Marzec 2021

Tydzień 22 III –  28 III 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Wyspiarka pokonała blok wejściowy (15 metrów cementogruntu) i drąży już w gruncie. W ubiegłym tygodniu zmontowano 28 pierścieni docelowych, co oznacza, że łącznie ułożone są już 32 docelowe ringi.

Cały czas trwają prace w komorze startowej. Z jej wnętrza odpompowywana jest woda. Na styku segmentu jedenastego i dwunastego demontowane są ściany szczelinowe. Trwa odwadnianie także rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową – segmenty od pierwszego do jedenastego. W segmentach S10 – S11 prowadzone są roboty konstrukcyjne.

W zakładzie STP (Slurry Treatment Plant) trwa separacji urobku od płuczki wiertniczej. Oczyszczony urobek jest transportowany na miejsce składowania przy ulicy Karsiborskiej.

W zakładzie prefabrykacji nieustająco produkowane są segmenty obudowy tunelu. Następnie są one przewożone na plac magazynowy, a w odpowiednim czasie do komory startowej.

Kontynuowana jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu. Wykonywana jest kanalizacja tłoczna oraz deszczowa. Trwają roboty drogowe – ziemne oraz profilowanie, uzupełnienie i zagęszczanie podłoża pod drogę DK 93.

Z kolei po drugiej stronie Świny, w komorze odbiorczej TBM trwa demontaż rozpór tymczasowych.

Odpompowywana jest woda z wnętrza rampy dojazdowej. Prowadzone są roboty ziemne i konstrukcyjne w segmentach od czwartego do szesnastego rampy.

Przebudowywana jest sieć gazu średniego ciśnienia, sieć elektroenergetyczna średniego napięcia oraz sieci teletechniczne.

Prowadzone są roboty drogowe. M. in. skracany jest bajpasu ulicy Fińskiej w rejonie stacji Orlen. Trwa odhumusowywanie rejonu ronda.

Tydzień 15 III –  21 III 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wsypie Uznam Wyspiarka zaczęła układać docelowe ringi.  W ubiegłym tygodniu zamontowano cztery pierścienie w komorze startowej oraz cztery docelowe- łącznie jest już 10 ringów technologicznych w szybie oraz cztery docelowe. Wykonano także uszczelnienie ogona tarczy – tzw. bullflex.

Segmenty do obudowy tunelu nieprzerwanie produkowane są w zakładzie prefabrykacji. Szerokość jednego nie może różnić się od drugiego o więcej niż 0,5 milimetra, w grubości o 1,5 mm, a długości o 1 mm. Tubingi  składowane są na placu magazynowym, skąd w odpowiedniej kolejności przewożone są do komory startowej.

Sama komora startowa (tak jak i rampa oraz tunel wykonywane metodą stropową) na bieżąco jest odwadniana.

Kontynuowane są roboty ziemne i konstrukcyjne w segmentach od ósmego do jedenastego.

W zakładzie STP trwa separacja urobku.

Prowadzona jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu – obecnie kontynuowane jest wykonywanie kanalizacji tłocznej oraz deszczowej.

Trwają roboty drogowe – ziemne, czyli profilowanie, uzupełnienie i zagęszczanie podłoża pod przyszłą drogę DK 93.

Z kolei po drugiej stronie cieśniny Świny większość prac koncentruje się w rejonie komory odbiorczej oraz rampy tunelu.

Odpompowywana jest woda z wnętrza komory. Zakończono wykonywanie płyty dennej.

Na odcinku rampy i tunelu wykonywanych metodą stropową – od R4 do R16 kontynuowane są roboty ziemne i konstrukcyjne. Zabetonowano ustrój nośny wiaduktu w segmencie R11.

Nieustająco prowadzona jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu. Trwa przebudowa sieci gazu średniego ciśnienia oraz sieci elektroenergetycznych średniego napięcia.

