W tunelu trwają testy bezpieczeństwa

Na budowie wykonywane są ostatnie prace porządkowe, gdzie oprócz sprzątania, testów wszystkich instalacji czy prac wykończeniowych, wykonywane są też nasadzenia drzew i krzewów na terenie całej inwestycji.

Ponadto w tunelu wykonywany jest szereg prób instalacji, między innymi instalacji natryskowej oraz hydrantowej. Doszczelniana jest konstrukcja wyjść ewakuacyjnych oraz prefabrykatów, z których zbudowana została galeria ewakuacyjna.

Trwają też badania kontrolne: szorstkość i równość nawierzchni, które przeprowadza laboratorium Inwestora Zastępczego. Testowane będą też sygnały z przepustnic tunelowych, wykonywane są testy detekcji (wykrywania) pożaru oraz przygotowanie do uruchomienia systemu sygnalizacji pożaru (SSP). W budynkach stacji transformatorowych oraz w Biurze Centrum Obsługi testowane są czujniki dymu.

Na placu budowy, przy budynkach stacji transformatorowych, trwają zewnętrzne prace wykończeniowe, w tym prace brukarskie. Porządkowany jest również plac po demontażu hali prefabrykacji.

Liczba odwiedzin: 457725
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2024 r.