Lipiec 2022

Tydzień 25 VII – 31 VII 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze startowej na wyspie Uznam, oprócz prac przy konstrukcjach wewnętrznych, na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową wykonywane są także roboty wykończeniowe kap chodnikowych i barier energochłonnych. W budynku Biura Centrum Obsługi, podobnie jak w budynku stacji Trafo TK3, trwają roboty wykończeniowe, instalacyjne prace wewnętrzne oraz implementacja systemów sterowania infrastrukturą tunelową na terenie magazynu, w tym prace programistyczne. Na części drogowej kontynuowana jest budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Przy wyjściu ewakuacyjnym EE1 demontowana jest instalacja mrożeniowa oraz konstrukcja stalowa, która wzmacniała tunel TBM. Przy wyjściu ewakuacyjnym EE2 trwa mrożenie pasywne i prace przy obudowie ostatecznej. Na odcinku T1 (pomiędzy wyspą Uznam a wyjściem ewakuacyjnym EE1) układane i uszczelniane są prefabrykaty. Płyta poddrogowa jest zbrojona i betonowana. Dodatkowo w kanałach technologicznych trwa wykonywanie wylewki.

W komorze odbiorczej na wyspie Wolin także wykonywane są prace przy konstrukcjach wewnętrznych, podobnie jak roboty wykończeniowe kap chodnikowych i barier energochłonnych na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową. Kontynuowana jest również budowa muru oporowego przy bajpasie północnym. Porządkowany jest plac budowy.

Tydzień 18 VII – 24 VII 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze odbiorczej na wyspie Wolin kontynuowane są prace czy konstrukcjach wewnętrznych. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową trwają roboty wykończeniowe kap chodnikowych i barier energochłonnych. Na poszczególnych odcinkach wykonywane są także roboty drogowe, w tym budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej, a także budowa muru oporowego przy bajpasie północnym.

W tunelu TBM, zarówno przy wyjściu ewakuacyjnym EE1, jak i EE2 kontynuowane jest mrożenie pasywne oraz obudowa ostateczna. Na odcinku T1 pomiędzy Uznam – EE1)  – układanie prefabrykatów, zbrojenie i betonowanie płyty poddrogowej. W kanałach technologicznych montowana jest instalacja infrastruktury. Dodatkowo w kanałach technologicznych wykonywana jest wylewka, a prefabrykaty są uszczelniane.

Na wyspie Uznam, na rampie i w tunelu, również trwają roboty wykończeniowe kap chodnikowych i barier energochłonnych. W budynku Biura Centrum Obsługi wykonywane są prace wykończeniowe, instalacyjne prace wewnętrzne oraz implementacja systemów sterowania infrastrukturą tunelową na terenie magazynu i prace programistyczne. Porządkowany jest także plac budowy.

Tydzień 11 VII – 17 VII 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na budowie tunelu pod cieśniną Świny kontynuowane są prace na obu wyspach. Na Wyspie Wolin, w obrębie segmentów R1 do R16, trwa betonowanie barier energochłonnych i roboty wykończeniowe kap chodnikowych. W komorze odbiorczej demontowana jest rampa tymczasowa i powstają konstrukcje wewnętrzne.  W tunelu wykonanym maszyną TBM kontynuowane jest na obu wyjściach ewakuacyjnych mrożenie pasywne i ostateczna obudowa wyjść. Trwa także układanie prefabrykatów i zbrojenie płyty poddrogowej. Natomiast na Wyspie Uznam w komorze startowej powstają konstrukcje wewnętrzne, a na rampie i tunelu wykonywanym metodą stropową, w segmentach  S1 do S11 roboty wykończeniowe kap chodnikowych i barier energochłonnych. W budynku Centrum Obsługi trwają prace instalacyjne i wykończeniowe, podobnie w budynku stacji zasilającej Trafo TK3.

Na wszystkich odcinkach kontynuowane są roboty drogowe, budowa i przebudowa sieci uzbrojenia oraz infrastruktury drogowej.

Tydzień 04 VII – 10 VII 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Wolin prace koncentrują się w komorze odbiorczej, gdzie uszczelniane są ściany szczelinowe i trwają roboty przy konstrukcjach wewnętrznych, w tym przy płycie jezdnej. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową betonowane są bariery energochłonne. Na poszczególnych odcinkach kontynuowane są także roboty drogowe, w tym budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej. Budowany jest również mur oporowy przy bajpasie północnym.

W tunelu TBM zakończyło się betonowanie płyty pod jezdnię, podobnie jak budowa tymczasowej rampy przy wyjściu EE1 od strony odcinka T2. W dalszym ciągu trwa mrożenie pasywne oraz prace przy obudowie ostatecznej przy obu wyjściach ewakuacyjnych (EE1 i EE2).

W komorze startowej na wyspie Uznam kontynuowane są prace przy konstrukcjach wewnętrznych, natomiast na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stopową betonowane są bariery energochłonne. W budynku Biura Centrum Obsługi trwają roboty wykończeniowe. Wykonywane są również prace porządkowe, utrzymaniowe oraz roboty bitumiczne.

Liczba odwiedzin: 453087
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.