Prace na wyspach Wolin i Uznam zmierzają w dobrym kierunku

Chociaż w poprzednich tygodniach niesprzyjający silny wiatr utrudniał wykonywanie planowanych robót, ostatecznie udało się je kontynuować nie tylko w obszarze komory startowej czy komory odbiorczej, ale także w pozostałych miejscach na placu budowy, również przy użyciu urządzeń dźwigowych.

W czerwcu rozpoczęły się prace przy budowie sieci i instalacji sanitarnych tunelu, między innymi przy kanalizacji deszczowej tłocznej czy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej. Do komory startowej dostarczono belki podsuwnicowe, zamontowano także studnię rewizyjną w galerii ewakuacyjnej.

W ciągu ulicy Karsiborskiej oraz ulicy Fińskiej trwają roboty ziemne, natomiast w ciągu ulicy Duńskiej zakończono układanie warstw nawierzchni bitumicznych.

Zarówno na wyspie Wolin, jak i Uznam rozpoczęły się roboty konstrukcyjne na odcinkach rampowych. Kapy chodnikowe zostały zabetonowane, trwają przygotowania do wykonania ścian betonowych typu 1. Ściany szczelinowe są czyszczone i uszczelniane.

W komorze odbiorczej TBM kontynuowana jest realizacja konstrukcji wewnętrznych. W dalszym ciągu budowana i przebudowywana jest sieć i uzbrojenie terenu oraz infrastruktury drogowej. Budowany jest także mur oporowy przy bajpasie północnym.

W komorze startowej na wyspie Uznam zakończono zbrojenie i betonowanie ściany dociskowej. Strop główny od strony wschodniej jest szalowany, a strop pośredni od części zachodniej betonowany. W budynku BCO oraz Stacji Trafo TK3 kontynuowane są roboty wykończeniowe, między innymi układanie płytek czy malowanie ścian, oraz roboty instalacyjne.

Przy wyjściu ewakuacyjnym EE1 trwa mrożenie pasywne oraz betonowanie ścian. Przy wyjściu ewakuacyjnym EE2 również trwa mrożenie pasywne, a także zbrojenie ścian i stropu. Na odcinku T2 (pomiędzy wyjściami ewakuacyjnymi EE1 i EE2) montowane są prefabrykaty poddrogowe, a płyta pod jezdnię jest betonowana. Na odcinku T3 (od strony wyspy Wolin i wyjścia ewakuacyjnego EE2) trwają roboty przygotowawcze do montażu instalacji w nawach technicznych. Wykonywane są także prace porządkowe i utrzymaniowe.

Liczba odwiedzin: 453087
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.