Przygotowania do budowy wyjść ewakuacyjnych

Trwają prace wewnątrz wydrążonego pod Świną tunelu. W ubiegłym tygodniu zakończono montaż stalowej konstrukcji wzmacniającej jego obudowę w miejscu, gdzie powstanie pierwsze wyjście ewakuacyjne. Obecnie na konstrukcji wzmacniającej budowane są pomosty przejazdowe.

Wewnątrz tunelu w dalszym ciągu trwa też wiercenie i wklejanie kotew pod wsporniki dla prefabrykatów.

Aby wykonywanie konstrukcji wewnętrznych było sprawniejsze, przygotowywana jest maszyna TULC, która ułatwi to zadanie.

Zarówno wewnątrz tunelu, jak i na zewnątrz (na wyspie Uznam) trwa demontaż rurociągów technologicznych TBM, którymi w trakcie drążenia transportowana była płuczka wiertnicza i urobek. Rozbierana jest również niepotrzebna już Stacja STP, gdzie separowano płuczkę.

A co na starcie?

W komorze startowej, czyli w miejscu, gdzie Wyspiarka rozpoczynała wiercenie, kontynuowane jest uszczelnienie ścian szczelinowych. Uszczelniana jest też rampa dojazdowa do tunelu.

W zakładzie prefabrykacji powstają zbrojenia dla prefabrykatów na konstrukcje wewnętrzne w tunelu, które następnie są betonowe.

Poza tym trwa murowanie ścian zewnętrznych budynków Biura Centrum Obsługi. Z kolei dla budynku stacji Trafo TK 3 przygotowywane jest podłoże pod warstwę betonu wewnątrz obiektu.

Na mecie demontaż

Tymczasem po drugiej stronie Świny, na wyspie Wolin kontynuowany jest demontaż Wyspiarki. Zdemontowane elementy są transportowane na place składowe. Komora odbiorcza, w której maszyna zakończyła drążenie, jest czyszczona.

Prace są prowadzone także w rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową. Konstrukcja rampy jest wykańczana. Prowadzony jest demontaż ściany szczelinowej zamykającej komorę odbiorczą TBM od strony rampy.

Nieustannie na obu wyspach trwają budowa sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury drogowej oraz roboty drogowe i humusowanie.

Liczba odwiedzin: 453087
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.