykonywane są prefabrykaty pod płytę jezdną – typ „U” i filigrany oraz płyty sufitowe.

Także po tej stronie Świny kontynuowane są roboty drogowe oraz przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Prace prowadzone są też w miejscu powstającego budynku Centrum Obsługi. Trwa zbrojenie oraz szalowanie ław fundamentowych.

Tydzień 13 IX –  20 IX 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Wyspiarka przewierciła już ścianę szczelinową komory odbiorczej na wyspie Wolin. Aby zrównoważyć ciśnienie podczas przewiercania się głowicy TBM do szybu, wcześniej napełniono go wodą. Rozpoczęło się wprowadzanie maszyny do komory odbiorczej. W ubiegłym tygodniu ułożyła ona 170 pierścieni 1,5-metrowych i 612 2-metrowych.

Ponieważ Wyspiarka wykonała swoją pracę, wkrótce będzie można ją zdemontować. W tym celu kontynuowane są prace przygotowawcze.

Poza tym na wyspie Wolin trwają roboty wykończeniowe konstrukcji rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową.

Nieustanie przygotowywana jest też infrastruktura drogowa i przebudowywane są sieci uzbrojenia terenu.

Z kolei po drugiej stronie cieśniny, na wysypie Uznam, kontynuowane są roboty m. in. w rejonie komory startowej, gdzie Wyspiarka zaczynała pracę. Trwa uszczelnienie ścian szczelinowych, wiercenie otworów, wykonywanie bruzd w ścianach szczelinowych i wklejanie prętów pod wsporniki stropu pośredniego. Wykonywane jest również zbrojenie, szalowanie i betonowanie wsporników stropu pośredniego.

Prace prowadzone są także na odcinku od segmentu S1 do S11. Trwają tam roboty wykończeniowe konstrukcji rampy i jej uszczelnianie.

Nadal odbywa się prefabrykacja tymczasowej konstrukcji usztywniającej dla drugiego wyjścia ewakuacyjnego w zakładzie konstrukcji stalowych.

W zakładzie prefabrykacji produkowane są natomiast prefabrykaty na konstrukcje wewnętrzne w tunelu TBM, czyli pod płytę jezdną – typ „U” i filigrany oraz płyty sufitowe.

Montowana jest platforma jezdna (maszyny TD) w komorze startowej, by możliwe było wykonywanie wsporników w tunelu TBM.

Trwają roboty fundamentowe dla Budynku Centrum Obsługi i Trafo K3.

Po tej stronie Świny, czyli na wyspie Uznam, również kontynuowana jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Tydzień 06 IX –  12 IX 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

1454,44 – tyle metrów (do 12.09.2021 włącznie) wywierciła już Wyspiarka, a to oznacza, że do mety pozostało jej niespełna 30 metrów. Maszyna zamontowała już 170 pierścieni półtorametrowych oraz 594 dwumetrowe.

Co poza tym?

W zakładzie konstrukcji stalowych trwa prefabrykacja tymczasowej konstrukcji podpierającej dla drugiego wyjścia ewakuacyjnego z tunelu.

W zakładzie prefabrykacji produkowane są prefabrykaty na konstrukcje wewnętrzne w tunelu TBM, czyli pod płytę jezdną – typ „U” i filigrany oraz płyty sufitowe.

W stacji STP trwa separacja urobku i oczyszczanie płuczki wiertniczej.

W komorze startowej, gdzie Wyspiarka zaczęła swoją pracę, kontynuowane jest uszczelnianie ścian szczelinowych, wiercenie otworów, wykonywanie bruzd w ścianach szczelinowych i wklejanie prętów pod wsporniki stropu pośredniego. Poza tym wykonywane jest zbrojenie, szalowanie i betonowanie wsporników stropu pośredniego.

W rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową, czyli w segmentach S1- S11, trwają roboty wykończeniowe. Konstrukcja rampy jest też uszczelniana.

Poza tym na wyspie Uznam prowadzone są roboty fundamentowe dla budynku Centrum Obsługi i Trafo K3.

Z kolei po drugiej stronie cieśniny Świny, na wyspie Wolin, roboty koncentrują się m. in. w rejonie szybu i rampy. Kontynuowane są prace przygotowawcze związane z demontażem Wyspiarki. Komorę odbiorczą napełniono wodą, by zrównoważyć ciśnienie podczas przewiercania jej ściany szczelinowej i wchodzenia do niej głowicy maszyny TBM.

Cały czas odbywają się też roboty wykończeniowe konstrukcji rampy.

Po obu stronach Świny kontynuowana jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Tydzień 30 VIII –  05 IX 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Uznam, w komorze startowej, trwa wiercenie otworów, które umożliwią wklejanie prętów pod wsporniki stropu pośredniego. Aby zamontować wsporniki, wykonywane są także bruzdy w ścianach szczelinowych. Dodatkowo kontynuowane jest zbrojenie, szalowanie i betonowanie wsporników stropu pośredniego.

Trwa uszczelnianie ścian szczelinowych szybu startowego oraz konstrukcji rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową. Na tym odcinku – od segmentu pierwszego do jedenastego – kontynuowane są również roboty wykończeniowe konstrukcji rampy.

Po stronie wyspy Uznam  znajduje się stacja STP, gdzie odbywa się separacja urobku i płuczki wiertniczej. Urobek jest przewożony na tymczasowy plac budowy dla składowania materiału z wiercenia tunelu. Płuczka wraca do obiegu maszyny TBM.

W zakładzie prefabrykacji produkowane jest zbrojenie dla prefabrykatów na konstrukcje wewnętrzne w tunelu: pod płytę jezdną – typ „U” i filigrany oraz płyty sufitowe.

Cały czas „Wyspiarka” drąży tunel i montuje jego obudowę. W ubiegłym tygodniu zmontowała 49 pierścieni dwumetrowych. Łącznie ułożonych jest już 170 pierścieni półtorametrowych i 546 dwumetrowych.

A co na wyspie Wolin? M. in. trwają roboty wykończeniowe konstrukcji rampy oraz prace przygotowawcze do demontażu maszyny TBM w komorze odbiorczej.

Po obu stronach cieśniny kontynuowana jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Liczba odwiedzin: 453518
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.