Świnoujście buduje tunel. „Serce” maszyny jest już w komorze!

„Serce” maszyny TBM, czyli łożysko główne z napędem, zostały już opuszczone do komory startowej. To pierwsze elementy z ponad 100, jakie trafią do 110 metrowej komory, która powstała na wyspie Uznam. Stąd w marcu zacznie się drążenie 1484 metrów tunelu. Całkowita długość tunelu w Świnoujściu, wraz z częścią wykonaną metodą stropową i odkrywkową, będzie mieć 1780 metrów i będzie najdłuższą drogową przeprawą w Polsce, wykonaną pod wodą.

W ubiegłym tygodniu w komorze startowej (gdzie maszyna rozpocznie drążenie) zamontowano tor stalowy dla bram maszyny TBM oraz kluczową część TBM, czyli łożysko z napędem. Montaż elementów „wielkiego kreta” odbywał się także na powierzchni, przy szybie startowym. Elementy są opuszczane przez dwa gigantyczne dźwigi o nośności 650 ton każdy.

Tarcza będzie rosła z dnia na dzień – mówi Sławomir Skraba, kierownik budowy z firmy PORR. – Maszyna jest aktualnie montowana pod nadzorem producenta. Obok szybu startowego łączony jest tzw. „cutter head” czyli głowica urabiająca, która za kilka tygodni także znajdzie się w szybie startowym”

Cały czas odbywa się odwadnianie komory startowej oraz uszczelnianie jej ścian szczelinowych. Prowadzone są też roboty konstrukcyjne i ziemne przy rampie dojazdowej, czyli w segmentach od pierwszego do dziesiątego.

Wykonawca trzyma się założonego harmonogramu prac i to nas jako inwestora cieszy. Do marca TBM ma być zmontowana i gotowa do rozpoczęcia faktycznego drążenia. Dla nas, mieszkańców Świnoujścia, to ważna chwila, która o kolejny duży krok przybliża nas do otwarcia tunelu – mówi Zastępca Prezydenta Świnoujścia Barbara Michalska. – A tunel to dla miasta i jego mieszkańców nowe możliwości rozwoju.

Oprócz prac w komorze startowej kontynuowana jest przebudowa i budowa uzbrojenia terenu: sieci wodno-kanalizacyjnej na zachód i wschód od ul. Karsiborskiej oraz sieci średniego napięcia.

W zakładzie prefabrykacji całą dobę produkowane są segmenty obudowy tunelu, które następnie są przewożone i składowane na placu magazynowym. Docelowo zostanie wykonanych 6280 segmentów, które utworzą 615 dwumetrowych pierścieni i 170 półtorametrowych.

Na budowie powstaje rurociąg łączący zakład STP z komorą startową.  W zakładzie separacji płuczka wiertnicza będzie oddzielana od urobku i ponownie pompowana do maszyny TBM. Ta metoda i użycie bentonitu pozwalają bezpiecznie drążyć tunel w zróżnicowanych warunkach gruntowych – mówi Jacek Król, Inżynier Rezydent z firmy Lafrenzt. – Wykonawca montuje też elementy kontenerowe zakładu separacji płuczki wiertniczej. Wszystko przygotowywane jest na start maszyny.

Tymczasem po drugiej stronie Świny, na wyspie Wolin wykonano kolumny jet – grouting dla komory odbiorczej i dla bloku wyjściowego. Komora odbiorcza w tym miejscu będzie miała 35 metrów długości, zaś maszyna TBM powinna znaleźć się w niej we wrześniu 2021 roku, po około pół roku drążenia pod cieśniną Świny.

W tym czasie na powierzchnię zostanie wydobytych około 210 000 metrów sześciennych urobku, a maszyna w najgłębszym miejscu zejdzie prawie 38 metrów pod ziemię.

Mat. Urząd Miasta Świnoujście/ Sweco

Liczba odwiedzin: 453519
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.