Styczeń 2023

Tydzień 23 I – 29 I 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze odbiorczej na wyspie Wolin trwają prace nad konstrukcjami wewnętrznymi, gdzie odbywają się roboty wykończeniowe. Podobna sytuacja ma miejsce w budynku Stacji Trafo TK2. Na rampie i w tunelu montowana jest konstrukcja pod elewację. Na drogach kontynuowana jest budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

W tunelu drążonym uszczelniana jest konstrukcja wyjść ewakuacyjnych EE1 oraz EE2. Ściany oraz prefabrykaty także są uszczelniane, a obudowa dodatkowo czyszczona.

Roboty wykończeniowe czy instalacyjne to również główne zajęcie po stronie wyspy Uznam, gdzie prace koncentrują się w pomieszczeniach technicznych, budynku Biura Centrum Obsługi czy Stacji Trafo. Na rampie i w tunelu montowana jest instalacja hydrantowa i obudowa ścian szczelinowych.

Tydzień 16 I – 22 I 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Wolin, wokół stacji Trafo TK2 wykonywana jest mała architektura, między innymi ogrodzenie budynku. W komorze odbiorczej trwają prace przy konstrukcjach wewnętrznych, a dokładniej prace wykończeniowe.  Na rampie kontynuowany jest montaż konstrukcji pod elewację na ścianach szczelinowych oraz sam montaż elewacji z paneli aluminiowych. Na poszczególnych odcinkach odbywają się roboty drogowe, a plac budowy jest porządkowany.

W tunelu TBM konstrukcja wyjść ewakuacyjnych EE1 oraz EE2, a także prefabrykaty są uszczelniane. Obudowa tunelu jest czyszczona, tak samo jak kanał wentylacyjny w części stropowej tunelu nad pułapem z prefabrykatów.

Na wyspie Uznam, w komorze startowej, trwają prace w pomieszczeniach technicznych i ewakuacyjnych. Wykonywane są też kapy chodnikowe i bariery energochłonne, a ściany szczelinowe są uszczelniane. W części centralnej stropu górnego trwa izolacja oraz zasypka. W budynkach Biura Centrum Obsługi czy stacji Trafo kontynuowane są prace instalacyjne i wykończeniowe.

Tydzień 09 I – 15 I 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze startowej na wyspie Uznam zabetonowany strop wyrzutni został już rozszalowany. Wykonywane są kapy chodnikowe oraz bariery energochłonne, a w pomieszczeniach ewakuacyjnych i technicznych trwają prace wykończeniowe. Na rampie i w tunelu montowana jest instalacja hydrantowa. W większości powstających obiektów prace koncentrują się na montażu instalacji wewnętrznych oraz montażu wielu urządzeń wyposażenia.

Konstrukcje wyjść ewakuacyjnych w wydrążonym tunelu, które powstały z wykorzystaniem metody mrożenia gruntu, są uszczelniane. Te same prace dotyczą również ścian w obu wyjściach oraz prefabrykatów. Cała obudowa tunelu TBM jest także czyszczona.

W komorze odbiorczej kontynuowane są prace wewnętrzne – wykończeniowe, na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową montaż konstrukcji pod elewację, a w budynku stacji Trafo TK2 montaż podłóg podniesionych i oprzyrządowania. Na poszczególnych odcinkach trwają roboty drogowe, plac budowy jest porządkowany.

Tydzień 02 I – 08 I 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Montaż konstrukcji pod elewację na rampie oraz w tunelu wykonywanym metodą stropową, montaż podłóg podniesionych w budynku Stacji Trafo TK2 czy roboty wykończeniowe przy konstrukcjach wewnętrznych komory odbiorczej – to najważniejsze z prac, które toczą się aktualnie po stronie wyspy Wolin. Na drogach trwa budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu, a także prace porządkowe.

Przy wyjściach ewakuacyjnych EE1 oraz EE2 doszczelniane są między innymi ściany. Montowana jest również instalacja infrastruktury, a obudowa tunelu TBM jest czyszczona i uszczelniana.

W komorze startowej kontynuowane są prace przy konstrukcjach pomieszczeń technicznych, ewakuacyjnych, czy wykonywanie kap chodnikowych. Strop wyrzutni został zabetonowany, a ściany szczelinowe są uszczelniane. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową kontynuowany jest montaż obudowy ścian szczelinowych. W budynkach Biura Centrum Obsługi, a także Stacji Trafo TK1, TK3 trwają prace wykończeniowe, a dodatkowo instalacyjne prace wewnętrzne czy montaż urządzeń wyposażenia.

Liczba odwiedzin: 453508
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.