Październik 2018

Tydzień 29 X – 02 XI 2018

1.       Trwają prace przedprojektowe – opracowanie mapy do celów projektowych (zgłoszenie prac i pobranie materiałów z zasobów), pomiary batymetryczne, inwentaryzacja obiektów budowlanych, analiza dokumentów źródłowych.

2.       Trwają prace związane z prowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej.

3.       Trwają prace nad planami sytuacyjnymi, przekrojami poprzecznymi i przekrojem podłużnym.

Tydzień 22 – 26 X 2018

1.       Trwają prace przedprojektowe – opracowanie mapy do celów projektowych (zgłoszenie prac i pobranie materiałów z zasobów), pomiary batymetryczne, inwentaryzacja obiektów budowlanych, analiza dokumentów źródłowych.

2.       Trwają prace związane z prowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej.

3.       Trwają prace nad planami sytuacyjnymi, przekrojami poprzecznymi i przekrojem podłużnym.

Tydzień 15 – 19 X 2018

1.       Trwają prace przedprojektowe – opracowanie mapy do celów projektowych (zgłoszenie prac i pobranie materiałów z zasobów), pomiary batymetryczne, inwentaryzacja obiektów budowlanych, analiza dokumentów źródłowych.

2.       Trwają prace związane z prowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej.

Tydzień 08 – 12 X 2018

1.       Trwają prace przedprojektowe – opracowanie mapy do celów projektowych (zgłoszenie prac i pobranie materiałów z zasobów), pomiary batymetryczne, inwentaryzacja obiektów budowlanych, analiza dokumentów źródłowych.

2.       Trwają prace związane z prowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej.

Tydzień 01 – 05 X 2018

1.       Trwają prace przedprojektowe – opracowanie mapy do celów projektowych (zgłoszenie prac i pobranie materiałów z zasobów), pomiary batymetryczne, inwentaryzacja obiektów budowlanych, analiza dokumentów źródłowych.

2.       Trwają prace związane z prowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej.

Liczba odwiedzin: 457726
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2024 r.