Maj 2020

Tydzień 25 –  31 V 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W okresie od 25 maja do 31 maja 2020 roku (w części wyspy Wolin) Wykonawca skupiał się nadal na zabezpieczaniu linii kablowej wysokiego napięcia (w rejonie ulicy Fińskiej) oraz na robotach ziemnych i fundamentowych dla posadowienia słupów kratowych linii napowietrznej 110 kV.

Po stronie wyspy Uznam na ukończeniu są już roboty wewnątrz i na zewnątrz hali prefabrykacji. W części komory startowej nadal montowane są kosze zbrojeniowe, wykonywane ściany szczelinowe oraz wywożony urobek z ich głębienia.

W tej części Świnoujścia nadal przygotowywane jest podłoże pod zbiorniki wody dla zakładu separacji płuczki oraz kontynuowany transport kolejnych materiałów – między innymi kruszywa, cementu i stali zbrojeniowej. Trwają tu także roboty przygotowawcze dla przebudowy gazu wysokiego ciśnienia kolidującego z inwestycją.

Wykonawca inwestycji kontynuuje prace nad opracowywaniem projektów wykonawczych w zakresie branży mostowej, tunelowej, drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.

Pandemia Covid-19 niezmiennie nie ma wpływu na prowadzone roboty ziemne i prace budowlane. Spotkania kadry biurowo-technicznej nadal mają formę video konferencji, a pracownicy kontaktują się pomiędzy sobą telefonicznie – unikając kontaktów bezpośrednich. Wykonawca stosuje się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Tydzień 18 –  24 V 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W okresie od 18 maja do 24 maja 2020 roku Wykonawca rozpoczął roboty przygotowawcze dla przebudowy gazu wysokiego ciśnienia kolidującego z inwestycją. Kontynuował także budowę zakładu prefabrykacji skupiając się głównie na pracach wewnątrz hali.
Po stronie wyspy Uznam, w części komory startowej TBM, montował również kosze zbrojeniowe, wykonywał ściany szczelinowe oraz wywoził urobek z ich głębienia. W tej części Świnoujścia Wykonawca przygotowywał także podłoże pod zbiorniki wody dla zakładu separacji płuczki oraz kontynuował transport kolejnych materiałów – między innymi kruszywa, cementu i stali zbrojeniowej.
W części wyspy Wolin skupiał się nadal na zabezpieczaniu linii kablowej wysokiego napięcia (w rejonie nowego układu drogowego) oraz na robotach ziemnych i fundamentowych dla posadowienia słupów kratowych linii napowietrznej 110 kV (wzdłuż ulicy Fińskiej).
W części projektowej Wykonawca kontynuował prace nad opracowywaniem projektów wykonawczych w zakresie branży mostowej, tunelowej, drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.

Mimo pandemii Covid-19 wszystkie roboty ziemne i budowlane są realizowane. Spotkania kadry biurowo-technicznej nadal mają formę video konferencji, a pracownicy kontaktują się pomiędzy sobą telefonicznie – unikając kontaktów bezpośrednich. Wykonawca niezmiennie stosuje się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Tydzień 11 –  17 V 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W okresie od 11 maja do 17 maja 2020 roku budowa Tunelu pod Świną, w części wyspy Wolin, skupiała się nadal na zabezpieczaniu linii kablowej wysokiego napięcia (w rejonie nowego układu drogowego) oraz na robotach ziemnych i fundamentowych dla wykonania posadowienia słupów kratowych linii napowietrznej 110 kV (wzdłuż ulicy Fińskiej).
Po stronie wyspy Uznam Wykonawca kontynuował budowę zakładu prefabrykacji skupiając się głównie na robotach wewnątrz hali – wykonywaniu posadzki docelowej, instalacji oraz sieci wewnętrznych i zewnętrznych (sanitarnych, elektrycznych i elektroenergetycznych). W części komory startowej TBM nadal montował kosze zbrojeniowe, wykonywał ściany szczelinowe oraz wywoził urobek z ich głębienia.
W tej części Świnoujścia Wykonawca przygotowywał także podłoże pod zbiorniki wody oraz wykonywał fundamenty pod obiekty zakładu separacji płuczki. Kontynuował również transport kolejnych materiałów – między innymi kruszywa, cementu i stali zbrojeniowej.
W części projektowej niezmiennie trwały prace nad opracowywaniem projektów wykonawczych w zakresie branży mostowej, tunelowej, drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.
Pandemia Covid-19 nadal nie ma większego wpływu na realizację inwestycji na terenie Świnoujścia. Wszystkie roboty ziemne i budowlane są kontynuowane, spotkania kadry biurowo-technicznej mają formę video konferencji, a pracownicy kontaktują się pomiędzy sobą telefonicznie – unikając kontaktów bezpośrednich. Wykonawca niezmiennie stosuje się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Tydzień 04 –  10 V 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W okresie od 4 maja do 10 maja 2020 roku budowa Tunelu pod Świną, w części wyspy Wolin, skupiała się przede wszystkim na pracach elektroenergetycznych. Wykonawca skupił się między innymi na przebudowie sieci kablowych średniego napięcia (w rejonie komory odbiorczej TBM), zabezpieczeniu linii kablowej wysokiego napięcia (w rejonie projektowanego, nowego układu drogowego) oraz na pracach przygotowawczych dla wykonania posadowienia słupów kratowych linii napowietrznej 110 kV (wzdłuż ulicy Fińskiej).
Po stronie wyspy Uznam Wykonawca kontynuował budowę zakładu prefabrykacji – montując tu między innymi suwnicę bramową i tor dla suwnicy. W części komory startowej TBM nadal przygotowywał kosze zbrojeniowe, wykonywał ściany szczelinowe, jak również wywoził urobek z ich głębienia. Kontynuował także wykonywanie fundamentów pod obiekty zakładu separacji urobku.
W tej części Świnoujścia zakończone zostały już prace przy budowie murków prowadzących dla ścian szczelinowych tunelu odkrywkowego. Nieustannie trwał tu jednak transport kolejnych materiałów – między innymi kruszywa, cementu i stali zbrojeniowej.
W części projektowej nadal prowadzone są prace nad opracowywaniem projektów wykonawczych w zakresie branży mostowej, tunelowej, drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.
Covid-19 nie ma większego wpływu na budowę Tunelu pod Świną. Wszystkie roboty ziemne i budowlane są kontynuowane, spotkania kadry biurowo-technicznej mają formę video konferencji, a pracownicy kontaktują się pomiędzy sobą telefonicznie – unikając kontaktów bezpośrednich. Wszyscy niezmiennie stosują się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Liczba odwiedzin: 455676
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2024 r.