Marzec 2022

Tydzień 28 III – 03 IV 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze startowej na wyspie Uznam nieustannie trwają prace nad wykonaniem klatki schodowej, szachtów i wsporników pod strop pośredni na wlocie do tunelu TBM. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową, w segmentach S1-S11, uszczelnianie są ściany szczelinowe. Budowane jest także odwodnienie korpusu drogi, a kanały technologiczne są izolowane. W kanale poza tunelem instalowane są również przepusty oraz wykonywana jest ich zasypka.

Zarówno przy wyjściu ewakuacyjnym EE1, jak i przy wyjściu ewakuacyjnym EE2, kontynuowane jest mrożenie aktywne gruntu. Trwa prefabrykacja zbrojenia, deskowanie i betonowanie wsporników. Montowane są prefabrykaty typu „U”, filigrany pod konstrukcję płyty poddrogowej, która jest również zbrojona oraz betonowana, a także prefabrykaty sufitowe dla kanału wentylacyjnego. Obudowa tubingowej tunelu jest uszczelniana.

Elementy systemu STP są demontowane i wywożone z plac budowy. W budynku Biura Centrum Obsługi wykonywane są między innymi wewnętrzne roboty branżowe. Budowana jest sieć i uzbrojenie terenu oraz infrastruktura drogowa.

Na wyspie Wolin odwadniana jest komora odbiorcza. Wykonywane są konstrukcje wewnętrzne do poziomu płyty jezdnej. Konstrukcja rampy oraz tunelu jest cały czas uszczelniana. Budowane jest także odwodnienie korpusu drogi. Kontynuowane są prace porządkowe i utrzymaniowe.

Tydzień 21 III – 27 III 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Wolin budowany jest przejazd przez komorę odbiorczą z poziomu płyty dennej do poziomu płyty drogowej. Przejazd umożliwi transport sprzętu i materiałów niezbędnych do prac prowadzonych wewnątrz tunelu. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową w segmentach R1 do R16 uszczelniana jest konstrukcja, budowane odwodnienie konstrukcji drogi i izolowany kanał technologiczny. Trwają też roboty drogowe na poszczególnych odcinkach oraz budowa sieci i uzbrojenia terenu.

Na wyspie Uznam w komorze startowej wykonywana jest klatka schodowa, szachty i wsporniki pod strop pośredni. W segmentach S1 do S11 rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową uszczelniane są ściany szczelinowe, powstaje też odwodnienie korpusu drogi i izolacja kanału technologicznego.

W samym tunelu wydrążonym maszyną TBM kontynuowane jest mrożenie aktywne w wyjściach ewakuacyjnych EE1 i EE2. Trwa prefabrykacja zbrojenia wsporników, ich deskowanie i betonowanie. Kontynuowane jest uszczelnianie obudowy tubingowej tunelu. Montowane są prefabrykaty typu „U” pod konstrukcję płyty poddrogowej, filigrany i prefabrykaty sufitowe dla kanału wentylacyjnego. Trwa zbrojenie konstrukcji płyty poddrogowej na filigranach i jej betonowanie.

Tydzień 14 III – 20 III 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Wolin prace nadal koncentrują się w komorze odbiorczej.  Kontynuowany jest demontaż tymczasowej rampy i łoża TBM.
Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową budowane jest odwodnienie korpusu drogi, trwa izolacja kanału technologicznego wraz z uszczelnianiem całej konstrukcji. Budowana jest sieć i uzbrojenie terenu oraz infrastruktury drogowej. Cały czas trwa zagospodarowywanie placu budowy, prace porządkowe i utrzymaniowe.

W komorze startowej na wyspie Uznam kontynuowane jest wykonywanie ściany dociskowej szczytowej, klatki schodowej, szachtów i wsporników pod strop pośredni na wlocie do tunelu. Budowane jest również odwodnienie korpusu drogi, a ściany szczelinowe są uszczelniane.

W tunelu TBM, przy budowie wyjść ewakuacyjnych EE1 oraz EE2, trwa mrożenie aktywne gruntu. Kontynuowana jest prefabrykacja zbrojenia, deskowanie i betonowanie wsporników. Uszczelniana jest także obudowa tubingowa tunelu. Trwa montaż prefabrykatów typu „U”, filigranów pod konstrukcję płyty poddrogowej, która jest również zbrojona, oraz prefabrykatów sufitowych dla kanału wentylacyjnego.

W Budynku Centrum Obsługi wykonywane są zewnętrzne i wewnętrzne prace wykończeniowe. Elementy systemu STP Stacji Separacji Płuczki są cały czas demontowane i wywożone z placu budowy.

Tydzień 07 III – 13 III 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Uznam, w tunelu wydrążonym przez Wyspiarkę, trwa montaż prefabrykatów typu U oraz filigranów pod konstrukcję płyty poddrogowej. W komorze startowej kontynuowane jest wykonywanie ściany dociskowej szczytowej, klatki schodowej, szachtów i wsporników pod strop pośredni na wlocie do tunelu. Ściany szczelinowe są uszczelniane. Budowane jest również odwodnienie korpusu drogi.

Zarówno przy budowie wyjścia ewakuacyjnego EE1, jak i wyjścia ewakuacyjnego EE2 trwa mrożenie aktywne gruntu. Wsporniki pod prefabrykaty w tunelu TBM są deskowane
i betonowane, a obudowa tubingowa tunelu jest uszczelniana. W części drogowej cały czas wykonywane są roboty brukarskie, między innymi formowanie skarp czy konserwacja, a także utrzymywanie TOR. Trwają też wewnętrzne i zewnętrzne roboty wykończeniowe Budynku Centrum Obsługi.

Komora odbiorcza na wyspie Wolin jest odwadniana. Demontowana jest również tymczasowa rampa oraz łoże TBM. Na placu budowy wykonywane są prace porządkowe i utrzymaniowe. Budowana jest sieć i uzbrojenie terenu oraz infrastruktury drogowej. Na drogach kontynuowana jest tymczasowa organizacja ruchu.

Tydzień 28 II –  06 III 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Komora odbiorcza na wyspie Wolin jest odwadniana. Trwa demontaż tymczasowej rampy, a także montaż instalacji odwodnieniowej dla jezdni przy kanałach i w kanałach technologicznych. Prowadzone są roboty drogowe, w tym formowanie skarp. Kontynuowana jest budowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej. Cały czas trwa zagospodarowywanie placu budowy, prace porządkowe i utrzymaniowe. 

Z kolei na wyspie Uznam wykonywana jest ściana dociskowa szczytowa, klatka schodowa, szachty oraz wsporniki pod strop pośredni na wlocie do tunelu TBM. Dodatkowo uszczelniane są ściany szczelinowe.

W samym tunelu, przy wyjściu ewakuacyjnym EE1, kontynuowane jest mrożenie aktywne, natomiast przy wyjściu ewakuacyjnym EE2 kończy się montaż instalacji mrożeniowej, rozpoczyna się rozruch i start mrożenia aktywnego. Trwają również prace przy prefabrykacji zbrojenia, deskowaniu i betonowaniu wsporników. Po zakończeniu produkcji prefabrykatów na konstrukcje wewnętrzne w tunelu, rozpoczął się montaż prefabrykatów pod płytę jezdną typu „U”. Obudowa tubingowa tunelu jest uszczelniana.

Elementy systemu Stacji Separacji Płuczki są cały czas demontowane i wywożone z placu budowy. W Budynku Centrum Obsługi wykonywane są prace wykończeniowe. Kontynuowane są prace drogowe, między innymi roboty brukarskie.

Liczba odwiedzin: 453516
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.