Tydzień 08 III –  14 III 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Maszyna TBM znajduje się w fazie startu – w zeszłym tygodniu ułożono sześć pierwszych ringów w komorze startowej i przewiercono ścianę szczelinową w szybie startowym. Rozpoczęto także wiercenie w bloku wykonanym technologią jet-grouting.

Na bieżąco odpompowywana jest woda zarówno z komory startowej, jak i z rampy dojazdowej. Przypomnijmy, rampa i tunel wykonywane są metodą stropową – obejmują odcinek od segmentu pierwszego do jedenastego. Trwa wykop podstropowy w segmentach od S8 do S11. Wylano już podbeton pod płytę denną w segmencie ósmym.

W zakładzie STP (Slurry Treatment Plant) prowadzona jest separacja urobku, dzięki czemu będzie można go ponownie wykorzystać przy drążeniu tunelu.

W zakładzie prefabrykacji produkowane są segmenty obudowy tunelu, które następnie są transportowane na plac składowy oraz do komory startowej, by Wyspiarka mogła je ułożyć.

Kontynuowane są roboty drogowe ziemne, a także profilowanie, uzupełnienie i zagęszczanie podłoża pod drogę DK 93. Budowana jest kanalizacja tłoczna oraz deszczowa.

Intensywne prace prowadzone są także po drugiej stronie Świny, na wyspie Wolin. Trwa odwadnianie wnętrza komory odbiorczej. W szybie prowadzone jest też zbrojenie i betonowanie płyty dennej.

W rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową (segmenty od pierwszego do szesnastego) trwają roboty ziemne oraz konstrukcyjne. W segmencie jedenastym wykonywane jest zbrojenie i szalowanie wiaduktu. Wnętrze rampy jest odwadniane.

Trwale przebudowywane i budowane są sieci uzbrojenia terenu: sieć gazowa średniego ciśnienia oraz sieć elektroenergetyczna średniego napięcia.

Tydzień 01 III –  07 III 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Uroczysty rozruch maszyny TBM – to piątkowe wydarzenie przewodnie ubiegłego tygodnia, które miało miejsce na wyspie Uznam, w komorze startowej. Wcześniej przeprowadzano testy i rozruch „Wyspiarki”. Montowano suwnicę do podawania segmentów, urządzenia peryferyjne i przygotowywano się do przewiercania ściany okularowej. W szybie wykonano blok oporowy dla odepchnięcia tarczy TBM.

Sama komora startowa na bieżąco jest odwadniana, a jej ściany szczelinowe są uszczelniane.
Odwadniana jest także rampa wykonywana metodą stropową. Ściany szczelinowe od segmentu 1 do 11 są wyrównywane i czyszczone. W segmentach S10 – S11 zakończono strop górny, a na odcinku S10 – S9 rozpoczęto wykop do poziomu płyty dennej.

W zakładzie separacji płuczki zakończył się montaż przenośnika taśmowego zewnętrznego. Estakady i rurociągi technologiczne między maszyną TBM a stacją STP zostały zamontowane. W ubiegłym tygodniu odbyły się testy i rozruch STP.

W zakładzie prefabrykacji trwa produkcja segmentów obudowy tunelu, które są przewożone na place magazynowe.

Kontynuowana jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu, m. in. kanalizacji tłocznej oraz deszczowej.

Z kolei na wyspie Wolin prace koncentrują się przede wszystkim wokół i w komorze odbiorczej, gdzie maszyna TBM po wydrążeniu tunelu, zostanie zdemontowana. Zakończono tam wykop do poziomu płyty dennej i wykonano betonowy podkład pod tę płytę. Obecnie trwają roboty przygotowawcze do wykonania płyty dennej. Zarówno komora, jak i rampa (wykonywana metodą stropową) są odwadniane.

Trwają roboty ziemne i konstrukcyjne rampy dojazdowej w segmentach od R4 do R16.

Zakończono budowę zbiornika retencyjnego R6. Kontynuowana jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu.

Trwa poszerzanie placu budowy w rejonie segmentu R16.

Droga technologiczna DT2 jest już gotowa.

Liczba odwiedzin: 453087
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.