Lipiec 2021

Tydzień 26 VII – 01 VIII 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Trwa drążenie i montaż obudowy tunelu. W ubiegłym tygodniu Wyspiarka zamontowała 44 dwumetrowe pierścienie. Tunel osiągnął długość 953 metrów.

W komorze startowej, na wyspie Uznam, kontynuowane jest uszczelnienie i mycie ścian szczelinowych.

W rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową uszczelniana jest konstrukcja. Prowadzone są też roboty wykończeniowe konstrukcji rampy. Trwa prefabrykacja tymczasowej konstrukcji usztywniającej dla wyjść ewakuacyjnych w tunelu.

W zakładzie STP (Slurry Treatment Plant) odbywa się separacja urobku od płuczki wiertniczej. Wydobyty przez maszynę TBM urobek do zakładu trafia poprzez rurociągi. Po oczyszczeniu jest transportowany na pole refulacyjne. Oddzielona płuczka wiertnicza wraca do obiegu.

W zakładzie prefabrykacji odbywa się montaż form do produkcji prefabrykatów na konstrukcje wewnętrzne.

Cały czas trwa przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Prowadzone są roboty przygotowawcze do budowy budynku Centrum Obsługi oraz Trafo K3.

Z kolei po drugiej stronie Świny, na wyspie Wolin, kontynuowane są roboty w komorze odbiorczej. M. in. trwają prace przygotowawcze, które pozwolą na demontaż maszyny TBM, gdy ta zakończy drążenie.

W segmentach od R1 do R16 , czyli w rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową, kontynuowane są roboty wykończeniowe konstrukcji rampy. Wykańczany jest także wiadukt w segmencie R11 (w ciągu ul. Fińskiej).

Także na wyspie Wolin trwa przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Tydzień 19 VII – 25 VII 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Uznam wykańczany jest wiadukt w ciągi ulicy Karsiborskiej. W ubiegłym tygodniu z asfaltu lanego wykonywano warstwę wiążącą.

W rejonie rampy i tunelu budowanego metodą stropową, czyli na odcinku  od pierwszego do jedenastego segmentu, kontynuowane jest uczelnianie konstrukcji oraz jej wykańczanie. Prowadzone są także roboty porządkowe.

W komorze startowej, gdzie Wyspiarka rozpoczęła drążenie tunelu, na bieżąco są uczelniane oraz myte ściany szczelinowe.

Maszyna TBM konsekwentnie każdego dnia drąży i układa kolejne pierścienie. W zeszłym tygodniu zamontowała ich 39.

W zakładzie STP nieustająco trwa separacja urobku wydobytego w trakcie drążenia, a następnie jego transport na pole refulacyjne. Oczyszczona płuczka wiertnicza jest ponownie wykorzystywana przez maszynę TBM.

W zakładzie prefabrykacji trwa montaż form do produkcji prefabrykatów na konstrukcje wewnętrzne. Z kolei wyprodukowane wcześniej elementy obudowy tunelu są transportowane w rejon komory startowej.

Tymczasem po drugiej stronie Świny, na wyspie Wolin, w komorze odbiorczej budowane jest łoże, które umożliwi wprowadzenie tarczy i bram maszyny TBM do szybu. To tam Wyspiarka zakończy swoją pracę.

Trwa odpompowywanie wody z wnętrza komory odbiorczej oraz rampy. Prowadzone są roboty wykończeniowe konstrukcji rampy. Wykańczany jest także wiadukt w segmencie R11.

Po obu stronach cieśniny kontynuowana jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej. Trwają także roboty drogowe.

Tydzień 12 VII – 18 VII 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Uczelnianie i mycie ścian szczelinowych w komorze startowej, uszczelnianie konstrukcji rampy i tunelu wykonywanego metodą stopową oraz roboty porządkowe i wykończeniowe konstrukcji rampy – to tylko część prac, jakie w ubiegłym tygodniu prowadzono po stronie wyspy Uznam.

Poza tym kontynuowane są roboty wykończeniowe przy wiadukcie, który jest budowany w ciągu ul. Karsiborskiej.

Nieustannie trwa drążenie tunelu pod cieśniną Świną. W poprzednim tygodniu maszyna TBM zamontowała 33 pierścienie dwumetrowe. Podsumowując, od początku Wyspiarka ułożyła 170 ringów półtorametrowych oraz 266 dwumetrowych. Do 18 lipca (włącznie) tunel osiągnął długość 787 metrów.

Cały czas odbywa się transport gotowych już segmentów obudowy tunelu do komory startowej.

