Marzec 2020

Tydzień 23 –  28 III 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W okresie od 23 marca do 28 marca 2020 roku Wykonawca kontynuował prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych oraz przy montażu koszy zbrojeniowych. W części komory startowej TBM sukcesywnie wywoził także urobek z głębienia ścian szczelinowych.
Na wyspie Uznam trwały również prace przy budowie Zakładu Prefabrykacji – głównie deskowanie, zbrojenie i betonowanie ścian fundamentowych dla suwnicy oraz szalowanie i betonowanie fundamentów pod słupy hali. Na placu budowy kontynuowany był także transport stali zbrojeniowej oraz kruszywa i cementu dla węzła betoniarskiego.
Wykonawca zabezpieczył gazociąg wysokiego ciśnienie w rejonie ul. Karsiborskiej aby możliwy był przejazd ciężkiego sprzętu – głębiarek do ścian szczelinowych, samochodów ciężarowych koparek itp.
Po stronie wyspy Wolin nadal trwało usuwanie materiał z wycinki drzew i krzewów – w tym między innymi drewno, krzaki (podrost podszyt) oraz zrębki.
W części projektowej Wykonawca nadal kontynuował prace nad opracowywaniem projektów wykonawczych w zakresie branży mostowej, tunelowej, drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.
W związku z pojawieniem się pandemii koronawirusa Wykonawca zmienił organizację pracy kadry biurowo-technicznej. Wszystkie spotkania nadal odbywały się w formie video konferencji, a pracownicy kontaktowali się pomiędzy sobą telefonicznie unikając kontaktów bezpośrednich.
Wykonawca niezmiennie stosował się do procedur Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – w zakresie odpowiednich zachowań oraz utrzymania higieny przez wszystkich pracowników.

Tydzień 16 –  21 III 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W okresie od 16 marca do 21 marca 2020 roku kontynuowane były prace przy budowie Zakładu Prefabrykacji – przede wszystkim deskowanie, zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych oraz ścian fundamentowych dla suwnicy.
Na placu budowy trwał także transport kruszywa i cementu dla węzła betoniarskiego. W części komory startowej TBM rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych, kontynuowano również montaż koszy zbrojeniowych dla sekcji ścian szczelinowych.
Niezmiennie trwały prace przy tworzeniu nowego układu drogowego w rejonie placu manewrowego oraz w rejonie ulicy Karsiborskiej (przed przebudową sieci gazu wysokiego ciśnienia).
Po stronie wyspy Wolin Wykonawca nadal usuwał materiał z wycinki drzew i krzewów – w tym między innymi drewno, krzaki (podrost podszyt) oraz zrębki.
W części projektowej kontynuowane były prace nad opracowywaniem projektów wykonawczych w zakresie branży mostowej, tunelowej, drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.
W związku z pojawieniem się pandemii koronawirusa Wykonawca zmienił organizację pracy kadry biurowo-technicznej. Wszystkie konferencje odbywają się w formie video, a pracownicy kontaktują się między sobą telefonicznie unikając kontaktów bezpośrednich. Wykonawca niezmiennie stosuje się do procedur Głównego Inspektora Sanitarnego, w zakresie odpowiednich zachowań oraz utrzymania higieny przez wszystkich pracowników.

Tydzień 09 –  14 III 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W okresie od 9 marca do 14 marca 2020 roku zakończyły się prace przy budowie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej. Jednocześnie rozpoczęła się budowa koszów zbrojeniowych dla sekcji ścian szczelinowych.
Wykonawca kontynuuje prace przy budowie Zakładu Prefabrykacji – przede wszystkim przygotowuje fundamenty pod halę zakładu. Prowadzi także rozruch węzła betoniarskiego. W ciągu ostatnich dni wykonane zostały już próbne zaroby – próbki poszły do badań laboratoryjnych.
Kontynuowane są prace przy niwelacji terenu dla nowego układu drogowego w rejonie placu manewrowego oraz w rejonie ulicy Karsiborskiej. Po stronie wyspy Uznam trwa budowa placów składowych i dróg technologicznych dla materiałów i sprzętu.
Po stronie wyspy Wolin kontynuowane jest usuwanie karp oraz materiału z wycinki drzew i krzewów. Wykonawca nadal porządkuje ten teren.
W części projektowej niezmiennie trwają prace nad opracowywaniem projektów wykonawczych w zakresie branży mostowej, tunelowej, drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej. 
W związku z pojawieniem się pandemii koronawirusa Wykonawca zmienił organizację pracy kadry biurowo technicznej celem zminimalizowania kontaktów pomiędzy pracownikami. Część osób wykonuje swoje czynności w domu, a część (rotacyjnie) w biurze. Wykonawca stosuje się do procedur Głównego Inspektora Sanitarnego, w zakresie odpowiednich zachowań i  utrzymania higieny przez wszystkich pracowników. Na bieżąco również informuje pracowników na temat pandemii koronawirusa. Informacje w tym zakresie zamieszczane na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego.

Tydzień 02 –  07 III 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W okresie od 2 marca do 7 marca 2020 roku rozpoczął się rozruch węzła betoniarskiego. Wykonawca dostarczył już na plac budowy kruszywo oraz cement do silosów. W ciągu ostatnich dni badana była jakość tego kruszywa.
Po stronie wyspy Uznam trwały prace przy budowie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM. Kontynuowane były także roboty przy budowie Zakładu Prefabrykacji – przede wszystkim roboty ziemne dla posadowienia zakładu.
Niezmiennie trwają prace przy niwelacji terenu dla nowego układu drogowego w rejonie placu manewrowego oraz w rejonie ulicy Karsiborskiej – między innymi na odcinku rampy zjazdowej po stronie południowo-zachodniej od ulicy Karsiborskiej.
W ostatnim okresie Wykonawca kontynuował również budowę placów składowych i dróg technologicznych dla materiałów i sprzętu.
Po stronie wyspy Wolin Wykonawca zakończył wycinkę drzew i krzewów. Kontynuował tu także usuwanie materiału z wycinki i rozpoczął porządkowanie tego terenu.
W części projektowej kontynuowane były prace nad opracowywaniem projektów wykonawczych w zakresie branży mostowej, tunelowej, drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.

Liczba odwiedzin: 453087
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.