Maj 2021

Tydzień 24 V –  30 V 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Wyspiarka zamontowała kolejnych 12 dwumetrowych pierścieni. Łącznie ringów o tym wymiarze jest już 118. Wcześniej maszyna TBM ułożyła też 170 pierścieni półtorametrowych. Długość tunelu przekroczyła 491 metrów (stan na 30 maja br). Do przewiercenia zostało niespełna 1000 metrów. Lada moment maszyna rozpocznie wiercenia pod dnem Świny.

Prace są wykonywane nie tylko wewnątrz tunelu. W komorze startowej, która znajduje się na wyspie Uznam, trwa uszczelnienie ścian szczelinowych. W rejonie rampy i tunelu budowanego metodą stropową likwidowane są studnie odwodnieniowe. Nad segmentem siódmym – w ciągu starej nitki ulicy Karsiborskiej – kontynuowane są prace  przy wiadukcie. W segmentach dziesiątymi i jedenastym wykonywana jest izolacja stropu górnego.

Standardowo cały czas prowadzona jest produkcja segmentów obudowy tunelu. Wykonane w zakładzie prefabrykacji elementy są przewożone i składowane na placu magazynowym. Następnie segmenty są transportowane w okolice komory startowej, by trafić do maszyny TBM, która montuje je wewnątrz tunelu.

W zakładzie separacji trwa oddzielanie płuczki wiertniczej od urobku. Płuczka jest ponownie wykorzystywana do drążenia, a urobek jest transportowany na miejsce składowania przy ul. Karsiborskiej.

Kontynuowana jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Z kolei po drugiej stronie Świny, na wyspie Wolin, prace koncentrują się głównie w rejonie szybu odbiorczego oraz rampy i tunelu wykonywanego metodą stopową.

Trwa odpompowywanie wody z wnętrza komory. W segmentach od pierwszego do szesnastego kontynuowane są roboty ziemne i konstrukcyjne.

Prowadzone są także roboty drogowe oraz przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu.

Tydzień 17 V –  23 V 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

25 dwumetrowych pierścieni czyli 200 segmentów – tyle elementów obudowy tunelu Wyspiarka zamontowała w ubiegłym tygodniu. Łącznie tunel ma już 467 metrów, a maszyna TBM jest coraz bliżej wjechania i drążenia pod dnem Świny.

Poza tym w komorze startowej odpompowywano wodę, uszczelniano płytę denną i ściany szczelinowe oraz zlikwidowano studnię odwodnieniową. Zamontowano też dodatkową pompę transferową.

W rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową, czyli w segmentach od pierwszego do jedenastego odpompowywano wodę. Kontynuowano prace przy wiadukcie nad segmentem siódmym – w ciągu starej nitki ulicy Karsiborskiej. W segmentach dziesiątymi i jedenastym izolowano strop górny.

Trwa separacja urobku – odbywa się w zakładzie STP. Oddzielony urobek jest transportowany na miejsce składowania przy ulicy Karsiborskiej. W związku z postojem technologicznym maszyny TBM możliwe było także wykonanie prac serwisowych.

Bez ustanku w zakładzie prefabrykacji trwa produkcja segmentów obudowy tunelu, które są następnie przewożone na plac magazynowy, a w odpowiednim czasie w rejon komory startowej.

W dalszym ciągu prowadzona jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej. Trwają roboty drogowe.

Podobnie dzieje się po drugiej stronie Świny, na wsypie Wolin – tam również kontynuowane są roboty drogowe i budowa sieci uzbrojenia terenu wraz z infrastrukturą drogową.

Poza tym odbywa się odpompowywanie wody z wnętrza komory odbiorczej oraz rampy i tunelu wykonywanego metodą stopową. Trwają roboty ziemne i konstrukcyjne rampy dojazdowej w segmentach od pierwszego do szesnastego.

Tydzień 10 V –  16 V 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Odpompowywanie wody z wnętrza komory, uszczelnianie płyty dennej i ścian szczelinowych oraz demontaż żelbetowego toru dla bram maszyny TBM – to wszystko działo się w komorze startowej na wyspie Uznam.

