Wrzesień 2020

Tydzień 21 –  27 IX 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Wolin zakończyła się przebudowa i uruchomiono linię napowietrzną wysokiego napięcia 110 kV. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla tego zadania. Jednocześnie rozpoczęto wykop pod nową trasę linii kablowej WN 110 kV. Prowadzona jest też przebudowa gazu średniego ciśnienia KGS2.

Na wyspie Uznam w segmencie pierwszym rozpoczęto wykop pod płytę denną. W segmentach od drugiego do szóstego zakończono budowę wieńca ścian szczelinowych, rozpór żelbetowych stałych oraz  montaż rozpór tymczasowych. W segmencie siódmym zakończono przesłonę jet-grouting. W segmentach dziesiątym i jedenastym zakończono ściany szczelinowe i rozpoczęto wykonywanie przesłony jet- grouting. 

Kontynuowana jest przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na zachód i wschód od ul. Karsiborskiej. Po zachodniej stronie rozpoczęto przebudowę lini średniego napięcia. Cały czas trwa tam też budowa odwodnienia układu drogowego.

W zakładzie prefabrykacji odbywają się próbne odlewy segmentów obudowy i prefabrykacja płyt drogowych.

Ważne prace toczą się wokół i w komorze startowej dla maszyny TBM. Trwa wykop podstropowy do poziomu płyty dennej, mycie ścian szczelinowych oraz montaż drugiego poziomu rozparcia tymczasowego. Komora jest też odwadniana. Dodatkowo przygotowywany jest plac do rozładunku i składowania elementów maszyny TBM przy komorze startowej.

Tydzień 14 –  20 IX 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Uznam trwają prace związane z budową komory startowej dla maszyny TBM, która wydrąży tunel pod cieśniną Świny. W ubiegłym tygodniu wykonywano wykop podstropowy do poziomu płyty dennej. Montowano też pierwszy poziom rozparcia tymczasowego. Równolegle przygotowywano plac budowy dla rozładunku i składowania elementów TBM przy komorze startowej.

W segmentach od drugiego do szóstego zaczęło się wykonywanie rozpór żelbetowych stałych. Kontynuowane są tam prace przy wieńcu ścian szczelinowych. Budowano też studnie dla odwodnienia wykopu.  

Rozpoczęło się także wykonywanie przesłony jet-grouting w segmencie siódmym, a w segmentach dziesiątym i jedenastym wykonywano sekcje ścian szczelinowych.

Jednocześnie prowadzone były makroniwelacje, czyli korytowanie pod odcinek drogi DK93 (hm 0+050 do 0+150). Usuwane są też kolizje w obrębie układu drogowego, a także wykonywany jest system odwodnienia nowych jezdni. Trwają odbiory przebudowanej sieci gazu wysokiego ciśnienia. W zakładzie prefabrykacji prowadzone są próbne odlewy segmentów obudowy dla nowego tunelu, a także prefabrykacja płyt drogowych.

Na wyspie Wolin przygotowywano plac do magazynowania koszy zbrojeniowych dla ścian szczelinowych.  Przebudowywano również ogrodzenie placu budowy. Kontynuowana jest przebudowa linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV oraz gazu średniego ciśnienia KGS 2.

Tydzień 07 –  13 IX 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Przebudowa sieci wysokiego napięcia 110 kV i wykonywanie platform roboczych dla ścian szczelinowych komory odbiorczej TBM – to jedne z istotniejszych prac, jakie toczyły się w minionym tygodniu na wyspie Wolin.

Z kolei po drugiej stronie Świny, na wyspie Uznam, trwają roboty przy komorze startowej TBM. Wykonywany jest wykop podstropowy. W komorze zaczął się montaż pierwszego poziomu rozparcia tymczasowego oraz instalacji elektrycznej oświetlenia.

W segmentach od drugiego do szóstego (na zachód od ul. Karsiborskiej) budowano wieniec ścian szczelinowych i wykonywano studnie dla odwodnienia.  Intensywne prace toczyły się także w segmencie siódmym, gdzie zakończono realizację ścian szczelinowych i demontowano nawierzchnię oraz podbudowę ul. Karsiborskiej. Obecnie trwają przygotowania do wykonania przesłony jet-grouting. Natomiast w segmentach dziesiątym i jedenastym zbudowano murki prowadzące dla ścian szczelinowych oraz wykonywano sekcje ścian szczelinowych.

Trwają roboty drogowe. W ubiegłym tygodniu wykonano m. in. korektę nawierzchni chodnika dla baypassu ul. Karsiborskiej. Wykonywane jest też odwodnienie układu drogowego na zachód od tej ulicy. Kontynuowana jest przebudowa sieci gazu wysokiego ciśnienia, wodociągu, kanalizacji – tak, by wyeliminować wszelkie kolizje w obszarze jezdni.

Na placu budowy, tuz przy komorze startowej, przygotowane jest miejsce do rozładunku i składowania podzespołów maszyny. Wykonywane są też przyłącza do zakładu STP (Slurry Treatment Plant) czyli zakładu oczyszczania płuczki wiertniczej i oddzielania jej od urobku.

Tydzień 31 VIII –  06 IX 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na Wyspie Uznam trwa odwadnianie komory startowej TBM. Prowadzone są prace w wykopie podstropowym. Udało się wykonać przesłony jet-grouting w segmentach od drugiego do szóstego. Tam też budowany jest wieniec ścian szczelinowych. Z kolei w segmencie siódmym zakończono wykonywanie murków prowadzących. W segmentach dziesiątym i jedenastym przygotowywane są platformy robocze do wykonywania ścian szczelinowych.

Wciąż trwa usuwanie kolizji w rejonie układu drogowego ul. Karsiborskiej – prowadzona jest przebudowa gazu wysokiego ciśnienia, wodociągu, kanalizacji. Wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu z tunelem odkrywkowym – bypass ulicy Karsiborskiej.

Przygotowywana jest przestrzeń wokół komory startowej TBM – trwa profilowanie i zagęszczanie terenu – tak, by można przetransportować, rozładować i składować podzespoły maszyny TBM. Wykonywana jest też droga technologiczna od nabrzeża portowego Nr 87 do ulicy Portowej niezbędna do sprawnego transportu elementów maszyny – obecnie trwa zmiana niwelety.

Intensywne prace są również prowadzone po drugiej stronie Świny. Trwa przebudowa sieci wysokiego napięcia 110 kV, sieci wodno-kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Fińskiej oraz rowu melioracyjnego. Wykonywane są też murki prowadzące dla ścian szczelinowych komory odbiorczej TBM. Zagospodarowywany jest też tamtejszy plac budowy, do którego doprowadzane są przyłącza wody.

Liczba odwiedzin: 455672
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2024 r.