Tunel w Świnoujściu ma już nawierzchnię bitumiczną

Zakończyło się układanie warstwy ścieralnej na jezdni w tunelu, w komorze odbiorczej oraz komorze startowej. Kontynuowane są roboty przy konstrukcjach wewnętrznych. Trwają prace instalacyjne, między innymi testy znaków zmiennej treści.

W tunelu TBM montowana jest instalacja infrastruktury technicznej. Planowane jest uruchomienie pompowni drenażowych, sieci światłowodowej, ale też niezbędnych podsystemów, między innymi IT, systemu radiołączności, CCTV (monitoring) czy systemu kontroli jakości powietrza. Wszystkie systemy zostaną ze sobą zintegrowane. Obudowa tunelu oraz wyjścia ewakuacyjne, wykonane w technologii mrożenia, są uszczelniane. W wentylatorni na wyspie Uznam trwają testy wentylatorów wyciągowych. W budynkach Biura Centrum Obsługi czy stacji transformatorowych wykonywane są prace wykończeniowe, a na zewnątrz układana jest kostka brukowa.

W części rampowej na wyspie Wolin kontynuowany jest montaż obudowy z paneli aluminiowych na ścianach szczelinowych. W budynku stacji TK2 podłączane są niezbędne urządzenia oraz systemy. Teren wokół budynku jest porządkowany.

Po zakończonych pracach bitumicznych tunel jest czyszczony, a powierzchnie betonowe są doszczelniane. Jeszcze w tym miesiącu w komorze odbiorczej zostanie wykonana izolacja dachu i obróbki dachowe na szachcie czy na klatce. Zostaną zamontowane bariery demontowalne. W budynku stacji TK1 dokończona zostanie elewacja.

Liczba odwiedzin: 453087
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.