Listopad 2018
 

1.       Trwają prace przedprojektowe – opracowanie mapy do celów projektowych, inwentaryzacja obiektów budowlanych, analiza dokumentów źródłowych.

2.       Trwają prace związane z prowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej.

3.       Trwają prace nad planami sytuacyjnymi, przekrojami poprzecznymi i przekrojem podłużnym.

4.       Trwają prace związane z tworzeniem modelu 3d terenu istniejącego.

  

1.       Trwają prace przedprojektowe – opracowanie mapy do celów projektowych (zgłoszenie prac i pobranie materiałów z zasobów), inwentaryzacja obiektów budowlanych, analiza dokumentów źródłowych.

2.       Zakończono prace nad pomiarami dna rzeki (batymetria). Trwa analiza wykonanych badań.

3.       Trwają prace związane z prowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej.

4.       Trwają prace nad planami sytuacyjnymi, przekrojami poprzecznymi i przekrojem podłużnym.

 

1.       Trwają prace przedprojektowe – opracowanie mapy do celów projektowych (zgłoszenie prac i pobranie materiałów z zasobów), inwentaryzacja obiektów budowlanych, analiza dokumentów źródłowych.

2.       Zakończono prace nad pomiarami dna rzeki (batymetria). Trwa analiza wykonanych badań.

3.       Trwają prace związane z prowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej.

4.       Trwają prace nad planami sytuacyjnymi, przekrojami poprzecznymi i przekrojem podłużnym.

Tydzień 05 – 09 XI 2018
 

1.       Trwają prace przedprojektowe – opracowanie mapy do celów projektowych (zgłoszenie prac i pobranie materiałów z zasobów), inwentaryzacja obiektów budowlanych, analiza dokumentów źródłowych.

2.       Zakończono prace nad pomiarami dna rzeki (batymetria). Trwa analiza wykonanych badań.

3.       Trwają prace związane z prowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej.

4.       Trwają prace nad planami sytuacyjnymi, przekrojami poprzecznymi i przekrojem podłużnym.

Liczba odwiedzin: 453516
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.