„Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną.”
Umowa o dofinansowanie nr
POIS.04.02.00-00-0021/16-00
Numer umowy na roboty:
WIM/WPF/106/2018
Numer umowy na nadzór:
WIM/WPF/141/2018

Przedmiotem inwestycji było zaprojektowanie i budowa drogi klasy GP pomiędzy wyspami Wolin i Uznam w Świnoujściu, na odcinku od ul. Karsiborskiej na wyspie Uznam do skrzyżowania z ul. Duńską i ul. Fińską na wyspie Wolin, o łącznej długości ok. 3,2 km. Zakres Inwestycji obejmował budowę tunelu drążonego w technologii maszyny TBM pod cieśniną Świny o długości ok. 1483,80 m wraz z dojazdami do tunelu w postaci wykopu otwartego, oraz tunelu wykonywanego metodą stropową na wyspie Uznam oraz na wyspie Wolin. Elementami układu drogowego są również: drogi dojazdowe do tunelu, plac manewrowy, skrzyżowanie – rondo na wyspie Wolin i skrzyżowanie typu T na wyspie Uznam. W zakresie inwestycji znalazła się również przebudowa istniejących, przyległych ulic. Zadanie Inwestycyjne zrealizowano w ramach Projektu pod nazwą „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Woli w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”, Działanie 4.2 – Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego, Oś Priorytetowa IV – Infrastruktura drogowa dla miast, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Łączna szacunkowa długość inwestycji : ok. 3200 metrów
Szacunkowa długość tunelu drążonego metodą TBM : ok. 1483,80 metrów
Długość wjazdu na wyspie Uznam w ścianach szczelinowych: ok. 460 metrów
Długość wyjazdu na wyspie Wolin w ścianach szczelinowych: ok. 420 metrów

Tunel jednorurowy, dwukierunkowy:
Łączna szerokość jezdni – 10,5 metra
Zewnętrzna średnica tunelu z uwzględnieniem wypełnienia przestrzeni pierścieniowej – 13,46 metrów
Szerokość pasów ruchu w tunelu TBM: jeden w każdym kierunku – po 3,5 metra
Szerokość ciągu ewakuacyjnego i pobocza w tunelu TBM bez podniesienia – po 1,75 metra
Najgłębsze miejsce tunelu pod dnem cieśniny Świny ok. 38,0 m p.p.m.

Liczba odwiedzin: 457728
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2024 r.