Pożegnanie wyspiarki

Wyspiarka, czyli maszyna TBM (Tunnel Boring Machine), która wydrążyła tunel pod Świną i połączyła wyspy Uznam i Wolin, zakończyła pracę i wraca do Chin.

Gigantyczna maszyna TBM przypłynęła do Świnoujścia w częściach w październiku 2020 roku. W głosowaniu nad wyborem imienia dla maszyny wzięli udział internauci. W konkursie wygrała nazwa „Wyspiarka”, której pomysłodawcami są trzej świnoujścianie. Po złożeniu całej konstrukcji, 5 marca 2021 roku Wyspiarka została uruchomiona. Jej podróż rozpoczęła się w komorze startowej na wyspie Uznam. Maszyna wierciła aż 11 metrów pod ziemią i wydrążyła 1484 metry nowej drogi.

Ponad 7 miesięcy drążenia

Tunnel Boring Machine składał się z 98 zestawów, tarczy, pomostu i trzech suwnic. Jej długość wynosiła prawie 105 metrów, a średnica ponad 13,4 metra. Całość ważyła 280 ton. Wyspiarka była w stanie wydrążyć w ciągu minuty 6 centymetrów, jednocześnie układając betonowe pierścienie obudowy i usuwając urobek. Przy obsłudze Wyspiarki przez całą dobę pracowało nawet 100 osób.

We wrześniu 2021 roku Wyspiarka zakończyła drążenie i dotarła do ściany szczelinowej komory odbiorczej na wyspie Wolin. Maszyna zatrzymała się ok. 1,5 metra przed ścianą, następnie przewiercała się przez nią, by wejść do komory odbiorczej. Później rozpoczęło się przygotowanie do rozmontowania całej konstrukcji.

Po wielu miesiącach drążenia tunelu Wyspiarka wraca do chińskiego producenta, który odkupił ją od wykonawcy. Tego typu maszyny nie nadają się do powtórnego wykorzystania przy drążeniu kolejnego tunelu, ponieważ każda maszyna TBM jest budowana pod konkretną inwestycję. Wyspiarka odpłynie z Nabrzeża Górników w Świnoujściu.

Co dzieje się na budowie?

W tunelu TBM, przy budowie wyjść ewakuacyjnych EE1 oraz EE2, trwa mrożenie aktywne gruntu. Kontynuowana jest prefabrykacja zbrojenia, deskowanie i betonowanie wsporników. Uszczelniana jest także obudowa tubingowa tunelu. Trwa montaż prefabrykatów typu „U”, filigranów pod konstrukcję płyty poddrogowej, która jest również zbrojona, oraz prefabrykatów sufitowych dla kanału wentylacyjnego.

Elementy systemu STP Stacji Separacji Płuczki są cały czas demontowane i wywożone z placu budowy. W Budynku Centrum Obsługi wykonywane są zewnętrzne i wewnętrzne prace wykończeniowe.

Na wyspie Wolin prace nadal koncentrują się w komorze odbiorczej. Kontynuowany jest demontaż tymczasowej rampy i łoża TBM. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową budowane jest odwodnienie korpusu drogi, trwa izolacja kanału technologicznego wraz z uszczelnianiem całej konstrukcji. Budowana jest sieć i uzbrojenie terenu oraz infrastruktury drogowej. Cały czas trwa zagospodarowywanie placu budowy,
prace porządkowe i utrzymaniowe.

Inwestorem jest Gmina Miasto Świnoujście. Inwestorem zastępczym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin. Wykonawcą jest konsorcjum PORR/ Gülermak. Nadzór nad projektem pełni SWECO/Lafrentz.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 900 milionów złotych, z czego prawie 775,7 milionów to dofinansowanie z Unii Europejskiej (85 procent). Resztę inwestor Gmina Miasto Świnoujście dokłada z własnego budżetu.

Liczba odwiedzin: 457724
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2024 r.