Luty 2022

Tydzień 21 II –  27 II 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Wolin nadal trwają roboty porządkowe i utrzymaniowe. Uszczelniana jest konstrukcja rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową. Komora odbiorcza TBM wciąż jest odwadniana. Nieustająco porządkowany jest plac budowy. Kontynuowana jest także budowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej. W związku z robotami drogowymi obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.

W komorze startowej na wyspie Uznam trwa wykonywanie ściany dociskowej szczytowej, klatki schodowej, jak również szachtów i wsporników pod strop pośredni na wlocie do tunelu TBM. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową montowana jest instalacja odwodnieniowa. W dalszym ciągu trwają roboty porządkowe i utrzymaniowe.

W tunelu TBM, przy wyjściu ewakuacyjnym EE1 trwa mrożenie aktywne, natomiast przy wyjściu ewakuacyjnym EE2, montowana jest instalacja mrożeniowa. Cały czas trwa także deskowanie i betonowanie wsporników. W dolnej części tunelu zakończyło się wykonywanie podbudowy betonowej z drenażem pod prefabrykaty typu U. Obudowa tubingowa tunelu jest uszczelniana.

Elementy zakładu separacji urobku (STP) są demontowane i wywożone z budowy. Zakończyła się produkcja prefabrykatów na konstrukcje wewnętrzne tunelu. Są to między innymi elementy pod płytę jezdną typu „U” oraz filigrany, a także płyty sufitowe. Prefabrykaty są transportowane na place składowe. Trwają roboty wykończeniowe Budynku Centrum Obsługi. Kontynuowane są prace drogowe, między innymi roboty brukarskie czy formowanie skarp.

Tydzień 14 II –  20 II 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na budowie tunelu pomiędzy wyspami Uznam i Wolin, gotowe są już niemal wszystkie prefabrykowane elementy konstrukcji wewnętrznych, w tym pod przyszłą jezdnię dla samochodów. Komora odbiorcza na wyspie Wolin nadal jest odwadniana. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową trwają natomiast prace porządkowe. Kontynuowana jest konserwacja oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.

Po drugiej stronie Świny, na wyspie Uznam, rozpoczęło się mrożenie aktywne w tunelu przy budowie wyjścia ewakuacyjnego EE1, natomiast przy wyjściu ewakuacyjnym EE2 trwa montaż instalacji mrożeniowej. Wsporniki, na których będą się opierały prefabrykaty, są zbrojone, deskowane i betonowane. Wykonywana jest także betonowa podbudowa z drenażem w części spągowej, czyli w dolnej części tunelu, pod prefabrykaty typu U. Elementy systemu STP nadal są demontowane i wywożone z placu budowy. Trwają roboty wykończeniowe Budynku Centrum Obsługi.

Tydzień 07 II –  13 II 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W kolejnym tygodniu pracy w komorze na wyspie Uznam zakończono demontaż konstrukcji startowej dla maszyny TBM. W tym samym miejscu rozpoczęto przygotowania do wykonania ściany dociskowej  na wlocie do tunelu TBM. W tunelu trwa montaż instalacji mrożeniowej, a także prace wiertnicze, instalacja rur mrożeniowych i technologicznych przy dwóch wyjściach ewakuacyjnych. Kontynuowana jest prefabrykacja zbrojenia, deskowanie i betonowanie wsporników. Elementy systemu Stacji Separacji Płuczki są demontowane i wywożone z placu budowy. W zakładzie prefabrykacji trwa wykonanie prefabrykatów dla konstrukcji wewnętrznych w tunelu TBM: pod płytę jezdną typ „U” i filigrany oraz płyty sufitowe. Prefabrykaty są później transportowane na place składowe. W Budynku Centrum Obsługi wykonywane są ogólnobudowlane prace wykończeniowe. W kierunku odbioru badane jest przyłącze wodociągowe.

Kontynuowane jest odwadnianie komory odbiorczej na wyspie Wolin. Trwa konserwacja i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu. Budowana jest sieć i uzbrojenie terenu oraz infrastruktury drogowej. Na placu budowy trwają prace porządkowe i utrzymaniowe.

Tydzień 31 I –  06 II 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Trwa odwadnianie, czyszczenie oraz roboty porządkowe w komorze odbiorczej na wyspie Wolin. Uszczelniana jest konstrukcja rampy oraz  tunelu wykonywanego metodą stropową. Kontynuowane są prace drogowe – obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Na placu budowy trwają z kolei prace porządkowe i naprawa ogrodzenia, które w ostatnich dniach zostało uszkodzone przez silny wiatr.

W komorze startowej na wyspie Uznam nadal demontowana jest konstrukcja oporowa, która została wykorzystana przy starcie Wyspiarki. Uszczelnienia jest czołowa ściana szczelinowa. Nieustannie trwają prace przy budowie dwóch wyjść ewakuacyjnych, a także prefabrykacja zbrojenia, betonowanie wsporników czy uszczelnianie obudowy tubingowej tunelu. Elementy zakładu STP są demontowane i wywożone z placu budowy. W Budynku Centrum Obsługi trwają prace ogólnobudowlane, między innymi docieplenie ścian zewnętrznych. Prowadzone są również roboty drogowe – formowanie skarp, konserwacja czy utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.

Liczba odwiedzin: 453087
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.