Pierwsze asfalty w tunelu

Na budowie tunelu rozpoczął się kolejny, ważny etap prac – układanie warstw drogowych. Pierwsza warstwa asfaltu lanego zostanie wykonana jeszcze w marcu. Potem położona zostanie warstwa ścieralna, po której będą się poruszać samochody. 

Po wielu miesiącach pracy, od wydrążenia tunelu TBM, wykonania wyjść ewakuacyjnych w technologii mrożenia czy budowy galerii ewakuacyjnej pod jezdnią, rozpoczęło się układanie masy bitumicznej. Na przygotowanej wcześniej izolacji kładziona jest warstwa asfaltu lanego, a następnie druga warstwa, ścieralna. Kiedy zakończy się ten proces, wykonawca rozpocznie szereg testów bezpieczeństwa, które sprawdzą, czy tunel jest odpowiednio przygotowany dla jego przyszłych użytkowników.

Na budowie nadal trwają prace wykończeniowe. W budynkach stacji transformatorowych  wykonywane są prace instalacyjne. Na rampie i w tunelu wykonanym metodą stropową, montowana jest obudowa z paneli aluminiowych na ścianach szczelinowych.

W tunelu wykonywany jest montaż instalacji infrastruktury, uszczelnianie prefabrykatów oraz czyszczenie i uszczelnianie całej jego obudowy. Montowane są drzwi w pomieszczeniach technicznych i ewakuacyjnych. W budynku Biura Centrum Obsługi, gdzie będzie można kontrolować, co dzieje się w tunelu, podłączane są wszystkie potrzebne urządzenia oraz instalacje. W wentylatorni VC1 zakończyło się montowanie tłumików, a także krat wentylacyjnych w otworach wyrzutni. Wykonywane są prace instalacyjne pod zasilenie wentylatorów wyciągowych.

Liczba odwiedzin: 453087
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.