Luty 2021

Tydzień 22 II –  28 II 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Trwają testy maszyny TBM – „wielkiego kreta”, który niebawem rozpocznie drążenie tunelu pod dnem Świny. W ubiegłym tygodniu odbywały się próbne rozruchy komponentów maszyny m. in. silników, hydrauliki, techniki. Wszystkie elementy TBM są już podłączone. Obecnie kontynuowany jest montaż urządzeń peryferyjnych. Kończy się też montowanie rurociągów, którymi płuczka wiertnicza będzie płynąć z maszyny do zakładu oczyszczania i (oczyszczona) z powrotem. Wykonywane są także ostatnie roboty instalacyjne.

„Wielki kret” znajduje się w szybie startowym, gdzie wykonywany jest blok oporowy, który posłuży do odepchnięcia tarczy maszyny TBM w momencie startu. Szyb na bieżąco jest odwadniany, a ściany szczelinowe są uszczelniane.

Trwa organizacja placu budowy przy komorze startowej – tak, by wszystko było gotowe do uruchomienia maszyny.

Prace prowadzone są również w rejonie rampy i tunelu – w segmentach od S1 do S11. W ubiegłym tygodniu kontynuowano m. in. odwadnianie wnętrza konstrukcji oraz wyrównywanie i czyszczenie ścian szczelinowych. W segmencie S11 zabetonowano strop górny, a w segmencie S10 rozpoczęto wykop podstropowy.

Cały czas odbywa się produkcja tubingów, które posłużą do obudowy tunelu. Wyprodukowane w zakładzie prefabrykacji segmenty przewożone są na place składowe.

W zakładzie STP trwają próby i testy – to tam będzie trafiała płuczka wiertnicza, która zostanie oczyszczona z  urobku, by można było ją ponownie wykorzystać.

Kontynuowana jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu, m. in. kanalizacji tłocznej oraz zbiornika retencyjnego. 

Tymczasem po drugiej stronie Świny budowana jest komora odbiorcza, gdzie „wielki kret” zakończy wiercenie tunelu. Szyb na bieżąco jest odwadniany, podobnie jak wnętrze konstrukcji rampy dojazdowej. W rejonie segmentów R16-R4 prowadzone są wykopy, trwa niwelacja pod rozpory stałe i płyty oraz montowane jest rozparcie tymczasowe. Powstają również stropy górne i wieńce. Kontynuowane jest uszczelnianie i mycie ścian szczelinowych.

Trwa budowa drogi technologicznej DT2. Kontynuowane są też prace przy zbiorniku retencyjnym R6.

Tydzień 15 II –  21 II 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wsypie Wolin powstaje komora odbiorcza dla maszyny TBM. W ubiegłym tygodniu zakończono tam montaż rozparcia tymczasowego i rozpoczęto wykop do poziomu spodu płyty dennej. Szyb na bieżąco jest odwadniany.

Odwadniane są też wykopy w rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stopową. Na odcinku od segmentu R16 do R14 prowadzony jest wykop do poziomu stropu górnego. Poza tym w segmencie S16 wylewany jest beton podkładowy pod zbrojenie stropu. W segmentach R15 – R16 trwa wykuwanie wkładek styropianowych oraz mycie ścian szczelinowych. Na odcinku R12 – R4 skuwany jest wierzch ścian szczelinowych, usuwane są murki prowadzące oraz betonowane są wieńce po wcześniejszym montażu zbrojenia i deskowania.

Kontynuowana jest budowa zbiornika retencyjnego R6. Prowadzona jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu. Trwa budowa drogi technologicznej DT2.

Tymczasem po drugiej stronie Świny, na wyspie Uznam, prace prowadzone są m. in. w komorze startowej. Wykonywany jest blok oporowy dla odepchnięcia tarczy maszyny TBM. Uszczelniany jest styk ściany czołowej szczelinowej z blokiem startowym. Na bieżąco komora jest odwadniana, a ściany szczelinowe uszczelniane.

W szybie nadal trwa montaż „wielkiego kreta”, który już wkrótce zostanie uruchomiony. Prowadzone są roboty instalacyjne. Kontynuowany jest montaż urządzeń peryferyjnych oraz suwnicy do podawania segmentów obudowy tunelu.

Intensywne prace mają miejsce również w okolicy rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową. Kontynuowane jest odwadnianie wykopu oraz wyrównywanie i czyszczenie ścian szczelinowych. Zabetonowano strop górny w segmencie S10. Zbrojony i przygotowywany do betonowania jest strop górny S11.

Poza tym trwa przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu. Wykonywana jest kanalizacja tłoczna. Prowadzone są roboty wykończeniowe przy zbiorniku retencyjnym R1.

W zakładzie STP kontynuowany jest montaż przenośnika taśmowego zewnętrznego. Montowane są też estakady i rurociągi technologiczne pomiędzy stacją STP  a maszyną TBM.

W zakładzie prefabrykacji nieprzerwanie trwa produkcja segmentów obudowy tunelu.

