Luty 2020

Tydzień 24 –  29 II 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W okresie od 24 lutego do 29 lutego 2020 roku Wykonawca zakończył montaż węzła betoniarskiego. Po stronie wyspy Uznam prowadził także prace przy budowie Zakładu Prefabrykacji. W tym okresie Wykonawca kontynuował także przygotowywanie placów składowych i dróg technologicznych dla materiałów i sprzętu (utwardzanie terenu oraz montaż prefabrykowanych płyt betonowych). Przygotowywał także nabrzeże portowe dla rozładunku kruszywa do produkcji betonu.
Niezmiennie trwają prace przy niwelacji terenu dla nowego układu drogowego w rejonie ulicy Karsiborskiej – między innymi na odcinku rampy zjazdowej po stronie południowo-zachodniej od ulicy Karsiborskiej. Po stronie wyspy Uznam wykonywane są również murki prowadzące dla ścian szczelinowych komory startowej TBM oraz drogi technologiczne pomiędzy węzłem betoniarskim, a komorą startową TBM (na ukończeniu).
Po stronie wyspy Wolin dobiega końca wycinka drzew i krzewów. Wykonywane są tu także prace porządkowe tego terenu (usuwanie materiału z wycinki).
W części projektowej nadal kontynuowane jest opracowywanie projektów wykonawczych w zakresie branży mostowej, tunelowej, drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.

Tydzień 17 –  22 II 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W okresie od 17 lutego do 22 lutego 2020 roku Wykonawca nadal przygotowywał teren pod platformę roboczą dla budowy komory startowej TBM. Kontynuował tu także budowę ogrodzenia oraz zaplecza socjalno-technicznego. Mobilizował również ciężki sprzęt do wykonywania ścian szczelinowych komory startowej TBM.
Po stronie wyspy Uznam Wykonawca kontynuował także budowę tymczasowego węzła betoniarskiego, jak również zakładu prefabrykacji dla segmentów obudowy tunelu. W tej części Świnoujścia rozpoczął także kolejny etap budowy dróg technologicznych oraz placów składowych dla materiałów budowlanych (utwardzanie terenu i montaż prefabrykowanych płyt betonowych).
Po stronie zachodniej od ulicy Karsiborskiej Wykonawca rozpoczął niwelację terenu dla budowy rampy zjazdowej (wyjazdowej) do tunelu. W części projektowej kontynuuje opracowywanie projektów wykonawczych w zakresie branży mostowej, tunelowej, drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.
Po stronie wyspy Wolin nadal kontynuowana jest wycinka drzew i krzewów.

Tydzień 10 –  15 II 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W okresie od 10 lutego do 15 lutego 2020 roku Wykonawca zakończył wstępny wykop (utwardził odcinki terenu) pod platformę roboczą dla budowy komory startowej TBM. Rozpoczął także prace (m.in. budowę ogrodzenia) przygotowujące ten teren pod zaplecze socjalno-techniczne. W miejscu tym trwa również budowa przyłącza wodociągowego, instalacji energii elektrycznej oraz oświetlenia placu dla budowy.

Kontynuowana jest budowa tymczasowego węzła betoniarskiego. Wykonawca utwardził tu już teren, rozpoczął budowę ogrodzenia, jak również zakończył budowę drogi technologicznej. Nadal trwa, po stronie wyspy Uznam, przygotowywanie placów składowych dla materiałów i sprzętu (utwardzanie terenu oraz montaż prefabrykowanych płyt betonowych).

Po stronie wyspy Wolin kontynuowana jest wycinka drzew i krzewów. Wykonywane są także wjazdy (wyjazdy) na teren (z terenu) budowy.

W części projektowej nadal kontynuowane jest opracowywanie projektów wykonawczych w zakresie branży mostowej, tunelowej, drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.

Tydzień 03 –  07 II 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W tygodniu między 3 lutego, a 7 lutego 2020 roku Wykonawca najwięcej prac poświęcił przy przygotowaniu terenu pod komorę startową dla maszyny TBM. W tym celu wykonał platformę roboczą dla pracy ciężkiego sprzętu oraz kontynuował pracę przy doprowadzeniu tu przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego. Prowadził w tym miejscu również dalszą niwelację terenu.

Po stronie wyspy Uznam rozpoczęła się także budowa dróg technologicznych (dla transportu materiałów i urobku z terenu budowy) oraz budowa tymczasowego węzła betoniarskiego (dla przygotowywania betonu na potrzeby inwestycji). Wykonawca kontynuuje również prace przy utwardzaniu placów składowych dla materiałów i sprzętu niezbędnego dla realizacji tej inwestycji.

Po stronie wyspy Wolin Wykonawca wprowadził tymczasową organizację ruchu. Jest ona konieczna dla kontynuowania niezbędnej dla inwestycji wycinki drzew i krzewów.

W części projektowej nadal kontynuowane jest opracowywanie projektów wykonawczych w zakresie branży konstrukcyjnej, branży drogowej oraz w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.

Liczba odwiedzin: 455672
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2024 r.