Listopad 2021

Tydzień 22 XI –  28 XI 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Wewnątrz tunelu pod Świną prowadzone są prace związane z budową wyjść ewakuacyjnych.

Trwa wiercenie otworów pod lance mrożeniowe. Kontynuowane jest także  wiercenie i wklejanie kotew pod wsporniki dla prefabrykatów. Nieustannie wykonywana jest prefabrykacja oraz montaż zbrojenia, a także deskowanie i betonowanie wsporników pod konstrukcje w tunelu TBM.

W ubiegłym tygodniu roboty prowadzono też na wyspie Wolin. W komorze odbiorczej trwał demontaż Wyspiarki. Wykonywano również łoże dla bram TBM. Specjalny dźwig będzie je wyciągał na powierzchnię. Zdemontowane elementy Wyspiarki na bieżąco są przewożone na place składowe.

W rejonie segmentów R1 – R16 wykańczana jest konstrukcja rampy. W dalszym ciągu trwa także demontaż ściany szczelinowej, zamykającej komorę odbiorczą TBM od strony rampy.

Jeśli chodzi o roboty drogowe, to prowadzono m.in. rozbiórkę starego układu drogowego w rejonie ronda Wolin.

Tymczasem po drugiej stronie Świny, na wyspie Uznam, w komorze startowej uszczelniano ściany szczelinowe. Demontowano też ramę oporową TBM.

Poza tym wykańczano i uszczelniano konstrukcję rampy.

Nieustannie pracuje zakład prefabrykacji, który wykonuje zbrojenia i prefabrykaty.

Prowadzone są roboty konstrukcyjne dla budynków Centrum Obsługi i roboty konstrukcyjne fundamentowe dla budynku stacji Trafo TK3.

Trwają prace drogowe oraz przebudowa sieci uzbrojenia.

Tydzień 15 XI –  21 XI 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Zarówno w komorze startowej na wyspie Uznam, jak i w komorze odbiorczej na wyspie Wolin prowadzone są prace związane z demontażem Wyspiarki i systemów, które ją wspomagały. W szybie odbiorczym trwają roboty przygotowawcze do wykonania łoża dla bram TBM. Następnie przy pomocy dźwigu będą one transportowane na powierzchnię.

W szybie startowym demontowana jest rama oporowa, która była potrzebna w momencie startu maszyny TBM.

W rejonie tunelu wykonywanego metodą stropową (po obu stronach Świny) odbywają się roboty wykończeniowe konstrukcji rampy. Dodatkowo na wiaduktach nad rampą dojazdową (również na obu wyspach) trwa montaż barier.

Zakończono budowę pomostów na konstrukcji wzmacniającej obudowę tunelu w miejscu planowanych wyjść ewakuacyjnych wraz z rampami najazdowymi. Rozpoczęto natomiast prace związane z wierceniem otworów pod lance mrożeniowe na obu wyjściach ewakuacyjnych, które będą wykonywane w technologii mrożenia gruntu.

Do tunelu wprowadzono maszynę TULC. Odbył się jej próbny rozruch. Będzie ona służyć do betonowania i deskowania wsporników oraz montażu prefabrykatów konstrukcji wewnętrznych.

Kontynuowany jest demontaż stacji STP i całego systemu oczyszczania płuczki.

W zakładzie prefabrykacji powstają prefabrykaty dla konstrukcji wewnętrznych w tunelu TBM (pod płytę jezdną – typ „U” i filigrany, płyty sufitowe,).

Intensywne prace odbywają się też w związku z budową biura Centrum Obsługi (murowanie ścian zewnętrznych, zbrojenie i deskowanie części budynku w konstrukcji żelbetowej – ściany sejfu i słupy nośne) oraz stacji Trafo TK3 (wykonywanie izolacji poziomej przeciwwodnej, zbrojenie płyty fundamentowej).

Poza tym po obu stronach Świny trwa przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Na obu wyspach wprowadzono czasową organizację ruchu. Na wyspie Wolin jest ona poprowadzona przez nowo wybudowane rondo. Na wsypie Uznam zmiany w organizacji są związane z łączeniem drogi głównej, wychodzącej z tunelu, z ul. Karsiborską.

Wykonywane są również roboty branżowe – budowa zbiornika przeciwpożarowego przy budynku BCO i stacji Trafo TK3.

