Wrzesień 2019

Tydzień 23 – 27 IX 2019

1. Opracowywanie projektów wykonawczych branży drogowej: opisy techniczne, plany sytuacyjne, przekroje poprzeczne i podłużne oraz szczegóły konstrukcyjne.

2. Opracowywanie projektów wykonawczych branży konstrukcyjnej: wanny po stronie Uznam i Wolin; tunel wykonywany metodą odkrywkową po stronie Uznam i Wolin; Budynki Stacji Transformatorowych TK1, TK2 i TK3.

3. Opracowywanie projektów wykonawczych branży architektonicznej dla wszystkich budynków.

4. Opracowywanie projektów wykonawczych branży sanitarnej: przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; odwodnienie tunelu oraz dróg; Budynek Centrum Obsługi – instalacje sanitarne i wentylacja; przebudowa sieci gazu średniego i wysokiego ciśnienia, Budynki Stacji Transformatorowej TK1, TK2 i TK3 – wentylacja.

5. Opracowywanie projektów wykonawczych branży elektrycznej i telekomunikacyjnej: przebudowa sieci teletechnicznych, oświetlenie terenu, przebudowa kolizji WN 110 kV, dźwiękowy system ostrzegawczy i nagłośnienia, systemy bezpieczeństwa, SSP.

6. Prowadzenie uzgodnień dot. pozyskania terenu pod zaplecza budowy oraz przebiegu dróg technologicznych służących do obsługi inwestycji.

7. Prowadzenie uzgodnień z Nadleśnictwem Międzyzdroje dot. wycinki drzew – wytyczanie powierzchni lasu do wycinki na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Międzyzdroje.

8. Analizowanie zebranych danych z przeprowadzonego monitoringu przedinwestycyjnego w zakresie oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

9. Opracowywanie modelu BIM.

Tydzień 16 – 20 IX 2019

1. Opracowywanie projektów wykonawczych branży drogowej: opisy techniczne, plany sytuacyjne, przekroje poprzeczne i podłużne oraz szczegóły konstrukcyjne.

2. Opracowywanie projektów wykonawczych branży konstrukcyjnej: wanny po stronie Uznam i Wolin; tunel wykonywany metodą odkrywkową po stronie Uznam i Wolin; Budynki Stacji Transformatorowych TK1, TK2 i TK3.

3. Opracowywanie projektów wykonawczych branży architektonicznej dla wszystkich budynków.

4. Opracowywanie projektów wykonawczych branży sanitarnej: przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; odwodnienie tunelu oraz dróg; Budynek Centrum Obsługi – instalacje sanitarne i wentylacja; przebudowa sieci gazu średniego i wysokiego ciśnienia, Budynki Stacji Transformatorowej TK1, TK2 i TK3 – wentylacja.

5. Opracowywanie projektów wykonawczych branży elektrycznej i telekomunikacyjnej: przebudowa sieci teletechnicznych, oświetlenie terenu, przebudowa kolizji WN 110 kV, dźwiękowy system ostrzegawczy i nagłośnienia, systemy bezpieczeństwa, SSP.

6. Prowadzone są uzgodnienia dot. pozyskania terenu pod zaplecza budowy oraz przebiegu dróg technologicznych służących do obsługi inwestycji.

7. Prowadzone są rozmowy z Nadleśnictwem Międzyzdroje dot. wycinki drzew.

8. Prowadzone są analizy i korespondencja z gestorami i instytucjami zewnętrznymi.

9. Prowadzony jest monitoring przedinwestycyjny w zakresie oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

10. Opracowywanie modelu BIM.

Tydzień 09 – 13 IX 2019

1. Opracowywanie projektów wykonawczych branży drogowej: opisy techniczne, plany sytuacyjne, przekroje poprzeczne i podłużne oraz szczegóły konstrukcyjne.

2. Opracowywanie projektów wykonawczych branży konstrukcyjnej: wanny po stronie Uznam i Wolin; tunel wykonywany metodą odkrywkową po stronie Uznam i Wolin; Budynki Stacji Transformatorowych TK1, TK2 i TK3.

3. Opracowywanie projektów wykonawczych branży architektonicznej dla wszystkich budynków.

4. Opracowywanie projektów wykonawczych branży sanitarnej: przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; odwodnienie tunelu oraz dróg; Budynek Centrum Obsługi – instalacje sanitarne i wentylacja; przebudowa sieci gazu średniego i wysokiego ciśnienia, Budynki Stacji Transformatorowej TK1, TK2 i TK3 – wentylacja.

5. Opracowywanie projektów wykonawczych branży elektrycznej i telekomunikacyjnej: przebudowa sieci teletechnicznych, oświetlenie terenu, przebudowa kolizji WN 110 kV, dźwiękowy system ostrzegawczy i nagłośnienia, systemy bezpieczeństwa, SSP.

6. Prowadzone są uzgodnienia dot. pozyskania terenu pod zaplecza budowy oraz przebiegu dróg technologicznych służących do obsługi inwestycji.

7. Prowadzone są rozmowy z Nadleśnictwem Międzyzdroje dot. wycinki drzew.

8. Prowadzony jest monitoring przedinwestycyjny w zakresie oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

9. Opracowywanie modelu BIM.

Tydzień 02 – 06 IX 2019

1. Opracowywanie projektów wykonawczych branży drogowej: opisy techniczne, plany sytuacyjne, przekroje poprzeczne i podłużne oraz szczegóły konstrukcyjne.

2. Opracowywanie projektów wykonawczych branży konstrukcyjnej: wanny po stronie Uznam i Wolin; tunel wykonywany metodą odkrywkową po stronie Uznam i Wolin; Budynki Stacji Transformatorowych TK1, TK2 i TK3.

3. Opracowywanie projektów wykonawczych branży architektonicznej dla wszystkich budynków.

4. Opracowywanie projektów wykonawczych branży sanitarnej: przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; odwodnienie tunelu oraz dróg; Budynek Centrum Obsługi – instalacje sanitarne i wentylacja; przebudowa sieci gazu średniego i wysokiego ciśnienia, Budynki Stacji Transformatorowej TK1, TK2 i TK3 – wentylacja.

5. Opracowywanie projektów wykonawczych branży elektrycznej i telekomunikacyjnej: przebudowa sieci teletechnicznych, oświetlenie terenu, przebudowa kolizji WN 110 kV, dźwiękowy system ostrzegawczy i nagłośnienia, systemy bezpieczeństwa, SSP.

6. Prowadzone są uzgodnienia dot. pozyskania terenu pod zaplecza budowy oraz przebiegu dróg technologicznych służących do obsługi inwestycji.

7. Prowadzone są rozmowy z Nadleśnictwem Międzyzdroje dot. wycinki drzew.

8. Prowadzony jest monitoring przed inwestycyjny w zakresie oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

9. Opracowywanie modelu BIM.

Liczba odwiedzin: 453512
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.