Listopad 2022

Tydzień 21 XI – 27 XI 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Uszczelnianie konstrukcji obu wyjść ewakuacyjnych, prace wykończeniowe przy wyjściu EE2, montaż instalacji infrastruktury, uszczelnianie prefabrykatów, zakończenie robót przy barierach energochłonnych – te prace toczyły się w minionym tygodniu w części tunelu wydrążonym maszyną TBM.  W komorze odbiorczej na wyspie Wolin trwają prace wykończeniowe konstrukcji wewnętrznych. W odcinku tunelu wykonanym metodą stropową w segmentach R1 do R17 także trwają prace wykończeniowe przy kapach chodnikowych oraz barierach energochłonnych. Montowana jest konstrukcja pod elewację z paneli aluminiowych.  Na poszczególnych odcinkach toczą się prace drogowe. Budowane i przebudowywane są sieci i uzbrojenie terenu.  Na wyspie Uznam w komorze startowej szalowana i zbrojona jest część zachodnia płyty jezdnej. Zazbrojono i zabetonowano strop górny, zaś na stropie pośrednim wznoszone są konstrukcje ścian i murowana klatka ewakuacyjna. Trwa montaż wentylatorów wyciągowych i zbrojenie stropu wentylatorni. Na odcinku S1 do S11 rampy i tunelu wykonanego metodą stropową, obudowywane są ściany szczelinowe. W budynkach BCO oraz Trafo TK3 montowane są instalacje wewnętrzne i prowadzone roboty wykończeniowe.

Tydzień 14 XI – 20 XI 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze odbiorczej TBM na wyspie Wolin trwają roboty wykończeniowe przy konstrukcjach wewnętrznych. Na rampie wykonano izolację pod warstwy bitumiczne i montowana jest konstrukcja pod elewację. Na budowie stacji Trafo TK2 zakończyły się prace przy konstrukcjach. Nadal wykonywane są roboty wykończeniowe. Na drogach budowana jest niezbędna infrastruktura drogowa.

Przy wyjściu ewakuacyjnym EE2 zamontowano wszystkie wsporniki górne. W tunelu montowana jest instalacja infrastruktury czy bariery energochłonne na odcinku T2. Na odcinku T1 trwają przygotowania do wykonania izolacji płyty jezdnej. Konstrukcja obu wyjść ewakuacyjnych oraz prefabrykaty są uszczelniane.

Po stronie wyspy Uznam, w komorze startowej, szalowana i zbrojona jest płyta jezdna w części zachodniej. Wykonywane jest także betonowanie płyt jezdnych w części wschodniej oraz przygotowanie pod zasypkę części centralnej układu jezdnego. Strop górny został całkowicie zazbrojony oraz zabetonowany. Na stropie pośrednim murowana jest klatka ewakuacyjna. W budynku Biura Centrum Obsługi trwają między innymi roboty wykończeniowe czy instalacyjne prace wewnętrzne. Na placu budowy wykonywane są prace porządkowe.

Tydzień 07 XI – 13 XI 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Wolin w komorze odbiorczej trwają prace wykończeniowe przy konstrukcjach wewnętrznych. Na rampie, a dokładniej na płycie dennej wykonano izolację natryskową pod nawierzchnię  bitumiczną. Kontynuowany  jest także montaż konstrukcji pod elewację (panele aluminiowe). Nadal prowadzone są roboty bitumiczne, jak i budowa oraz przebudowa sieci i uzbrojenia terenu, oraz infrastruktury drogowej.

W tunelu zakończono montaż prefabrykatów sufitowych w obrębie wejścia EE1, zakończyły się także prace przy barierach energochłonnych na odcinku T1. Elementy prefabrykowane, a także konstrukcje wyjść ewakuacyjnych EE1 oraz EE2 są  uszczelniane.

W komorze startowej na wyspie Uznam trwają przygotowania do szalowania zamknięcia stropu zewnętrznego (otworu centralnego). Wykonywane są prace przy konstrukcjach wewnętrznych poniżej płyty jezdnej i zewnętrzne – ponad stropem górnym. Uszczelnianie są ściany szczelinowe. W budynku Biura Centrum Obsługi kontynuowane są prace wykończeniowe i instalacyjne prace wewnętrzne. W budynku Stacji Trafo TK1 wykonywany jest montaż podłogi podniesionej.

Tydzień 31 X – 06 XI 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Po stronie wyspy Uznam, w komorze startowej, zabetonowano i zazbrojono zamknięcie stropu pośredniego. Zakończyła się także zasypka zachodniej części komory startowej stropu górnego. Na rampie i w tunelu dobiegł końca montaż konstrukcji pod elewację (panele aluminiowe). W budynku Biura Centrum Obsługi trwają prace wykończeniowe oraz instalacyjne prace wewnętrzne.

W tunelu zakończono wykonywanie wsporników górnych przy wyjściu ewakuacyjnym EE1, natomiast przy wyjściu ewakuacyjnym EE2 prace wciąż trwają. Konstrukcje obu wyjść są uszczelniane, podobnie jak prefabrykaty.

W komorze odbiorczej na wyspie Wolin zakończono uszczelnianie ścian szczelinowych, a budowa konstrukcji szachtu i klatki schodowej ponad stropem górnym jest kontynuowana. Na rampie i w tunelu trwają prace wykończeniowe barier energochłonnych i kap chodnikowych, izolacja pod jezdnię po stronie północnej czy montaż konstrukcji pod elewację. Na placu budowy wykonywane są prace porządkowe oraz utrzymaniowe. Jednocześnie kontynuowane są roboty bitumiczne.

Liczba odwiedzin: 453087
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.