Marzec 2023

Tydzień 27 III – 02 IV 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Zakończyło się układanie warstwy ścieralnej na jezdni w tunelu, w komorze odbiorczej oraz komorze startowej. Kontynuowane są roboty przy konstrukcjach wewnętrznych. Trwają prace instalacyjne, między innymi testy znaków zmiennej treści. Konstrukcja wyjść ewakuacyjnych jest uszczelniana, podobnie jak prefabrykaty, z których zbudowana jest galeria ewakuacyjna pod jezdnią. Obudowa tunelu jest czyszczona.

Na wyspie Wolin, przy stacji TK2 układana jest kostka brukowa. Na terenie budowy wykonywane są prace porządkowe i utrzymaniowe. W komorze startowej na wyspie Uznam uszczelniane są ściany szczelinowe, a na rampie montowana jest obudowa z paneli aluminiowych. W wentylatorni VC1 trwają rozruchy, próby i testy wentylatorów. W budynku Biura Centrum Obsługi kontynuowane są prace wykończeniowe poszczególnych pomieszczeń. Plac po demontażu hali prefabrykacji jest porządkowany.

Tydzień 20 III – 26 III 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na budowie tunelu rozpoczęły się przygotowania pod układanie ostatniej warstwy nawierzchni drogowej – warstwy ścieralnej z mieszanki SMA. Na wyspie Wolin, w komorze odbiorczej, kontynuowane są prace wykończeniowe konstrukcji wewnętrznych. W budynku stacji trafo TK2 wykonywane są prace instalacyjne oraz elementy małej architektury, między innymi prace brukarskie.

W tunelu TBM wykonywane są najważniejsze prace montażowe oraz uszczelnianie całej konstrukcji, w tym wyjść ewakuacyjnych. Odbyły się również testy znaków zmiennej treści, które zostały zamontowane w tunelu. Jego obudowa jest czyszczona, podobnie jak jezdnia, aby rozpocząć układanie warstwy ścieralnej.

Po stronie wyspy Uznam, w komorze startowej, wykonywane są prace instalacyjne, a w pomieszczeniach technicznych i ewakuacyjnych prace wykończeniowe. W budynku Biura Centrum Obsługi rozpoczęła się synchronizacja systemów kontroli tunelu, w tym uruchomienie pierwszych kamer monitoringu. W wentylatorni VC1 wykonano próby pracy wentylatorów wyciągowych, które zapewnią bezpieczeństwo oraz odpowiednią jakość powietrza w tunelu.

Tydzień 13 III – 19 III 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W części tunelowej zakończyło się układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego. Uszczelniane są prefabrykaty oraz obudowa tunelu TBM. Przy wyjściach ewakuacyjnych i w samym tunelu trwają prace wykończeniowe, instalacyjne czy montaż infrastruktury technicznej.

Po stronie wyspy Wolin trwają głównie prace wykończeniowe. W komorze odbiorczej również ułożono pierwszą warstwę asfaltu. Na ścianach szczelinowych wykonywany jest montaż obudowy z paneli aluminiowych. W części drogowej odbyły się testy podłączenia znaków zmiennej treści.

W komorze startowej na wyspie Uznam montowane są drzwi, między innymi w pomieszczeniach technicznych. Ściany szczelinowe są uszczelniane. W części rampowej został ułożony asfalt lany. Na placu budowy kontynuowane są prace związane z porządkowaniem i zagospodarowaniem terenu, a niedługo rozpocznie się nasadzanie roślinności.

Tydzień 06 III – 12 III 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Uznam wykonywane są roboty wykończeniowe w komorze startowej, w budynkach Biura Centrum Obsługi, stacji transformatorowych oraz w wentylatorni, gdzie trwa podłączanie wentylatorów wyciągowych do zasilania. Na placu budowy demontowana jest hala, w której wykonywane były prefabrykaty.

W tunelu TBM rozpoczęło się układanie masy bitumicznej. Na przygotowanej wcześniej izolacji kładziona jest warstwa asfaltu lanego. Kiedy zakończy się ten proces, zostanie ułożona druga warstwa – ścieralna. Konstrukcja wyjść ewakuacyjnych jest uszczelniana, podobnie jak cała obudowa tunelu oraz prefabrykaty ułożone pod jezdnią.

W komorze odbiorczej i w budynku Stacji Trafo TK2 na wyspie Wolin kontynuowane są prace wykończeniowe oraz instalacyjne. Na rampie montowana jest elewacja z paneli aluminiowych na ścianach szczelinowych. Na drogach wykonywane są prace porządkowe.

Tydzień 27 II – 05 III 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na budowie tunelu pod cieśniną Świny, po stronie wyspy Wolin, kontynuowane są roboty wykończeniowe między innymi w komorze odbiorczej. W budynku Stacji Trafo TK2 wykonywane są prace instalacyjne. Na rampie i w tunelu wykonanym metodą stropową, montowana jest obudowa z paneli aluminiowych na ścianach szczelinowych. Plac budowy jest porządkowany.

W tunelu drążonym już niedługo rozpocznie się układanie warstwy wiążącej – asfaltu lanego. Podłoże w tunelu (izolacja) jest dokładnie czyszczona. Konstrukcja wyjść ewakuacyjnych, wykonanych metodą mrożenia gruntu, jest doszczelniana. Trwa montaż instalacji infrastruktury, uszczelnianie prefabrykatów oraz czyszczenie i uszczelnianie całej obudowy tunelu TBM.

W komorze startowej na wyspie Uznam prace koncentrują się na wykończeniu pomieszczeń technicznych i ewakuacyjnych. Montowane są drzwi. W części rampowej na ścianach szczelinowych montowana jest elewacja. W budynku Biura Centrum Obsługi, gdzie będzie można kontrolować, co dzieje się w tunelu, podłączane są wszystkie potrzebne urządzenia oraz instalacje. W wentylatorni VC1 zakończyło się montowanie tłumików, a także krat wentylacyjnych w otworach wyrzutni. Wykonywane są prace instalacyjne pod zasilenie wentylatorów wyciągowych.

Liczba odwiedzin: 457733
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2024 r.