Maj 2022

Tydzień 23 V – 29 V 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze startowej na wyspie Uznam trwa zbrojenie stropu pośredniego w części wschodniej, a także montaż i prefabrykacja deskowań stropu pośredniego w części zachodniej. W części tunelu wydrążonego maszyną TBM, w wyjściu ewakuacyjnym EE1, trwa mrożenie pasywne, zbrojenie płyty dennej i ścian obudowy ostatecznej. W wyjściu ewakuacyjnym EE2 zakończono obudowę wstępną, przygotowywana jest też izolacja konstrukcji. Przy wyjściu EE2 od strony odcinka T2 montowana jest rampa tymczasowa. Na odcinku pomiędzy wyjściami ewakuacyjnymi EE1 i EE2 montowane są prefabrykaty poddrogowe i trwa betonowanie płyty pod jezdnię. W budynku BCO trwają prace wykończeniowe i instalacyjne. Po stronie wyspy Wolin w komorze odbiorczej kontynuowane są konstrukcje wewnętrzne i uszczelniane ściany szczelinowe. Uszczelnianie konstrukcji trwa też w rampie i tunelu wykonywanym metodą stropową w segmentach R1 do R 16. Tam także montowane są zbrojenia chodników.

Tydzień 16 V – 22 V 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze odbiorczej na wyspie Wolin przygotowywane są konstrukcje wewnętrzne, a ściany szczelinowe są uszczelniane. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową wykonywane są kanały technologiczne, a cała konstrukcja jest uszczelniana. Montowane jest też zbrojenie chodników. Trwają roboty drogowe na poszczególnych odcinkach, budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej, a także budowa muru oporowego przy bajpasie północnym.

W komorze startowej na wyspie Uznam kontynuowany jest montaż i prefabrykacja deskowań dla wykonania stropu pośredniego. Na rampie zakończono montaż zbrojenia chodników. W tunelu, zarówno przy wyjściu ewakuacyjnym EE1, jak i przy wyjściu ewakuacyjnym EE2 trwa mrożenie pasywne. Przy wyjściu EE1 zakończono wykonywanie obudowy wstępnej, a także betonowanie podłoża pod izolację płyty dennej. Wybieranie urobku jest kontynuowane przy wyjściu EE2. W tym miejscu zamontowano także obudowę wstępną. Wykonano również rampę zjazdową z poziomu płyty do spągu tunelu przy wyjściu EE2 od strony Wolina, a na odcinku T2 rozpoczęto układanie prefabrykatów poddrogowych.

W budynku Biura Centrum Obsługi i Stacji Trafo TK3 kontynuowane są roboty wykończeniowe oraz instalacyjne prace wewnętrzne. Na placu budowy wykonywane są prace porządkowe i utrzymaniowe.

Tydzień 09 V – 15 V 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze odbiorczej na wyspie Wolin kontynuowane są prace nad konstrukcjami wewnętrznymi. Ściany szczelinowe są uszczelniane, podobnie jak konstrukcja rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową. Wykonywane są również kanały technologiczne. Na drogach budowana jest sieć i uzbrojenie terenu oraz infrastruktury drogowej. Budowany jest także mur oporowy przy bajpasie północnym. Jednocześnie wykonywane są prace porządkowe i utrzymaniowe.

Po stronie wyspy Uznam, w komorze startowej, trwa montaż  i prefabrykacja deskowań dla wykonania stropu pośredniego. Na rampie i w tunelu uszczelniana jest cała konstrukcja, a jednocześnie trwa montaż zbrojenia chodników.

Kontynuowane jest mrożenie pasywne przy wyjściu ewakuacyjnym EE1 – w tym betonowanie podłoża pod izolację płyty dennej. Zakończono wykonywanie obudowy wstępnej. Mrożenie pasywne rozpoczęło się także przy wyjściu ewakuacyjnym EE2. W tym miejscu trwa również wybieranie urobku i montaż obudowy wstępnej.

Betonowanie płyty pod drogę na odcinku T3 (od wyspy Wolin do wyjścia ewakuacyjnego EE2) zostało zakończone. W tunelu została także wykonana rampa zjazdowa z poziomu płyty do spągu tunelu, przy wyjściu ewakuacyjnym EE2 od strony Wolina.

W budynku Biura Centrum Obsługi i Stacji Trafo TK3 kontynuowane są roboty wykończeniowe oraz instalacyjne prace wewnętrzne.

Tydzień 02 V – 08 V 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze odbiorczej uszczelniane są ściany szczelinowe. Uszczelniana jest także konstrukcja rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową (segmenty R1-R16). Trwają prace przy wykonywaniu kanałów technologicznych. W dalszym ciągu kontynuowane są roboty drogowe, w szczególności przy budowie ronda. Budowana jest sieć i uzbrojenie terenu oraz infrastruktury drogowej. Trwają także prace porządkowe i utrzymaniowe.

W komorze startowej, na wyspie Uznam, wykonywany jest montaż i prefabrykacja deskowań dla wykonania stropu pośredniego. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stopową rozpoczęto realizację chodników. W tunelu, przy wyjściu ewakuacyjnym EE1, kontynuowane jest mrożenie pasywne, w tym urabianie zamrożonego gruntu i wybieranie urobku. Wykonywana jest także obudowa wstępna. Przy wyjściu ewakuacyjnym EE2 trwa natomiast mrożenie aktywne i rozpoczęto wyłom w obudowie tunelu. Obudowa tubingowa tunelu jest uszczelniana. Kontynuowane są przygotowania do montażu prefabrykatów „U” i filigranów na odcinku T2. Maszyna TD jest konserwowana. Zakończył się montaż prefabrykatów sufitowych dla kanału wentylacyjnego.

W budynku Biura Centrum Obsługi i Stacji Trafo TK3 trwają roboty wykończeniowe, w tym instalacyjne prace wewnętrzne. Na drogach, na poszczególnych odcinkach, kontynuowane są roboty drogowe.

Liczba odwiedzin: 457728
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2024 r.