Tydzień 08 XI –  14 XI 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Trwają prace wewnątrz wydrążonego pod Świną tunelu. W ubiegłym tygodniu zakończono montaż stalowej konstrukcji wzmacniającej obudowę tunelu przy wyjściu ewakuacyjnym nr 1 (EE1). Obecnie na konstrukcji wzmacniającej obudowę budowane są pomosty przejazdowe.

W dalszym ciągu trwa wiercenie i wklejanie kotew pod wsporniki dla prefabrykatów.

Aby wykonywanie konstrukcji wewnętrznych było sprawniejsze, przygotowywana jest maszyna TULC, która ułatwi to zadanie.

Zarówno wewnątrz tunelu, jak i na zewnątrz (na wyspie Uznam) trwa demontaż rurociągów technologicznych TBM, którymi w trakcie drążenia transportowana była płuczka wiertnicza i urobek. Rozbierana jest również niepotrzebna już Stacja STP, gdzie separowano płuczkę.

W komorze startowej, czyli w miejscu, gdzie Wyspiarka rozpoczynała wiercenie, kontynuowane jest uszczelnienie ścian szczelinowych. Uszczelniana jest też rampa dojazdowa do tunelu.

W zakładzie prefabrykacji powstają zbrojenia dla prefabrykatów na konstrukcje wewnętrzne w tunelu, które następnie są betonowe.

Poza tym trwa murowanie ścian zewnętrznych budynków Biura Centrum Obsługi. Z kolei dla budynku stacji Trafo TK 3 przygotowywane jest podłoże pod warstwę betonu wewnątrz obiektu.

Tymczasem po drugiej stronie Świny, na wyspie Wolin kontynuowany jest demontaż Wyspiarki. Zdemontowane elementy są transportowane na place składowe. Komora odbiorcza, w której maszyna zakończyła drążenie, jest czyszczona.

Prace są prowadzone także w rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową. Konstrukcja rampy jest wykańczana. Prowadzony jest demontaż ściany szczelinowej zamykającej komorę odbiorczą TBM od strony rampy.

Nieustannie na obu wyspach trwają budowa sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury drogowej oraz roboty drogowe i humusowanie.

Tydzień 01 XI –  07 XI 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Po obu stronach Świny prowadzony jest demontaż Wyspiarki i systemów, które były potrzebne w trakcie drążenia tunelu. W ubiegłym tygodniu w komorze odbiorczej (na wyspie Wolin) rozebrano m.in. głowicę urabiającą maszyny TBM.

Zdemontowane elementy na bieżąco są przewożone na wcześniej przygotowane place składowe.

Poza tym na wyspie Wolin na odcinku od pierwszego segmentu do szesnastego trwają prace wykończeniowe konstrukcji rampy. Demontowana jest też ściana szczelinowa zamykająca komorę odbiorczą od strony rampy.

Tymczasem na wyspie Uznam, w komorze startowej uszczelniane są ściany szczelinowe. W rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową w dalszym ciągu wykańczana i uszczelniana jest konstrukcja.

Intensywne prace prowadzone są wewnątrz wydrążonego tunelu. Montowana jest stalowa konstrukcja wzmacniająca obudowę tunelu przy wyjściu ewakuacyjnym nr 1 (EE1). Z kolei przy wyjściu ewakuacyjnym nr 2(EE2) zakończono wykonanie podlewki konstrukcji wzmacniającej obudowę tunelu.

Przygotowywana jest druga maszyna (TULC), która będzie potrzebna do realizacji konstrukcji wewnętrznych w tunelu.

Wciąż trwa wiercenie i wklejanie kotew pod wsporniki dla prefabrykatów. Odbywa się także demontaż rurociągów technologicznych TBM.

Nieustanie pracuje zakład prefabrykacji. Powstaje tam zbrojenie dla prefabrykatów oraz prefabrykaty potrzebne do konstrukcji wewnętrznych w tunelu. Wykonane elementy są transportowane na place składowe.

Trwa również murowanie ścian zewnętrznych w budynkach biura Centrum Obsługi.  Przy trafostacji TK3 kontynuowane są roboty fundamentowe oraz przygotowywane jest podłoże i wykonywana jest warstwa betonu podłoża wewnątrz budynku.

Na obu wyspach wciąż prowadzone są roboty drogowe i humusowanie. Przebudowywane i budowane są sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Liczba odwiedzin: 453519
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.