Poza tym trwał przegląd narzędzi głowicy urabiającej w komorze roboczej TBM i inspekcja samej komory. Wznowiono drążenie i montaż obudowy tunelu. W ubiegłym tygodniu zamontowano cztery pierścienie dwumetrowe, co razem daje już 170 ułożonych ringów półtorametrowych i  81 dwumetrowych – docelowych.

W rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową (czyli w segmentach od S1 do S11) odpompowywano wodę. Kontynuowano prace przy wiadukcie nad segmentem S7 – w ciągu starej nitki ulicy Karsiborskiej. Wykonywano izolację stropu górnego w segmentach S10 i S11.

Nie ustaje produkcja segmentów do obudowy tunelu. Wyprodukowane w zakładzie prefabrykacji elementy są transportowane i magazynowane, a w odpowiednim czasie  przewożone w okolice komory startowej.

Kontynuowana jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu. Prowadzone są prace porządkowe po robotach wodno-kanalizacyjnych wzdłuż ul. Karsiborskiej. Trwa budowa drogi głównej DK 93 i dojazdu do oczyszczalni.

Nie mniej dzieje się po drugiej stronie cieśniny, na wyspie Wolin. Komora odbiorcza TBM jest odwadniana – podobnie jak rampa i tunel wykonywany metodą stopową.

Kontynuowane są prace przy wiadukcie nad segmentem R11. Trwają roboty ziemne i konstrukcyjne w rejonie rampy – na odcinku od segmentu R1 do R16.

Prowadzona jest budowa i przebudowa sieci teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych i elektroenergetycznych dla infrastruktury drogowej.

Trwają roboty drogowe dla projektowanego ronda w okolicy ulic Fińskiej i Duńskiej.

Tydzień 03 V –  09 V 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Wyspiarka odbyła postój w bloku inspekcyjnym jet-grouting. Przeprowadzono przegląd narzędzi głowicy urabiającej w komorze roboczej TBM i inspekcję komory roboczej TBM. Mimo tych prac w ciągu ostatniego tygodnia maszyna TBM zmontowała 13 dwumetrowych pierścieni. Łącznie tunel składa się już z 170 ringów półtorametrowych oraz 77 dwumetrowych, czyli jego długość przekroczyła 400 metrów.

Nie ustają prace w komorze startowej. Trwa odpompowywanie wody z jej wnętrza oraz uszczelnianie płyty dennej i ścian szczelinowych.

Kontynuowane są roboty przy wiadukcie nad segmentem S7 (w ciągu starej nitki ul. Karsiborskiej). Wnętrze rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową (segmenty od S1 do S11) są odwadniane.

Wzmacniane jest podłoże pod konstrukcję odcinka Drogi Dojazdowej nr 1 – od trasy głównej do starej nitki ul. Karsiborskiej, ale również pod konstrukcję odcinka Drogi Krajowej 93. Wykonane już fragmenty są odpowiednio pielęgnowane.

Trwa przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu – sieci wodno-kanalizacyjnych oraz teletechnicznych i elektroenergetycznych dla infrastruktury drogowej.

Poza tym na wyspie Uznam przez całą dobę pracuje zakład prefabrykacji (to tu powstają segmenty obudowy tunelu) oraz stacja STP (gdzie płuczka wiertnicza jest oddzielana od urobku).

Z kolei na wyspie Wolin trwa odpompowywanie wody z wnętrza komory odbiorczej TBM, gdzie Wyspiarka zakończy drążenie i zostanie rozmontowana.

Odwadniana jest również rampa i tunel wykonywany metodą stopową, czyli segmenty od R1 do R16. Kontynuowane są prace przy wiadukcie nad segmentem R11 oraz roboty ziemne i konstrukcyjne rampy dojazdowej.

Także po tej stronie Świny budowane są sieci teletechniczne i elektroenergetyczne dla infrastruktury drogowej oraz sieci wodno-kanalizacyjne.

Prowadzone są roboty drogowe przy projektowanym rondzie w okolicy ul. Fińskiej i ul. Duńskiej.

Liczba odwiedzin: 455670
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2024 r.