Sierpień 2022

Tydzień 22 VIII – 28 VIII 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze odbiorczej TBM zabetonowano strop zewnętrzny. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową trwają roboty wykończeniowe kap chodnikowych i barier energochłonnych. Na poszczególnych odcinkach kontynuowane są roboty drogowe, w tym budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej. Na placu budowy wykonywane są prace porządkowe oraz utrzymaniowe.

W tunelu TBM przy wyjściach ewakuacyjnych EE1 oraz EE2 trwa demontaż konstrukcji stalowej wzmacniającej tunel, a także uciąglenie konstrukcji pod jezdnię i budowa klatki schodowej wewnątrz wyjść EE1 i EE2. Płyta poddrogowa na odcinku T1 (pomiędzy wyspą Uznam a wyjściem EE1)  jest zbrojona i betonowana. Montowana jest także instalacja infrastruktury w tunelu TBM, a prefabrykaty są uszczelniane. Kontynuowana jest również wylewka w kanałach technologicznych.

W komorze startowej na wyspie Uznam wykonywane są konstrukcje wewnętrzne oraz zewnętrzne ponad stropem górnym, natomiast na rampie i w tunelu przeprowadzany jest montaż konstrukcji pod elewację. W budynku Biura Centrum Obsługi kontynuowane są prace programistyczne czy implementacja systemów sterowania infrastrukturą tunelową na terenie magazynu. W budynku Trafo TK3 trwają roboty wykończeniowe oraz instalacyjne prace wewnętrzne. Rozpoczęły się prace fundamentowe przy  budynku Trafo TK1 – układany jest beton podkładowy. W wentylatorni VC1 trwa konstelacja pod suwnicę. Na drogach trwa budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Tydzień 15 VIII – 21 VIII 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze odbiorczej TBM kontynuowane są prace nad konstrukcjami wewnętrznymi. Na rampie i w tunelu prowadzone są roboty wykończeniowe kap chodnikowych i barier energochłonnych. Na drogach trwa budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej w tym roboty bitumiczne, a także prace porządkowe i utrzymaniowe.

Przy wyjściach ewakuacyjnych EE1 oraz EE2 trwa demontaż konstrukcji stalowej, wzmacniającej tunel TBM. Na odcinku T1 układane i uszczelniane są prefabrykaty, a płyty poddrogowe są zbrojone i betonowane. W kanałach technologicznych kontynuowana jest wylewka. W samym tunelu trwa również montaż instalacji infrastruktury technicznej.

W komorze startowej na wyspie Uznam także kontynuowane są prace nad wewnętrznymi oraz zewnętrznymi konstrukcjami. Na rampie i w tunelu trwa montaż konstrukcji pod elewację. W budynku Biura Centrum Obsługi oraz Stacji Trafo TK3 wykonywane są roboty wykończeniowe i instalacyjne prace wewnętrzne. 

Tydzień 08 VIII – 14 VIII 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze odbiorczej TBM na wyspie Wolin trwa przygotowanie do zbrojenia stropu zewnętrznego oraz klatki schodowej. Na rampie i w tunelu kontynuowane są roboty wykończeniowe kap chodnikowych i barier energochłonnych. Na poszczególnych odcinkach wykonywane są roboty drogowe w tym roboty bitumiczne, a także budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury. Przy bajpasie północnym kontynuowana jest budowa   muru oporowego.

W tunelu TBM przy wyjściu ewakuacyjnym EE1 oraz EE2 kontynuowany jest demontaż konstrukcji stalowej wzmacniającej tunel TBM. Na odcinku T1 (pomiędzy wyspą Uznam a wyjściem EE1) trwa układanie prefabrykatów, a także zbrojenie i betonowanie płyty poddrogowej. Montowana jest również instalacja infrastruktury, a prefabrykaty są uszczelniane. W kanałach technologicznych wykonywana jest natomiast wylewka.

W komorze startowej na wyspie Uznam kontynuowane są prace przy konstrukcjach wewnętrznych. W budynku Biura Centrum Obsługi oraz Stacji Trafo TK3 trwają roboty wykończeniowe, oraz instalacyjne prace wewnętrzne. Wykonywana jest także implementacja systemów sterowania infrastrukturą tunelową na terenie magazynu, w tym prace programistyczne. Oprócz tego wykonywane są prace porządkowe i utrzymaniowe.

Tydzień 01 VIII – 07 VIII 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze odbiorczej TBM trwa deskowanie stropu zewnętrznego. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową wykonywane są roboty wykończeniowe kap chodnikowych i barier energochłonnych. Kontynuowane są także roboty drogowe, w tym budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej. Przy bajpasie północnym budowany jest mur oporowy, a na placu budowy kontynuowane są prace porządkowe i utrzymaniowe.

W komorze startowej na wyspie Uznam trwają prace nad konstrukcjami wewnętrznymi. W budynku Biura Centrum Obsługi oraz Trafo TK3 kontynuowane są roboty wykończeniowe i instalacyjne prace wewnętrzne. Wykonywane są także prace programistyczne, w tym implementacja systemów sterowania infrastrukturą tunelową na terenie magazynu.

W tunelu TBM, przy wyjściu ewakuacyjnym EE1, trwa demontaż instalacji mrożeniowej oraz demontaż konstrukcji stalowej wzmacniającej tunel. Przy wyjściu ewakuacyjnym EE2 zakończono obudowę ostateczną i rozpoczęto demontaż instalacji mrożeniowej, a także konstrukcji stalowej wzmacniającej tunel TBM. Na odcinku T1 układane i uszczelniane są prefabrykaty, trwa również zbrojenie i betonowanie płyty poddrogowej oraz wylewka w kanałach technologicznych.

Liczba odwiedzin: 453087
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.