Październik 2022

Tydzień 24 X – 30 X 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Wolin trwają prace w komorze odbiorczej, między innymi uszczelnianie ścian szczelinowych. Kontynuowane są także roboty przy konstrukcji Stacji Trafo TK2. Na rampie wykonywane są prace przy wykończeniu kap chodnikowych czy izolacja pod jezdnię. Na drogach budowana jest niezbędna infrastruktura drogowa.

W tunelu, oprócz uszczelniania prefabrykatów czy montażu instalacji infrastruktury, uciąglane są wsporniki górne przy wyjściach ewakuacyjnych. Konstrukcja obu wyjść ewakuacyjnych (EE1 oraz EE2) również jest uszczelniana.

W komorze startowej na wyspie Uznam trwa natomiast montaż rusztowań dla zamknięcia otworu centralnego w stropie pośrednim. W zachodniej części komory startowej wykonywana jest zasypka. Wykonywane są roboty przy konstrukcjach wewnętrznych poniżej płyty jezdnej oraz roboty zewnętrzne – ponad stropem górnym. Ściany szczelinowe są uszczelniane. Na rampie montowana jest konstrukcja pod elewację (panele aluminiowe). Zakończono prace przy izolacji płyty dennej. W budynku Biura Centrum Obsługi czy budynkach Stacji Trafo TK1 i TK3 kontynuowane są prace wykończeniowe, między innymi prace instalacyjne.

Tydzień 17 X – 23 X 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Wolin trwają prace przy konstrukcji budynku Stacji Trafo TK2. W części rampowej wykonywana jest izolacja pod jezdnię, montaż konstrukcji pod elewację czy roboty wykończeniowe kap chodnikowych i barier energochłonnych. W komorze odbiorczej wykonywane są prace przy konstrukcji szachtu oraz klatki schodowej. Na poszczególnych odcinkach kontynuowane są także roboty drogowe.

Przy wyjściu ewakuacyjnym EE2 w tunelu zakończyło się zbrojenie i betonowanie płyty pod jezdnię. Konstrukcja wyjścia EE1 jest nadal uszczelniana. Montowana jest także infrastruktura tunelowa.

W komorze startowej na wyspie Uznam zakończyła się zasypka w zachodniej części pod płytę jezdną. Ściany szczelinowe są uszczelniane. Na rampie i w tunelu zakończył się proces hydrofobizacji ścian szczelinowych, dzięki któremu woda nie będzie wnikać w głąb struktury ścian. W budynku Biura Centrum Obsługi czy stacji Trafo TK3 oraz TK1 prace koncentrują się na wykończeniu wnętrz, oraz montażu potrzebnych instalacji. Plac budowy jest porządkowany.

Tydzień 10 X – 16 X 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Uznam zakończono  zasypkę zachodniej części komory startowej pod płytę jezdną. W komorze startowej wykonywane są też konstrukcje wewnętrzne poniżej płyty jezdnej oraz zewnętrzne – ponad stropem górnym. W zachodniej części komory startowej stropu górnego wykonywana jest dodatkowo zasypka. Na rampie trwa hydrofobizacja ścian szczelinowych (proces zapobiegania wnikaniu wody w głąb struktury ścian). W budynku Biura Centrum Obsługi oraz w budynkach Stacji Trafo kontynuowane są między innymi prace wykończeniowe, oraz instalacyjne prace wewnętrzne.

W tunelu TBM instalowana jest infrastruktura tunelowa. Przy wyjściu ewakuacyjnym EE1 uszczelniana jest cała konstrukcja, a przy wyjściu EE2 trwa zbrojenie i betonowanie płyty pod jezdnię. W tunelu uszczelniane są również prefabrykaty.

Na wyspie Wolin, na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową, zakończyła się hydrofobizacja ścian szczelinowych. Trwają także roboty wykończeniowe kap chodnikowych, barier energochłonnych, czy montaż konstrukcji pod elewację (panele aluminiowe). Po stronie północnej powstaje izolacja pod jezdnię. W komorze odbiorczej ściany szczelinowe są uszczelniane, wykonywane są prace przy konstrukcji szachtu i klatki schodowej.

Tydzień 03 X – 09 X 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze odbiorczej na wyspie Wolin uszczelniane są ściany szczelinowe. Prace przy konstrukcji klatki schodowej oraz szachtu są kontynuowane, podobnie jak budowa Stacji Trafo TK2. Na rampie i w tunelu wykonywane są roboty wykończeniowe kap chodnikowych i barier energochłonnych. Trwa także hydrofobizacja, czyli proces zapobiegania wnikaniu wody w głąb struktury ścian szczelinowych oraz montaż paneli aluminiowych, na wcześniej zamontowanych konstrukcjach pod elewację. Plac budowy jest porządkowany.

W tunelu, na odcinku T3 zakończono budowę barier energochłonnych. Przy wyjściu ewakuacyjnym EE2 oprócz uszczelniania całej konstrukcji, układane są prefabrykaty typu U oraz filigrany wraz ze zbrojeniem płyty jezdnej. Kontynuowany jest montaż instalacji infrastruktury czy uszczelnianie prefabrykatów.

Na wyspie Uznam, w budynku wentylatorni VC1 zakończono prace nad konstrukcją pod suwnicę i sam jej montaż. W budynku Trafo TK1 kontynuowana jest konstrukcja ponad płytą fundamentową, a w budynku Trafo TK3 trwają roboty wykończeniowe i instalacyjne roboty wewnętrzne. W komorze startowej trwa zasypka zachodniej części komory pod płytę jezdni. Kontynuowane są konstrukcje wewnętrzne poniżej płyty jezdnej, oraz zewnętrzne, ponad stropem górnym. Ściany szczelinowe są uszczelniane i przygotowywane pod hydrofobizację. W budynku Biura Centrum Obsługi wdrażane są systemy sterowania infrastrukturą tunelową.

Liczba odwiedzin: 453520
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.