Styczeń 2020

Tydzień 27 –  31 I 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Sprawozdanie za okres od 27 stycznia do 31 stycznia 2020 roku

Kolejny tydzień budowy tunelu pod Świną (na wyspie Uznam) za nami. Wykonawca kontynuuje budowę przyłącza elektroenergetycznego do węzła betoniarskiego oraz do przyszłego zakładu prefabrykacji. W zakładzie tym wytwarzane będą na bieżąco segmenty żelbetowe wykorzystywane do obudowy tunelu.

Wykonawca jest także w trakcie budowy przyłącza wodociągowego oraz linii napowietrznej (elektroenergetycznej) – niezbędnych dla miejsca przyszłej komory startowej. Tutaj rozpocznie się wiercenie tunelu maszyną TBM.

Wykonawca rozpoczął również makroniwelację terenu pod komorę startową. Gleba oraz humus są magazynowane w hałdach na terenie budowy – w późniejszej fazie realizacji materiał ten zostanie wykorzystany do robót ogrodniczych.

Kontynuowane są prace przygotowujące teren pod place składowe materiałów budowlanych (piasek, kruszywo) podlegające na niwelacji terenu.

Rozpoczęto także wycinkę drzew i krzewów (na terenie budowy) po stronie wyspy Wolin.

Tydzień 20 –  24 I 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Sprawozdanie za okres od 20 stycznia do 24 stycznia 2020 roku

Po stronie wyspy Uznam …

Zakończono budowę zaplecza socjalno-biurowego dla Wykonawcy, Konsultanta, Zamawiającego i Kierownika Projektu (GDDKiA) wraz z przyłączami (wodno-kanalizacyjne, elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne). Biura zostały urządzone co oznacza, że rady budowy i rady techniczne odbywają się już w specjalnie przygotowanej do tego celu sali konferencyjnej. Biura zlokalizowane są w rejonie nabrzeża portowego nr 87 przy ulicy Portowej w Świnoujściu.

Zakończono wycinkę drzew i krzewów wzdłuż ul. Karsiborskiej – na odcinku od przejścia tunelem pod ul. Karsiborską do włączenia projektowanej trasy w ul. Karsiborską. Wykonawca usuwa jeszcze karpy korzeniowe, zasypuje doły po usuniętych karpach oraz wywozi z terenu budowy materiał z wycinki.

Trwa budowa tymczasowego przyłącza elektroenergetycznego do zakładu prefabrykacji obudowy tunelu oraz wytwórni betonu. Przygotowywany jest także teren pod place składowe materiałów budowlanych.

Po stronie wyspy Wolin …

W najbliższym czasie Wykonawca wprowadzi tu czasową organizację ruchu. Rozpocznie także usuwanie kolidujących z inwestycją drzew i krzewów oraz przebudowa kolidujących z inwestycją obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Tydzień 13 –  17 I 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Sprawozdanie za okres od 13 stycznia do 17 stycznia 2020 roku

Po stronie wyspy Uznam …

Kontynuowana jest wycinka drzew, usuwanie karp oraz podszytu na terenach nadleśnictwa – po obydwu stronach ul. Karsiborskiej. Prace te są niezbędne dla

– wykonania komory startowej i wiercenia tunelu podziemnego maszyną TBM,
– wykonania odcinka tunelu metodami stropowymi i odkrywkowymi w ścianach szczelinowych,
– wykonania układu komunikacyjnego w rejonie połączenia ul. Karsiborskiej z projektowaną trasą GP.

Planowane zakończenie tych prac przewidywane jest na koniec stycznia 2020 roku.

Kontynuowane są prace przygotowawcze dla wykonania tymczasowego zakładu prefabrykacji obudowy tunelu oraz wytwórni betonu. Obejmują one m.in. prace projektowe oraz badania geotechniczne dla posadowienia obiektów zakładu.

Wykonawca inwestycji cały czas kontynuuje prace projektowe – wykonuje projekty wykonawcze uszczegóławiające i uzupełniające Projekt Budowlany.

Po stronie wyspy Wolin …

W najbliższym czasie wprowadzona zostanie tu tymczasowa organizacja ruchu dla wykonania prac przygotowawczych. Będą to m.in. wycinka drzew i krzewów, wjazdy na teren budowy oraz budowa zaplecza socjalno-technicznego.

Tydzień 06 –  10 I 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Tydzień między 6 stycznia 2020 roku, a 10 stycznia 2020 roku to m.in. kolejne prace przy wycince drzew (po stronie wyspy Uznam) oraz prowadzenie dalszych uzgodnień przy projektowaniu dróg dojazdowych do zaplecza budowy.

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

W części projektowej trwają kolejne prace m.in. nad przygotowaniem wytwórni prefabrykatów oraz przygotowaniem czasowej organizacji ruchu. Niezmiennie kontynuowane jest także opracowywanie projektów wykonawczych w zakresie branży konstrukcyjnej i branży architektury oraz w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.

Tydzień 30 XII 2019 –  03 I 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Tydzień między 30 grudnia 2019 roku, a 3 stycznia 2020 roku to m.in. kontynuacja prac przy wycince drzew na stronie Uznam oraz prac związanych z inwentaryzacją poszczególnych obiektów. To także okres prac nad projektem wykonawczym branży drogowej i komory startowej.

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

W części projektowej trwają dalsze prace m.in. nad Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Programem Zapewnienia Jakości. Nadal kontynuowane jest opracowywanie projektów wykonawczych w zakresie branży konstrukcyjnej i branży architektury oraz w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Dodatkowo prowadzone są prace projektowe i uzgodnienia związane z przygotowaniem wytwórni prefabrykatów oraz dróg dojazdowych do zaplecza budowy.

Liczba odwiedzin: 453087
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.