Sierpień 2021

Tydzień 23 VIII – 29 VII 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Maszyna TBM jest już na 1262 metrze tunelu. Do pokonania pozostało jej już nieco ponad 200 metrów. Dlatego na wyspie Wolin, w komorze odbiorczej trwają prace związane z przygotowaniem do jej demontażu. Po tej stronie cieśniny Świny wykonywane są też roboty drogowe oraz wykończeniowe konstrukcji rampy w segmentach R1-R16.

Na wyspie Uznam kontynuowane jest uszczelnianie ścian szczelinowych, wiercenie otworów, wklejanie prętów oraz bruzdowanie pod wsporniki stropu pośredniego. Wsporniki są też zbrojone, szalowane i betonowane. Uszczelniana jest konstrukcja rampy i tunelu w segmentach S1-S11. W minionym tygodniu w tunelu drążonym  maszyną TBM zmontowano 55 pierścieni o szerokości 2 metrów. Łącznie tunel jest już zbudowany z 667 pierścieni docelowych w tym 170 półtorametrowych i 497 dwumetrowych. Trwa produkcja tymczasowej konstrukcji podpierającej dla wyjść ewakuacyjnych (w zakładzie konstrukcji stalowych) oraz prefabrykatów dla konstrukcji wewnętrznych w tunelu TBM: pod płytę jezdną – typ „U”, płyty sufitowe, pod płytę jezdną – filigrany (w zakładzie prefabrykacji).

Tydzień 16 VIII – 22 VII 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Wyspiarka pokonuje kolejne metry w drodze do komory odbiorczej. Do końca ubiegłego tygodnia wydrążyła 1139 metrów. W sumie tunel składa się już ze 170 ringów półtorametrowych i 442 dwumetrowych. Na Wyspie Wolin trwają roboty przygotowawcze w szybie odbiorczym, gdzie maszyna zakończy drążenie. Po tej stronie cieśniny Świny toczą się też roboty wykończeniowe przy rampie i tunelu wykonywanym metodą stropową,  oraz na wiadukcie w segmencie R11.

Po stronie wyspy Uznam w komorze startowej trwają prace przy stropie pośrednim: wiercenie otworów, wklejanie prętów i bruzdowanie ścian szczelinowych pod wsporniki stropu.

W segmentach od S1 do S11 kontynuowane jest uszczelnianie konstrukcji i roboty wykończeniowe przy rampie.

W zakładzie prefabrykacji po zakończeniu produkcji tubingów wykonywane są prace przygotowawcze do produkcji prefabrykatów na konstrukcje wewnętrzne w tunelu TBM i próbne odlewy prefabrykatów.

Na budowie toczą się też prace przy przebudowie i budowie uzbrojenia terenu, oraz infrastruktury drogowej i roboty drogowe.

Wyspiarka pokonuje kolejne metry w drodze do komory odbiorczej. Do końca ubiegłego tygodnia wydrążyła 1139 metrów. W sumie tunel składa się już ze 170 ringów półtorametrowych i 442 dwumetrowych. Na Wyspie Wolin trwają roboty przygotowawcze w szybie odbiorczym, gdzie maszyna zakończy drążenie. Po tej stronie cieśniny Świny toczą się też roboty wykończeniowe przy rampie i tunelu wykonywanym metodą stropową,  oraz na wiadukcie w segmencie R11.

Po stronie wyspy Uznam w komorze startowej trwają prace przy stropie pośrednim: wiercenie otworów, wklejanie prętów i bruzdowanie ścian szczelinowych pod wsporniki stropu.

W segmentach od S1 do S11 kontynuowane jest uszczelnianie konstrukcji i roboty wykończeniowe przy rampie.

W zakładzie prefabrykacji po zakończeniu produkcji tubingów wykonywane są prace przygotowawcze do produkcji prefabrykatów na konstrukcje wewnętrzne w tunelu TBM i próbne odlewy prefabrykatów.

Na budowie toczą się też prace przy przebudowie i budowie uzbrojenia terenu, oraz infrastruktury drogowej i roboty drogowe.

