Sierpień 2020

Tydzień 24 –  30 VIII 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W minionym tygodniu, na wyspie Uznam, zakończyło się betonowanie stropu górnego w komorze startowej i można było rozpocząć wykop podstropowy. To stąd wystartuje maszyna TBM.

Sporo dzieje się też w segmentach tunelu odkrywkowego od drugiego do szóstego, gdzie powstaje przesłona jet-grouting i wykonywany jest wieniec ścian szczelinowych. Z kolei w segmencie siódmym trwają przygotowania do wykonywania murków prowadzących.

Na ulicy ulicy Karsiborskiej wprowadzono już tymczasową organizację ruchu – bajpas. W rejonie drogi trwają przebudowy sieci gazu wysokiego ciśnienia, wodociągu oraz kanalizacji – tak, by usunąć wszelkie kolizje. W tej okolicy budowane jest również odwodnienie układu drogowego.

Przygotowywana jest także droga technologiczna od nabrzeża portowego numer 87 do ulicy Portowej – to tędy będzie transportowana maszyna TBM. Na przyjęcie maszyny, jej rozładunek oraz składowanie elementów – organizowany jest plac wokół komory startowej TBM.

Tymczasem na wyspie Wolin kontynuowane są przebudowy m. in. sieci wysokiego napięcia 110 kV, sieci wodno-kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Fińskiej, a także rowu melioracyjnego. Postępują prace przy tworzeniu murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory odbiorczej TBM.

Tydzień 17 –  23 VIII 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Po stronie wyspy Wolin trwają przebudowy sieci wysokiego napięcia 110 kV, a także sieci wodno-kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Fińskiej. Na terenie placu budowy powstają platformy robocze do wykonywania ścian szczelinowych. Rozpoczęły się też prace przy murkach prowadzących dla wykonywania ścian szczelinowych komory odbiorczej TBM.

Po drugiej stronie cieśniny Świny, na wyspie Uznam, wykonano już pięć z siedmiu etapów zbrojenia, szalowania i betonowania stropu górnego komory startowej TBM. W rejonie segmentów 8 i 9 tunelu wykonywanego metodą odkrywkową, zasypywany jest strop górny. W segmentach od drugiego do szóstego, na zachód od ulicy Karsiborskiej, wykonywane są przesłony jet- grouting. Na całym przebiegu tunelu odkrywkowego i rampy dojazdowej – od segmentów od drugiego do jedenastego – trwa wykonywanie piezometrów dla monitoringu wód gruntowych. Kontynuowana jest budowa bajpasu ulicy Karsiborskiej w skrzyżowaniu z tunelem odkrywkowym. W obszarze powstającego układu drogowego usuwane są kolizje sieci gazu wysokiego ciśnienia, przebudowany jest wodociąg, kanalizacja, sieci teletechniczne i elektroenergetyczne. Powstaje też system odwodnienie nowych jezdni.

Tydzień 10 –  16 VIII 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Trzy etapy z siedmiu: zbrojenia, szalowania i betonowania stropu górnego komory startowej zostały wykonane. Szyb startowy dla maszyny TBM powstaje po stronie wyspy Uznam. Tam również toczą się prace przy segmentach 8 i 9 tunelu odkrywkowego, w którym izolowane są ściany oporowe. Trwa ich zasypywanie wraz ze stropem górnym.  W sekcji segmentów od 2 do 6 wykonywane są przesłony jet – grouting. Po tej stronie Świnoujścia, powstaje bajpas ulicy Karsiborskiej, po którym już wkrótce poprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. W rejonie powstającego układu drogowego przebudowywane są sieci gazu wysokiego ciśnienia, wodociągu, kanalizacji, teletechniki i sieci elektroenergetycznych. Po drugiej stronie Świny, na wyspie Wolin, kontynuowana jest przebudowa sieci wysokiego napięcia 110 kV, sieci wodno-kanalizacyjnych w rejonie komory odbiorczej TBM i dalej wzdłuż ulicy Fińskiej.  Zagospodarowywany i zasilany w energie elektryczną jest także plac budowy. Trwają transporty materiałów: kruszyw, cementu, stali zbrojeniowej, gotowych koszy dla wykonywania sekcji ścian szczelinowych, materiałów dla przebudowy sieci uzbrojenia terenu i materiałów pomocniczych.

Tydzień 03 –  10 VIII 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze startowej, powstającej dla maszyny TBM, rozpoczęło się przygotowywanie podłoża pod zbrojenie górnego stropu oraz szalowanie i betonowanie jego pierwszej części. Komora jest odwadniana. Kontynuowane są prace przy segmentach 8 i 9 tunelu odkrywkowego. To zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian oporowych oraz ich izolacja wraz z górnym stropem.  W segmentach od 2 do 6 na, wschód od ulicy Karsiborskiej, wykonywana jest przesłona jet-grouting. Na zachód od ulicy Karsiborskiej, budowane jest odwodnienie dla powstającego układu drogowego.

Po stronie wyspy Wolin kontynuowane są przebudowy linii napowietrznej napięcia 110 kV oraz prace sieciowe wodno-kanalizacyjne w rejonie komory odbiorczej maszyny TBM i dalej wzdłuż ulicy Fińskiej. Na terenie placu budowy trwają roboty związane z odhumusowaniem i przygotowaniem platform roboczych do wykonywania ścian szczelinowych.

Tydzień 27 VII –  02 VIII 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Kolejny tydzień prac przyniósł zakończenie wykopu pod strop górny w komorze startowej dla maszyny TBM. Odliczamy już dni, kiedy nasza Tunel Borring Machine zostanie załadowana na statek w chińskim porcie i przypłynie do Świnoujścia. Dla gigantycznej tarczy o średnicy 13,46 metra i długości maszyny ok. 100 m tworzony jest równie duży wykop o wymiarach 110 m x 19 m Oprócz wykopu pod strop w komorze startowej kontynuowane jest zbrojenie stropu i odwadnianie komory. Na odcinku segmentów 8 i 9 tunelu odkrywkowego – na wschód od ulicy Karsiborskiej- także trwało zbrojenie oraz betonowanie górnego stropu. W rejonie powstającego układu drogowego przebudowywane są sieci gazu wysokiego ciśnienia, wodociągu i kanalizacji. W rejonie ulicy Karsiborskiej powstaje też odwodnienie nowych dróg.

Po stronie wyspy Wolin kontynuowane są przebudowy linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV oraz prace sieciowe wodno-kanalizacyjne w rejonie komory odbiorczej dla naszej maszyny TBM. Zagospodarowywany na tym terenie jest także plac budowy, który trzeba zasilić energią.

Liczba odwiedzin: 453087
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.