Listopad 2019

Tydzień 25 – 29 XI 2019

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Tydzień między 25 listopada, a 29 listopada 2019 roku to prace związane z inwentaryzacją obiektów oraz przygotowaniem do przesadzenia roślin zgodnie z decyzją derogacyjną. To również okres dalszej mobilizacji wykonawcy w zakresie zagospodarowania zaplecza budowy oraz wprowadzenia projektu czasowej organizacji ruchu.

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

W części projektowej trwają prace między innymi nad opisem technicznym, planami sytuacyjnymi, przekrojami poprzecznymi, przekrojami podłużnym oraz szczegółami konstrukcyjnymi. W dalszym ciągu trwa także opracowanie projektów wykonawczych branży konstrukcyjnej i branży architektury oraz w zakresie branży sanitarnej, branży elektrycznej i telekomunikacyjnej.

O INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa drogi pomiędzy wyspami Wolin i Uznam w Świnoujściu. To ponad 3 kilometrowy odcinek od ul. Karsiborskiej na wyspie Uznam do skrzyżowania z ul. Duńską i ul. Fińską na wyspie Wolin. Zakres Inwestycji obejmuje budowę tunelu drążonego pod cieśniną rzeki Świny o długości prawie 1,5 km oraz dróg do niego dojazdowych. Elementami układu drogowego będą również: plac manewrowy, rondo na wyspie Wolin i skrzyżowanie typu T na wyspie Uznam. W zakresie inwestycji przewidziana jest także przebudowa istniejących przyległych ulic.

Tydzień 18 – 22 XI 2019

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Tydzień między 18 listopada, a 22 listopada 2019 roku to kolejne prace związane z wycinką drzew oraz rozpoznaniem saperskim terenu inwestycji. To także okres prowadzenia badań nośności dróg technologicznych oraz służących obsłudze zaplecza budowy. To również okres mobilizacji wykonawcy w zakresie wprowadzenia projektu czasowej organizacji ruchu.

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

W części projektowej trwają prace między innymi nad Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Programem Zapewnienia Jakości. Trwa również analiza uwag do Projektu Budowlanego, które należy wprowadzić na etapie Projektu Wykonawczego. W dalszym ciągu trwa także opracowanie projektów wykonawczych branży konstrukcyjnej i branży architektonicznej oraz w zakresie branży sanitarnej, branży elektrycznej i telekomunikacyjnej.

Tydzień 11 – 15 XI 2019

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Tydzień między 11 listopada, a 15 listopada 2019 roku to dalsze prace związane z wycinką drzew oraz przygotowaniem do przesadzenia roślin zgodnie z decyzją derogacyjną. To także okres, w którym uzyskane zostało pozwolenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie inwestycji – w okresie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

Trwają prace nad licznymi projektami – między innymi w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, planów sytuacyjnych oraz wanien po stronie wyspy Uznam, jak i po stronie wyspy Wolin.

Prace projektowe dotyczą także branży sanitarnej i branży architektury – między innymi w zakresie odwodnienia tunelu i dróg, przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowy sieci gazu wysokiego i średniego ciśnienia.

Trwa także opracowanie projektów wykonawczych branży elektrycznej i telekomunikacyjnej – między innymi w zakresie przebudowy sieci teletechnicznych i przebudowy kolizji linii kablowych wysokiego napięcia.

Tydzień 04 – 08 XI 2019

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Tydzień między 4 listopada, a 8 listopada 2019 roku to dalsze prace przy rozpoznaniu saperskim terenu inwestycji, jak również prace przy oznaczaniu (na terenie budowy) okazów roślin objętych decyzjami derogacyjnymi.

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

Trwają prace nad licznymi projektami – między innymi w zakresie budynku stacji transformatorowej, szczegółów konstrukcyjnych, przekrojów poprzecznych i podłużnych oraz projektu konstrukcyjnego tunelu wykonanego metodą odkrywkową.

Prace projektowe dotyczą także branży sanitarnej i branży architektury – między innymi w zakresie schematu instalacji oraz wentylacji budynku centrum obsługi.

Trwa także opracowanie projektów wykonawczych branży elektrycznej oraz telekomunikacyjnej w zakresie oświetlenia terenu, systemów bezpieczeństwa, systemu ostrzegawczego i nagłośnienia.

Liczba odwiedzin: 453517
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.