W zakładzie separacji prowadzone jest oczyszczanie płuczki wiertniczej. Wydobyty i odseparowany urobek przewożony jest na pole refulacyjne. Płuczka ponownie jest wykorzystywana przez Wyspiarkę przy drążeniu tunelu.

Prowadzone są roboty przygotowawcze do budowy siedziby Centrum Obsługi i budynku Trafo K3.

Po obu stronach Świny trwa przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej. Kontynuowane są także roboty drogowe.

Poza tym na wyspie Wolin prace koncentrują się przede wszystkim w rejonie szybu odbiorczego oraz rampy i tunelu wykonywanego metodą stopową.

Trwa odpompowywanie wody opadowej z wnętrza komory.

Kontynuowana jest budowa łoża, które umożliwi wprowadzenie tarczy i bram TBM do szybu odbiorczego.

Prowadzone są także roboty wykończeniowe konstrukcji rampy, czyli odcinka od R1 do R16.

Tydzień 05 VII – 11 VII 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Wszystkie potrzebne do obudowy tunelu segmenty są już gotowe, dlatego w ubiegłym tygodniu w zakładzie prefabrykacji trwał demontaż jednego zestawu form dwumetrowych. Wyprodukowane wcześniej elementy transportowano na plac magazynowy i do komory startowej.

Segmenty są układane przez Wyspiarkę. W ubiegłym tygodniu maszyna TBM zamontowała 26 pierścieni. Łącznie jest ich już 403: 170 półtorametrowych oraz 233 dwumetrowe.

Kontynuowane jest uszczelnienie i mycie ścian szczelinowych w komorze startowej (na wyspie Uznam).

Trwa uszczelnianie, wyrównywanie i torkretowanie ścian szczelinowych oraz uszczelnianie i  wyrównywanie płyt dennych w rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową. Prowadzone są roboty wykończeniowe konstrukcji rampy. Wykańczany jest też wiadukt w ciągu ul. Karsiborskiej (kapy chodnikowe, deski gzymsowe).

W zakładzie STP odbywa się separacja urobku i oczyszczanie płuczki wiertniczej. Urobek jest transportowany na pole refulacyjne.

W stacji w ubiegłym tygodniu montowano  dodatkową wirówkę i jej zasilanie.

Nieustannie kontynuowana jest przebudowa sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury drogowej.

Trwają roboty przygotowawcze w związku z budową Budynku Centrum Obsługi oraz budynku Trafo K3.

Z kolei na wyspie Wolin w komorze odbiorczej trwa budowa łoża, które umożliwi wprowadzenie tarczy i bram maszyny TBM do jej wnętrza. To tam Wyspiarka po zakończonej pracy zostanie zdemontowana. Cały czas odbywa się też odpompowywanie wody opadowej z wnętrza szybu.

Prowadzone są roboty wykończeniowe konstrukcji rampy. Zasypywany jest strop górny w segmentach od R14 do R16. Rampa na bieżąco jest odwadniana. Kontynuowane są roboty wykończeniowe, m. in. betonowanie kap chodnikowych i montaż desek gzymsowych  na wiadukcie w segmencie jedenastym.

Po tej stronie Świny również prowadzone są przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej, a także roboty drogowe.

Tydzień 28 VI –  04 VII 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Wolin trwają prace w komorze odbiorczej, która jest przygotowywana do zakończenia drążenia tunelu maszyną TBM. Między innymi wykonywane jest deskowanie tzw. łoża dla TBM, które umożliwi wprowadzenie maszyny do komory odbiorczej. Po tej stronie tunelu trwają też roboty konstrukcyjne rampy dojazdowej w segmentach od R1 do R16, zasypka stropu R14-R16, a także roboty wykończeniowe konstrukcji rampy.

Po stronie wyspy Uznam uszczelniane są ściany szczelinowe oraz płyta denna komory startowej. W segmentach od S1-S11 metodą stropową wykonywane są rampa oraz tunel. Na wiadukcie w ciągu ulicy Karsiborskiej montowane są krawężniki. Kontynuowana jest zasypka stropów w segmentach S10-S11. Ściany szczelinowe są uszczelniane, wyrównywane i torkretowane. Trwają też roboty wykończeniowe konstrukcji rampy.

W minionym tygodniu Wyspiarka zmontowała 30 pierścieni dwumetrowych.

Do 5 lipca wydrążyła 669 metrów tunelu.  Łącznie ułożono już 170 ringów półtorametrowych i 207 dwumetrowych.

Liczba odwiedzin: 453512
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.