Maj 2023

Tydzień 22 V – 28 V 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na budowie tunelu trwają ostatnie prace porządkowe, gdzie oprócz sprzątania, testów instalacji czy prac wykończeniowych, wykonywane są też nasadzenia drzew i krzewów na terenie całej inwestycji. Kontynuowane są wykończeniowe prace drogowe na poszczególnych odcinkach.

W tunelu wykonywany jest szereg prób instalacji, między innymi instalacji natryskowej oraz hydrantowej. Doszczelniana jest konstrukcja wyjść ewakuacyjnych oraz prefabrykatów, z których zbudowana została galeria ewakuacyjna.

Przy budynkach stacji transformatorowych trwają zewnętrzne prace wykończeniowe, w tym prace brukarskie. Porządkowany jest również plac po demontażu hali prefabrykacji.

Tydzień 15 V – 21 V 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Wolin kontynuowane są prace wykończeniowe zarówno w tunelu (w komorze odbiorczej), jak i na terenie budowy. Podobne prace toczą się w budynku stacji transformatorowej. W części rampowej zakończyło się wykonywanie warstwy chemoutwardzalnej na kapach chodnikowych czy malowanie oznakowania poziomego. Plac budowy jest porządkowany i przygotowany do zagospodarowania terenów zielonych.

Trwają testy i próby instalacji infrastruktury w tunelu TBM. Konstrukcja wyjść ewakuacyjnych oraz obudowy jest doszczelniana. Wykonano oznakowanie poziome. Tunel jest czyszczony.

W komorze startowej na wyspie Uznam kontynuowane są prace przy konstrukcjach wewnętrznych. Ściany szczelinowe są uszczelniane. W budynku Biura Centrum Obsługi trwają prace instalacyjne, a w stacji TK3 zakończyły się roboty wykończeniowe pomieszczeń. Kontynuowane są testy urządzeń w wentylatorni.

Tydzień 08 V – 14 V 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze startowej na wyspie Uznam uszczelniane są ściany szczelinowe. Na rampie i w tunelu trwa wykonywanie oznakowania poziomego. W budynku Biura Centrum Obsługi wykonywane są prace związane z uruchomieniem systemów tunelowych.

Zakończyło się malowanie klatek schodowych oraz wyjść ewakuacyjnych wykonanych w technologii mrożenia gruntu. Konstrukcja obu wyjść, obudowy tunelu oraz prefabrykatów pod jezdnią jest doszczelniana i czyszczona. Wykonywane są kolejne próby instalacji infrastruktury, w tym próby wentylacji.

W komorze odbiorczej na wyspie Wolin trwają prace wykończeniowe. W budynku stacji TK2 kontynuowane są roboty instalacyjne i pomiarowe niezbędnych urządzeń. Wokół budynku kontynuowane są prace porządkowe, układana jest kostka brukowa. Na rampie (na kapach chodnikowych) wykonywana jest warstwa chemoutwardzalna.

Tydzień 01 V – 07 V 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Zarówno na wyspie Uznam, jak i Wolin trwają prace porządkowe i wykończeniowe. Kontynuowany jest montaż obudowy na ścianach szczelinowych w części rampowej, czyszczenie i uszczelnianie obudowy tunelu oraz wyjść ewakuacyjnych. Wykonywane są prace instalacyjne, w tym montaż i testy instalacji infrastruktury. Na powierzchni trwają prace brukarskie i roboty drogowe, w tym prace bitumiczne. W Budynku Biura Centrum Obsługi kontynuowane są prace związane z uruchomieniem systemów tunelowych, między innymi systemów bezpieczeństwa.

Liczba odwiedzin: 457726
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2024 r.