Luty 2023

Tydzień 20 II – 26 II 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze odbiorczej na wyspie Wolin trwają prace wykończeniowe przy konstrukcjach wewnętrznych. Natomiast w budynku Stacji Trafo TK2 wykonywane są przede wszystkim prace instalacyjne. Na ścianach szczelinowych rampy i w tunelu wykonanym metodą stropową kontynuowany jest montaż obudowy z paneli aluminiowych. Na poszczególnych odcinkach trwają roboty drogowe, w tym budowa i przebudowa sieci, uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej. Plac budowy jest porządkowany.

Konstrukcja wyjść ewakuacyjnych w tunelu TBM jest doszczelniana. Trwają prace wykończeniowe i instalacyjne, między innymi montaż instalacji infrastruktury. Obudowa tunelu oraz prefabrykaty są uszczelniane.

W otworach wyrzutni wentylacyjnej wentylatorni VC1 po stronie wyspy Uznam montowane są tłumiki oraz kraty wentylacyjne. W budynku Biura Centrum Obsługi oraz budynkach Stacji Trafo TK1 i TK3 trwają prace wykończeniowe, w tym instalacyjne oraz montaż potrzebnych urządzeń. Podobny zakres robót trwa w pomieszczeniach technicznych i pomieszczeniach ewakuacyjnych. Rozpoczął się też montaż stolarki drzwiowej. Podobnie, jak po stronie wyspy Wolin, na rampie powstaje obudowa z paneli aluminiowych. Na placu budowy demontowana jest hala prefabrykacji, w której powstawały tubingi, z których maszyna TBM ułożyła obudowę drążonej części tunelu.

Tydzień 13 II – 19 II 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Roboty wykończeniowe kontynuowane są w pomieszczeniach technicznych i ewakuacyjnych w komorze startowej na wyspie Uznam. Wykonywany jest montaż stolarki drzwiowej, ściany szczelinowe są uszczelniane. Na rampie montowane są panele aluminiowe, które tworzą elewację ścian szczelinowych. W wentylatorni VC1 montowane są tłumiki oraz konstrukcja wraz z żaluzjami  wentylacyjnymi  w wyrzutni wentylacyjnej. Na placu budowy rozpoczął się demontaż hali prefabrykacji.

Przy wyjściach ewakuacyjnych w tunelu TBM montowana jest instalacja infrastruktury. Cała konstrukcja jest doszczelniana, a obudowa tunelu jest również czyszczona.

Na wyspie Wolin w komorze odbiorczej trwają prace nad konstrukcjami wewnętrznymi. W części rampowej powstaje obudowa z paneli aluminiowych na ścianach szczelinowych. W budynku stacji Trafo TK2, oprócz wykończenia pomieszczeń, wykonywane są prace instalacyjne. Na drogach i wokół zbiorników ustawiane jest ogrodzenie.

Tydzień 06 II – 12 II 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Po stronie wyspy Wolin kontynuowane są prace wykończeniowe w komorze odbiorczej oraz przy budowie Stacji Trafo TK2. Na rampie i w tunelu montowane są panele aluminiowe, które stanowią elewację. Na poszczególnych odcinkach dróg wykonywane są roboty budowlane, w tym przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej. Plac budowy jest porządkowany.

Wyjścia ewakuacyjne EE1 oraz EE2 są uszczelniane, tak samo jak prefabrykaty, a całość konstrukcji jest czyszczona. Ściany są doszczelniane. Montowana jest instalacja infrastruktury technicznej.

W komorze startowej na wyspie Uznam trwają prace przy konstrukcji pomieszczeń technicznych oraz ewakuacyjnych. Montowane są także wentylatory strumieniowe. Ściany szczelinowe są uszczelniane. Na rampie i w tunelu wykonywany jest montaż instalacji hydrantowej. W budynkach Stacji Trafo czy Biura Centrum Obsługi kontynuowane są roboty instalacyjne oraz wykończeniowe, w tym montaż urządzeń wyposażenia.

Tydzień 30 I – 05 II 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze startowej na wyspie Uznam kontynuowane są prace wykończeniowe w pomieszczeniach technicznych oraz ewakuacyjnych. Ściany szczelinowe są uszczelniane, montowana jest także ich obudowa. Na rampie i w samym tunelu drążonym montowana jest instalacja hydrantowa. W budynku Biura Centrum Obsługi trwają instalacyjne prace wewnętrzne, w tym montowanie urządzeń wyposażenia. W tunelu TBM wyjścia ewakuacyjne są uszczelniane, tak samo jak prefabrykaty i cała obudowa tunelu. Montowana jest instalacja infrastruktury.

Po stronie wyspy Wolin, w komorze odbiorczej, trwają prace przy konstrukcjach wewnętrznych (prace wykończeniowe). Na podobnym etapie zaawansowania są też roboty przy budowie Stacji Trafo TK2. Na rampie i w tunelu montowana jest konstrukcja pod elewację oraz same panele aluminiowe. Na poszczególnych odcinkach trwają roboty drogowe, w tym budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Liczba odwiedzin: 457728
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2024 r.