Maj 2019

Tydzień 27 – 31 V 2019

1. Prace nad raportem z ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

2. Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej.

3. Spotkanie poświęcone analizie postępów prac projektowych – Przegląd Dokumentów Wykonawcy Nr 2.

4. Aktualizacja planów sytuacyjnych.

5. Analiza otrzymanych materiałów od gestorów.

6. Międzybranżowe prace związane z projektem systemu wentylacji tunelu.

7. Trwa opracowywanie projektów architektonicznych dla Budynku obsługi tunelu, Budynków stacji transformatorowych K1, K2 i K3 oraz Budynku centrali wentylacyjnej.

8. Trwa opracowywanie projektów branży konstrukcyjnej w zakresie wanien po stronie Uznam i Wolin oraz pozostałych odcinków tunelu wykonywanych metodą odkrywkową.

9. Trwa opracowywanie projektów branży sanitarnej dla budynków oraz przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci gazu wysokiego i średniego ciśnienia.

10. Trwa opracowywanie projektu podziału nieruchomości.

11. Trwa opracowywanie projektów w zakresie branży elektrycznej i telekomunikacyjnej wraz z przebudową kolizji sieci WN.

12. Trwa opracowywanie projektów wycinki i nasadzeń.

13. Opracowywanie warunków ochrony przeciwpożarowej.

14. Opracowywanie projektu architektonicznego tunelu.

Tydzień 20 – 24 V 2019

1. Prace nad raportem z ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

2. Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej.

3. Trwają prace nad planami sytuacyjnymi.

4. Analiza otrzymanych materiałów od gestorów.

5. Trwa opracowywanie projektu systemu wentylacji.

6. Trwa opracowywanie projektów architektonicznych dla Budynku obsługi tunelu, Budynków stacji transformatorowych K1, K2 i K3 oraz Budynku centrali wentylacyjnej.

7. Trwa opracowywanie projektów branży konstrukcyjnej w zakresie wanien po stronie Uznam i Wolin oraz pozostałych odcinków tunelu wykonywanych metodą odkrywkową.

8. Trwa opracowywanie projektów branży sanitarnej dla budynków oraz przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci gazu wysokiego i średniego ciśnienia.

9. Trwa opracowywanie projektu podziału nieruchomości.

10. Trwa opracowywanie projektów w zakresie branży elektrycznej i telekomunikacyjnej wraz z przebudową kolizji sieci WN.

11. Trwa opracowywanie projektów wycinki i nasadzeń.

12. Trwa opracowywanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego i nagłośnienia.

Tydzień 13 – 17 V 2019

1. Budowa modelu do obliczenia propagacji zanieczyszczeń powietrza.

2. Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej.

3. Trwają prace nad planami sytuacyjnymi oraz planem warstwicowym.

4. Analiza otrzymanych materiałów od gestorów.

5. Trwa opracowywanie projektu systemu wentylacji.

6. Trwa opracowywanie projektów architektonicznych dla Budynku obsługi tunelu, Budynków stacji transformatorowych K1, K2 i K3 oraz Budynku centrali wentylacyjnej.

7. Trwa opracowywanie projektów branży konstrukcyjnej w zakresie wanien po stronie Uznam i Wolin oraz pozostałych odcinków tunelu wykonywanych metodą odkrywkową.

8. Trwa opracowywanie projektów branży sanitarnej dla budynków oraz przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci gazu wysokiego i średniego ciśnienia.

9. Trwa opracowywanie systemu odwodnienia dla układu drogowego i tunelu.

10. Analiza otrzymanych wyników z odwiertów geologicznych.

11. Trwa opracowywanie projektów w zakresie branży elektrycznej i telekomunikacyjnej wraz z przebudową kolizji sieci WN.

12. Trwa opracowywanie projektów wycinki i nasadzeń.

Tydzień 6 – 10 V 2019

1. Zakończono modelowanie akustyczne.

2. Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej.

3. Trwają prace nad planami sytuacyjnymi.

4. Analiza otrzymanych materiałów od gestorów.

5. Trwa opracowywanie projektu systemu wentylacji.

6. Trwa opracowywanie projektów architektonicznych dla Budynku obsługi tunelu, Budynków stacji transformatorowych K1, K2 i K3 oraz Budynku centrali wentylacyjnej.

7. Trwa opracowywanie projektów branży konstrukcyjnej w zakresie wanien po stronie Uznam i Wolin oraz pozostałych odcinków tunelu wykonywanych metodą odkrywkową.

8. Trwa opracowywanie projektów branży sanitarnej dla budynków oraz przebudowy kolizji sieci gazu wysokiego i średniego ciśnienia.

9. Trwa opracowywanie systemu odwodnienia dla układu drogowego.

10. Analiza otrzymanych wyników z odwiertów geologicznych.

11. Trwa opracowywanie projektów w zakresie branży elektrycznej i telekomunikacyjnej wraz z przebudową kolizji sieci WN.

12. Trwa opracowywanie planu wycinki i planu nasadzeń.

Tydzień 29 IV – 3 V 2019

1. Prowadzone są badania terenowe i analiza danych przyrodniczych.

2. Trwają prace nad planami sytuacyjnymi.

3. Analiza otrzymanych materiałów od gestorów.

4. Trwa opracowywanie projektu systemu wentylacji.

5. Trwa opracowywanie projektów architektonicznych dla Budynku obsługi tunelu, Budynków stacji transformatorowych K1, K2 i K3 oraz Budynku centrali wentylacyjnej.

6. Trwa opracowywanie projektów branży konstrukcyjnej w zakresie wanien po stronie Uznam i Wolin oraz pozostałych odcinków tunelu wykonywanych metodą odkrywkową.

7. Trwa opracowywanie projektów branży sanitarnej dla budynków oraz przebudowy kolizji sieci gazu wysokiego i średniego ciśnienia.

8. Trwa opracowywanie systemu odwodnienia dla układu drogowego.

9. Analiza otrzymanych wyników z odwiertów geologicznych.

10. Trwa opracowywanie projektów w zakresie branży elektrycznej i telekomunikacyjnej.

11. Trwa opracowywanie projektu zagospodarowania terenu, planu wycinki i planu nasadzeń.

Liczba odwiedzin: 453087
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.