Styczeń 2022

Tydzień 24 I –  30 I 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Wolin, w komorze odbiorczej TBM, kontynuowane jest jej odwadnianie oraz prace porządkowe, a także montaż progów zwalniających na tymczasowej rampie dojazdowej. W części rampowej kontynuowane są prace przy uszczelnianiu konstrukcji oraz czyszczenie przegłębień płyty dennej, a na placu budowy prace porządkowe i utrzymaniowe. W komorze startowej na wyspie Uznam kontynuowany był demontaż konstrukcji oporowej wykorzystanej przy starcie maszyny TBM. W tunelu nadal trwają prace wiertnicze i instalacyjne rur mrożeniowych i technologicznych, przy budowie dwóch wyjść ewakuacyjnych, jak również prefabrykacja zbrojenia, deskowanie i betonowanie wsporników. Elementy zakładu STP są wywożone z placu budowy. W zakładzie prefabrykacji przygotowywane są konstrukcje wewnętrzne: pod jezdnię – typ „U” i filigrany oraz płyty sufitowe. Kontynuowane są również roboty przy budowie Budynku Centrum Obsługi, między innymi przy instalacjach wewnętrznych tj. instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz przyłącza wodno-kanalizacyjne.

Tydzień 17 I –  23 I 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Ponad 85 % prefabrykatów dla konstrukcji wewnętrznych w tunelu TBM zostało już wyprodukowanych w zakładzie prefabrykacji. Są to między innymi elementy pod płytę jezdną typu „U” oraz filigrany, a także płyty sufitowe. Z kolei w zakładzie STP trwa demontaż elementów systemu i wywożenie go z placu budowy.
W tunelu wydrążonym maszyną TBM trwają prace wiertnicze i instalacyjne rur mrożeniowych i technologicznych. Betonowane są wsporniki pod prefabrykaty. Uszczelniana jest też obudowa wykonana z tubingów. Na wyspie Uznam w komorze startowej trwają prace porządkowe, podobnie na odcinku rampy i tunelu w segmentach od S1 do S11.
Na Wyspie Wolin komora odbiorcza jest odwadniana i czyszczona. W tunelu wykonywanym metodą stropową – w segmentach R1 do R16 wyłączane są pompy i likwidowane studnie odwodnieniowe, montowane są progi zwalniające na rampie dojazdowej do tunelu. Przebudowywana i budowana jest sieć i uzbrojenie terenu oraz infrastruktury drogowej.

Tydzień 10 I –  16 I 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Prace porządkowe i utrzymaniowe na placu budowy po stronie wyspy Wolin,  odwadnianie i czyszczenie komory odbiorczej  oraz części rampowej a także  demontaż dźwigów, którymi wyciągane  były elementy maszyny TBM to główne roboty, które toczyły się po tej stronie cieśniny Świny. Na jej przeciwnej stronie, wyspie Uznam, w komorze startowej kontynuowany był demontaż konstrukcji oporowej wykorzystanej przy starcie Wyspiarki. W samym tunelu wydrążonym pod cieśniną trwają prace wiertnicze i instalacyjne rur mrożeniowych, które są przygotowaniem do wykonania wyjść ewakuacyjnych. Uszczelniana jest obudowa  tunelu. W zakładzie prefabrykacji trwa zarówno prefabrykacja zbrojenia  jak i  wykonywane są prefabrykaty na konstrukcje wewnętrzne. Zaawansowanie tych prac to już ponad 81%. Kontynuowane są roboty murarskie przy budynku BCO i konstrukcyjne przy budynku stacji Trafo TK3. 

Tydzień 03 I –  09 I 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Zakończyło się wiercenie i wklejanie kotew pod wsporniki dla prefabrykatów, w tunelu wydrążonym maszyną TBM. W komorze startowej trwa demontaż konstrukcji oporowej, zaś w komorze odbiorczej wykonywanie rampy tymczasowej prowadzącej do tunelu.

Na wyspie Wolin trwają roboty porządkowe, odwadnianie i zabezpieczenie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową w segmentach od R1 do R16. Podobnie na Wyspie Uznam w segmentach od S1 do S11.

Demontowane i wywożone z budowy są elementy zakładu separacji urobku. Zaś w zakładzie prefabrykacji trwa produkcja zbrojenia jak i samych  prefabrykatów na konstrukcje wewnętrzne tunelu. Wykonano już ponad 77 % wszystkich elementów to jest konstrukcji pod płytę jezdną – typ „U”, płyt sufitowych i filigranów pod płytę jezdną.

Trwa murowanie ścian wewnętrznych w budynku BCO oraz kontynuowane są roboty konstrukcyjne przy stacji Trafo TK3.

Liczba odwiedzin: 453515
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.