Konsorcjum trzech firm z liderem Sweco Consulting jest Konsultantem przy budowie tunelu pod Świną

Konsorcjum firm: Sweco Consulting sp. z o.o. – lider, Sweco GmbH – partner, Lafrentz Polska sp. z o.o. – partner, podpisało umowę z Gminą Miasto Świnoujście, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Świnoujście, działającego jako zarządca drogi publicznej, na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”. 

Celem inwestycji jest usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Wolin i Uznam, umożliwiającego skomunikowanie układów drogowych po obu stronach Miasta Świnoujście. Zakres obejmuje budowę tunelu drogowego, podwodnego oraz dróg dojazdowych o długości ok. 3,2 km wraz ze wszelką infrastrukturą towarzyszącą. 1,44 km wykonane będzie metodą drążoną TBM, a około 860 metrów metodą odkrywkową (460 metrów od strony wyspy Uznam i 400 od strony wyspy Wolin). Tunel mieścić będzie dwukierunkową jezdnię o parametrach drogi klasy GP oraz korytarze ewakuacyjne.

Maciej Chrzanowski prezes Sweco Consulting: Jestem bardzo zadowolony, że udało nam się zwyciężyć w przetargu i pozyskać ten projekt. Wszyscy wiemy jak ważna i wyczekiwana jest to inwestycja nie tylko dla osób tam zamieszkających, ale wszystkich podróżujących tą trasą. Dzięki usprawnieniu połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Wolin i Uznam, pokonanie tego odcinka będzie zdecydowanie szybsze i bardziej przystępne i stanowić może ważny czynnik sprzyjający ożywieniu gospodarczemu w regionie. Nie mam wątpliwości, że nasza wiedza i doświadczenie pozwolą nam zrealizować pomyślnie ten projekt.

W ramach usługi konsorcjum Sweco – Lafrentz odpowiedzialne będzie m.in. za zapewnienie nadzoru nad realizacją prac projektowych i robót zgodnie z Kontraktem, optymalizację kosztów robót oraz przyszłej eksploatacji, odbiór robót, usuwanie wad oraz koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją Kontraktu, aż po jego ostateczne rozliczenie.

Wartość umowy podpisanej przez konsorcjum to ponad 17,5 mln PLN netto.
Zgodnie z aktualnym planem tunel ma być gotowy w drugiej połowie 2022 roku.

źródło: https://www.sweco.pl/

Liczba odwiedzin: 453087
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.