Tydzień 09 VIII –  15 VII 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

35 – tyle dwumetrowych pierścieni maszyna TBM zamontowała w tunelu w ubiegłym tygodniu. Razem Wyspiarka ułożyła już 170 ringów półtorametrowych oraz 393 dwumetrowe. Tunel ma 1041 metrów długości.

Maszyna drąży już po stronie wyspy Wolin. A tam, w komorze odbiorczej, prowadzone są prace przygotowawcze, które umożliwią demontaż Wyspiarki, gdy skończy wiercenie. 

W rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową kontynuowane są roboty wykończeniowe konstrukcji rampy. Wykańczany jest też wiadukt w segmencie R11.

W dalszym ciągu przebudowywane i budowane są sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury drogowej oraz prowadzone są prace drogowe.

Tego typu roboty są wykonywane także po drugiej stronie Świny, na wyspie Uznam.

Poza przebudową sieci i robotami drogowymi, na wyspie Uznam trwają też prace przygotowawcze do budowy centrum obsługi i budynku Trafo K3.

Z kolei w komorze startowej, gdzie Wyspiarka zaczęła drążenie, kontynuowane jest uszczelnianie i mycie ścian szczelinowych. Prowadzone są też roboty przygotowawcze do wykonania wsporników pod strop pośredni.

Na odcinku od segmentu pierwsze do jedenastego trwają uszczelnianie i roboty wykończeniowe konstrukcji rampy.

W zakładzie prefabrykacji kontynuowane są prace przygotowawcze do produkcji prefabrykatów na konstrukcje wewnętrzne w tunelu TBM.

Cały czas obywa się też transport już gotowych segmentów obudowy tunelu do komory startowej.

W zakładzie konstrukcji stalowych trwa prefabrykacja tymczasowej konstrukcji podpierającej dla wyjść ewakuacyjnych tunelu.

Z kolei w zakładzie STP trwa separacja urobku i płuczki wiertniczej.

Tydzień 02 VIII –  08 VII 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Maszyna TBM w ubiegłym tygodniu zamontowała dziewięć dwumetrowych pierścieni. Razem ułożyła już 170 ringów półtorametrowych oraz 358 dwumetrowych.

Pod koniec tygodnia Wyspiarka miała przerwę w pracy. Sprawdzono jej narzędzia tnące i urabiające, w szczególności zgarniacze i dyski skrajne. Te narzędzia, które tego wymagały, wymieniono.

Inspekcja odbyła się też w zakładzie STP. Wymieniono płuczkę w układzie i w komorze roboczej maszyny, przygotowano przodek  wraz z komorą roboczą do wejścia w nadciśnieniu.

W zakładzie STP trwa separacja urobku od płuczki wiertniczej. Oczyszczony urobek jest transportowany na pole refulacyjne. Oddzielona płuczka wiertnicza wraca do obiegu.

Poza tym na wyspie Uznam, w komorze startowej, uszczelniano i myto ściany szczelinowe.

Uszczelniano też konstrukcję w rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową. Tam prowadzono także roboty wykończeniowe konstrukcji rampy.

Prefabrykowana jest tymczasowa konstrukcja usztywniająca dla wyjść ewakuacyjnych w tunelu. Produkowana jest także tymczasowa konstrukcja podpierająca dla wyjść ewakuacyjnych tunelu – odbywa się to w zakładzie konstrukcji stalowych.

W zakładzie prefabrykacji kontynuowano montaż form do produkcji prefabrykatów na konstrukcje wewnętrzne.

Trwają roboty przygotowawcze do budowy budynków Centrum Obsługi i Trafo K3.

Po obu stronach cieśniny Świny prowadzone są roboty drogowe. Cały czas trwa przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Z kolei na wyspie Wolin, w komorze odbiorczej w dalszym ciągu prowadzone są prace przygotowawcze związane z demontażem maszyny TBM, gdy zakończy się drążenie tunelu.

W rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową kontynuowane są roboty wykończeniowe konstrukcji rampy. Trwa wykańczanie wiaduktu w segmencie R11.

Liczba odwiedzin: 453087
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.