Październik 2021

Tydzień 25 X –  31 X 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wsypie Wolin trwa mobilizacja sprzętu i przygotowywanie do pracy specjalnego dźwigu. Umożliwi on demontaż maszyny TBM, która przewierciła tunel pod Świną. Prace rozbiórkowe są prowadzone także wewnątrz szybu odbiorczego.

Aby było gdzie składować zdemontowane elementy Wyspiarki, przygotowywane są place składowe.

Kontynuowany jest też demontaż rurociągów wraz z całym systemem oczyszczania płuczki wiertniczej od urobku.

Wewnątrz tunelu, przy obu planowanych wyjściach ewakuacyjnych montowane są stalowe konstrukcje. Mają one wzmocnić obudowę w miejscach, gdzie będzie ona przewiercana. Wykonywana jest też tzw. podlewka konstrukcji usztywniającej obudowy tunelu przy wyjściu ewakuacyjnym numer dwa.

W dalszym ciągu trwa wiercenie i wklejanie kotew dla wsporników pod prefabrykaty.

Montowana jest również kolejna specjalistyczna maszyna (TULC), która będzie potrzebna do realizacji konstrukcji wewnętrznych.

W zakładzie prefabrykacji wykonywane jest zbrojenie dla prefabrykatów na te konstrukcje. Następnie są one zalewane betonem.

Po obu stronach wyspy trwają prace wykończeniowe konstrukcji ramp.

Kontynuowane są również roboty drogowe.

Cały czas trwa także budowa budynku biura Centrum Obsługi oraz stacji Trafo TK3.

Tydzień 18 X –  24 X 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Uznam zmontowano i wprowadzono do komory startowej specjalistyczny wózek – będzie on potrzebny do szalowania i betonowania wsporników pod konstrukcje wewnętrzne tunelu.

Poza tym w komorze startowej nadal prowadzony jest demontaż elementów, które wspomagały pracę Wyspiarki, gdy ta drążyła.

W samym tunelu są natomiast rozbierane m. in. rurociągi, którymi w trakcie wiercenia transportowana była płuczka wiertnicza i urobek.

Trwają też prace związane z budową wyjść ewakuacyjnych. W ubiegłym tygodniu montowano stalową konstrukcję wzmacniającą obudowę tunelu przy wyjściu nr 2. Dostarczono także stalową konstrukcję dla wyjścia ewakuacyjnego numer 1.

Cały czas wewnątrz tunelu odbywa się wiercenie i wklejanie kotew, czyli wsporników dla prefabrykatów.

Prefabrykaty na konstrukcje wewnętrzne nieustannie produkowane są w zakładzie prefabrykacji, gdzie wcześniej powstawały segmenty obudowy tunelu. Obecnie wykonywane są elementy pod płytę jezdną – typ „U” , filigrany oraz płyty sufitowe.

W dalszym ciągu rozbierana na części jest stacja STP, w której oczyszczano płuczkę wiertniczą.

Nie mniej dzieje się także na wyspie Wolin. W komorze odbiorczej trwa demontaż Wyspiarki. Szyb jest czyszczony.

Prowadzone są również roboty wykończeniowe konstrukcji rampy – na odcinku od pierwszego segmentu do szesnastego.

Poza tym kontynuowane są dalsze etapy robót drogowych oraz humusowanie. Przebudowywane są też sieci uzbrojenia terenu.

Tydzień 11 X –  17 X 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Wykańczanie budowanego w ciągu ul. Karsiborskiej wiaduktu – m. in. to działo się w ubiegłym tygodniu na wsypie Uznam. Wykonywano też m. in. przyczółki dla tego obiektu.

W komorze startowej zakończono już formowanie rampy zjazdowej do tunelu TBM. Nadal uszczelniane są tam ściany szczelinowe.

W dalszym ciągu prowadzony jest demontaż rurociągów, które są wewnątrz tunelu. Rozbierane i wywożone jest też wyposażenie, które wspomagało pracę Wyspiarki.

W tunelu trwa też wiercenie i wklejanie kotew, czyli wsporników pod prefabrykaty oraz wiercenie otworów, które są potrzebne do montażu rur mrożeniowych. Bo to właśnie w technologii mrożenia gruntu zostaną wykonane wyjścia ewakuacyjne.

Rozpoczął się montaż konstrukcji wzmacniającej tunel w miejscu wyjścia ewakuacyjnego – od strony wyspy Wolin.

Kontynuowane są roboty fundamentowe i murowe dla budynków Centrum Obsługi oraz stacji Trafo TK3.

W tym samym czasie po drugiej stronie Świny, na wyspie Wolin trwał demontaż maszyny TBM. Wciąż prowadzone są również roboty wykończeniowe konstrukcji rampy, która jest wykonywana metodą stropową.

Nieustająco przebudowywana i budowana jest infrastruktura drogowa.

Tydzień 04 X –  10 X 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na Wsypie Wolin w komorze odbiorczej kontynuowane są prace przygotowawcze związane z demontażem maszyny TBM. Trwa czyszczenie tarczy i montaż uchwytów demontażowych. Czyszczona jest też sama komora.

Wciąż prowadzone są roboty wykończeniowe konstrukcji rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową. Trwa czyszczenie spodu płyty nośnej obiektu mostowego R11 pod hydrofobizację. Ściana tymczasowa między sekcjami R16 i R17 jest przygotowywana do wycięcia.

W dalszym ciągu trwa budowa dróg i sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Z kolei po drugiej stronie Świny na wyspie Uznam, w komorze startowej trwa uszczelnienie ścian szczelinowych oraz płyty dennej. Formowana jest też rampa zjazdowa od strony segmentu S11.

Poza tym odbywają się roboty wykończeniowe konstrukcji rampy. Konstrukcja jest też wykańczana.

Odbywa się demontaż rurociągów płuczkowych w tunelu. W zakładzie konstrukcji stalowych kontynuowana jest prefabrykacja tymczasowej konstrukcji podpierającej dla drugiego wyjścia ewakuacyjnego. Z wykorzystaniem maszyny TD trwa wklejanie prętów pod wsporniki konstrukcji wewnętrznej w tunelu.

Rozpoczął się demontaż systemu STP. Sam plac przy stacji separacji urobku jest wyrównywany.

W zakładzie prefabrykacji wciąż produkowane są prefabrykaty na konstrukcje wewnętrzne w tunelu – pod płytę jezdną (typ „U”) i filigrany oraz płyty sufitowe. Wykonane już elementy na bieżąco są transportowane na plac składowy.

Trwają roboty fundamentowe pod budynek Centrum Obsługi i Stację Trafo TK3.

Kontynuowane są prace drogowe. W ubiegłym tygodniu zakończono roboty bitumiczne – I etap. Wciąż prowadzona jest także przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Liczba odwiedzin: 453512
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.