Marzec 2019

Tydzień 25 – 29 III 2019

1.      Trwa analiza danych przyrodniczych.

2.      Trwają prace nad schematami do tymczasowej organizacji ruchu.

3.      Analiza otrzymanych materiałów od gestorów sieci i instytucji zewnętrznych.

4.      Trwa opracowywanie finalnych założeń projektowych systemu wentylacji.

5.      Trwają prace nad przekrojami poprzecznymi oraz podłużnymi wanien oraz tunelu.

6.      Trwają prace nad planem sytuacyjnym, przekrojami poprzecznymi i przekrojem podłużnym branży drogowej.

7.      Trwają prace nad tworzeniem modeli 3D dla części konstrukcyjnej tunelu.

Tydzień 18 – 22 III 2019

1.      Trwa analiza danych przyrodniczych.

2.      Trwają prace nad schematami do tymczasowej organizacji ruchu.

3.      Trwają konsultacje międzybranżowe po otrzymaniu warunków technicznych i wytycznych od gestorów.

4.      Trwa opracowywanie raportu wentylacji bytowej i pożarowej tunelu.

5.      Trwają prace nad przekrojami poprzecznymi oraz podłużnymi wanien oraz tunelu.

6.      Trwają prace nad planem sytuacyjnym, przekrojami poprzecznymi i przekrojem podłużnym branży drogowej.

7.      Trwają prace nad tworzeniem modeli 3D dla części konstrukcyjnej tunelu.

Tydzień 11 – 15 III 2019

1.      Trwa analiza danych przyrodniczych.

2.      Trwają prace nad schematami do tymczasowej organizacji ruchu.

3.      Trwają konsultacje międzybranżowe po otrzymaniu warunków technicznych i wytycznych od gestorów.

4.      Trwa opracowywanie raportu wentylacji bytowej i pożarowej tunelu.

5.      Trwają prace nad przekrojami poprzecznymi oraz podłużnymi wanien oraz tunelu.

6.      Trwają prace nad planem sytuacyjnym, przekrojami poprzecznymi i przekrojem podłużnym branży drogowej.

7.      Trwają prace nad tworzeniem modeli 3D dla części konstrukcyjnej tunelu.

Tydzień 4 – 8 III 2019

1.      Trwają prace związane z prowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej.

2.      Trwają prace nad projektem organizacji ruchu.

3.      Trwają konsultacje międzybranżowe po otrzymaniu warunków technicznych i wytycznych od gestorów.

4.      Trwa opracowywanie raportu wentylacji bytowej i pożarowej tunelu.

5.      Trwają prace nad przekrojami poprzecznymi oraz podłużnymi wanien oraz tunelu.

6.      Trwają prace nad tworzeniem modeli 3D dla części konstrukcyjnej tunelu.

Liczba odwiedzin: 453509
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.