Tydzień 08 II –  14 II 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Trwają ostatnie prace montażowe przy maszynie TBM. Prowadzone są m. in. roboty instalacyjne. W ubiegłym tygodniu podano napięcie, dzięki czemu możliwy był rozruch transformatorów na maszynie. Dostarczono i montowano suwnicę do podawania segmentów. Montowano także urządzenia peryferyjne oraz na bieżąco organizowano plac budowy.

„Wielki kret” znajduje się w komorze startowej, gdzie pod koniec miesiąca rozpocznie drążenie tunelu pod dnem Świny. Szyb cały czas jest odwadniany. Kontynuowane jest uszczelnianie ścian szczelinowych oraz wykonywanie bloku oporowego, dzięki któremu możliwe będzie odepchnięcie tarczy TBM. Trwa uszczelnianie styku czołowej ściany szczelinowej z blokiem startowym.

Intensywne prace odbywają się też w obrębie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową, na odcinku od segmentu od S1 do segmentu S11. Wykop jest odwadniany, a ściany szczelinowe są wyrównywane i czyszczone. W segmentach S10 – S11 wykonywany jest strop górny.

W zakładzie separacji płuczki prowadzony jest montaż estakady i rurociągów technologicznych między stacją STP a maszyną TBM. Montowany jest również zewnętrzny przenośnik taśmowy.

W zakładzie prefabrykacji produkowane są segmenty obudowy tunelu, które następnie magazynowane są na placu składowym.

Trwa przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu – wykonywana jest kanalizacja tłoczna od zbiornika retencyjnego R1 do studzienki w ul. Steyera.

Poza tym intensywne prace prowadzone są w rejonie komory odbiorczej, na wyspie Wolin, gdzie maszyna zakończy drążenie. Wykonano już wykop do poziomu rozparcia tymczasowego. Obecnie kontynuowany jest montaż rozparcia tymczasowego stalowego oraz odwadnianie komory.

W rejonie rampy i tunelu odkrywkowego (w segmentach od R1 do R16) prowadzony jest wykop do poziomu rozparcia tymczasowego. Wykopy na bieżąco są odwadniane. Trwa skuwanie wierzchu ścian szczelinowych oraz zbrojenie i betonowanie wieńców.

Sieć uzbrojenia terenu jest przebudowywana. Trwa budowa zbiornika retencyjnego R6 oraz osadnika O3. Kontynuowana jest budowa drogi technologicznej DT.

Tydzień 01 II –  07 II 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Odwadnianie komory odbiorczej, wykop do poziomu rozparcia tymczasowego oraz montaż rozparcia tymczasowego stalowego – tego rodzaju prace wykonywano w ubiegłym tygodniu na wyspie Wolin, w rejonie, w którym maszyna TBM zakończy drążenie terenu.
Poza tym w segmentach rampy od R1 do R16 odwadniano wykopy, w segmentach R8 – R5 wykonywano przesłonę jet-grouting, na odcinku R16 – R14 prowadzono wykop do poziomu rozparcia tymczasowego oraz montowano konstrukcje wsporcze dla rozparcia. W segmentach od R13 do R10 skuwano wierzch ścian szczelinowych, zbrojono i betonowano wieńce, a w segmencie R3 betonowano ściany.
Zakończyła się przebudowa sieci gazu średniego ciśnienia KGS4. Kontynuowana jest natomiast przebudowa sieci gazu średniego ciśnienia KGS3 oraz sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia i średniego napięcia. Trwa budowa zbiornika retencyjnego R6. Kontynuowana jest także budowa drogi technologicznej DT2.
Po drugiej stronie Świny intensywne prace prowadzone są m. in. w rejonie szybu startowego: trwa odwadnianie komory, uszczelnianie ścian szczelinowych, wykonywanie belek jezdnych dla toru suwnicy do opuszczania segmentów obudowy do komory startowej. Poza tym wykonywany jest blok oporowy, który ma służyć do odepchnięcia tarczy TBM. Styk ściany czołowej z blokiem startowym jest uszczelniany. Intensywne prace prowadzone są w rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową. Kontynuowane jest odwadnianie wykopu oraz wyrównywanie i czyszczenie ścian szczelinowych. Trwa wykop do poziomu spodu stropu górnego w segmentach S10-S11 – tak, by przygotować zamki w ścianach szczelinowych do połączenia ze stropem górnym.
Nieustannie odbywa się montaż maszyny TBM i roboty instalacyjne przy „wielkim krecie”. Montowane są także urządzenia peryferyjne w rejonie placu budowy nieopodal komory startowej.
Trwa przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu. Budowana jest kanalizacja tłoczna od zbiornika retencyjnego R1 do studzienki w ul. Steyera. Zbiornik R1 w ubiegłym tygodniu był wykańczany, wykonywano opaskę.
W zakładzie prefabrykacji są produkowane segmenty obudowy tunelu, które następnie przewozi się i składuje na placu magazynowym.
Kontynuowane są roboty instalacyjne i sieciowe w zakładzie STP (Slurry Treatment Plant), gdzie płuczka będzie oddzielana od urobku. Zakład jest zasilany w wodę. Trwa montaż estakady i rurociągów technologicznych między stacją STP a maszyną TBM.

Liczba odwiedzin: 453516
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.