Prace w styczniu zgodnie z planem

Kolejne tygodnie prac przy powstawaniu tunelu pod Świną za nami. Na wyspie Uznam Wykonawca buduje już przyłącze elektroenergetyczne do węzła betoniarskiego oraz do przyszłego zakładu prefabrykacji. W zakładzie tym wytwarzane będą na bieżąco segmenty żelbetowe wykorzystywane do obudowy tunelu.

Trwa także budowa przyłącza wodociągowego oraz linii elektroenergetycznej – niezbędnych dla miejsca przyszłej komory startowej. Tutaj właśnie rozpocznie się wiercenie tunelu maszyną TBM.

Wykonawca kontynuuje również prace przy makroniwelacji terenu. Gleba oraz humus pochodzące z terenu budowy są magazynowane na hałdach – w późniejszej fazie realizacji materiał ten zostanie wykorzystany do robót ogrodniczych.

Kontynuowane są także prace przygotowujące teren pod place składowe materiałów budowlanych (piasek, kruszywo) podlegające na niwelacji terenu.

Wykonawca rozpoczął również wycinkę drzew i krzewów po stronie wyspy Wolin.

Liczba odwiedzin: 455674
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2024 r.