Lipiec 2020

Tydzień 20 – 26 VII 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Przebudowa linii wysokiego napięcia (110kV), sieci wodno-kanalizacyjnych oraz gazu średniego ciśnienia w rejonie komory odbiorczej TBM to prace, które w minionym tygodniu toczyły się na wyspie Wolin. Po drugiej stronie cieśniny Świny, czyli na wyspie Uznam, także usuwane były kolizje gazowe tyle, że wysokiego ciśnienia. Po obu stronach ulicy Karsiborskiej przebudowywany był także wodociąg i kanalizacja. Ale oczywiście nie tylko prace sieciowe trwały się na terenie tej inwestycji. Kluczowa jest budowa komory startowej dla maszyny TBM. Wykonywany był wykop pod górny strop, przygotowywane podłoże pod jego zbrojenia, ale też rozpoczęło się odwadnianie powstającej komory. Na powstających segmentach od drugiego do szóstego wykonane zostały ściany szczelinowe dla odcinka rampy dojazdowej do tunelu na zachód od ulicy Karsiborskiej. Na odcinku tunelu odkrywkowego na wschód od ul. Karsiborskiej wykonywano zbrojenie stropu górnego. Toczą się prace przy projektach wykonawczych, a na budowę regularnie dostarczane są kolejne materiały niezbędne do prowadzonych prac. 

Tydzień 13 – 20 VII 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Wykop pod strop górny, wiercenie studni odwadniających i piezometrów, montaż inklinometrów w ścianach szczelinowych, odwadnianie wykopu, a także roboty przy bloku wejściowym – to najważniejsze prace, które w minionym tygodniu toczyły się przy powstającej komorze startowej maszyny TBM. Maszyna, już wkrótce będzie transportowana z Chin do Polski.
Na budowie trwają przygotowania do jej montażu, których niezbędnym elementem jest właśnie szyb startowy, z którego w marcu przyszłego roku rozpocznie się wiercenie tunelu. Aktualnie zakończono wykonywanie bloku jet-grouting zabezpieczającego wyjście maszyny z komory startowej tzw. plug-in. Oprócz tych prac – po stronie Wyspy Uznam – wykonywane są kolejne segmenty ścian szczelinowych rampy dojazdowej do tunelu. W segmencie 8 i 9 zakończono roboty ziemne dla górnego stropu. Wykonano wieniec ścian szczelinowych a także podłoże pod zbrojenie stropu. Po obu stronach ulicy Karsiborskiej trwa przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia, wodociągu oraz kanalizacji. Po stronie Wyspy Wolin trwa przebudowa linii napowietrznej WN 110 kV – część kablowa oraz przebudowy sieci wodno – kanalizacyjnej i gazowej wzdłuż ulicy Fińskiej i w rejonie komory odbiorczej.
Na budowę transportowane są kolejne materiały budowlane: kruszywa, cement, stal zbrojeniowa, gotowe kosze dla wykonywania sekcji ścian szczelinowych, rury dla przebudowy sieci oraz materiały pomocnicze.

Tydzień 06 – 13 VII 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Intensywne roboty toczą się przy powstającej komorze startowej dla maszyny TBM – Tunel Boring Machine. Maszyna aktualnie jest przygotowywana do transportu z Chin, będzie składana i wystartuje do wiercenia w specjalnie do tego celu zbudowanej komorze. Kontynuowane jest tu zbrojenie, deskowanie i betonowanie wieńca ścian szczelinowych. Wiercone są studnie odwadniające wewnątrz komory, dla odwadniania przy robotach ziemnych, montowane są inklinometry w ścianach szczelinowych do kontroli przemieszczeń podczas głębienia komory. Trwają prace przy powstającym bloku wejściowym od strony ściany szczytowej wschodniej komory startowej TBM – tu powstają m.in. kolumny cementowo – gruntowe. W części budowy po stronie wyspy Uznam, na zachód od ulicy Karsiborskiej, budowane są też ściany szczelinowe dla rampy dojazdowej do tunelu. Na wschód od ulicy Karsiborskiej kontynuowane są roboty ziemne dla wykonania wieńca i stropu na ścianach szczelinowych tunelu odkrywkowego. Trwa przebudowa sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Po stronie Wyspy Wolin przebudowywane są sieci wodno-kanalizacyjne wzdłuż ulicy Fińskiej oraz w rejonie komory odbiorczej. Trwa też przebudowa sieci energetycznych tj. linii napowietrznej WN 110 kV i część kablowej. Na budowę  transportowane są m.in. kruszywa, cement, stal zbrojeniowa, gotowe kosze dla wykonywania sekcji ścian szczelinowych, rury dla przebudowy sieci.

Tydzień 29 VI –  05 VII 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W okresie od 29 czerwca do 5 lipca 2020 roku (na wyspie Uznam) kontynuowano budowę ścian szczelinowych dla tunelu odkrywkowego i odcinka rampy dojazdowej (na zachód od ulicy Karsiborskiej). Wykonano tu także – w części komory startowej TBM – zbrojenie, deskowanie i betonowanie wieńca ścian szczelinowych.
W tej części Świnoujścia usuwano również kolizje gazu wysokiego ciśnienia, wodociągu, jak również kanalizacji tłocznej. Kontynuowano także transport kolejnych materiałów – między innymi kruszywa, cementu i stali zbrojeniowej.
Po stronie wyspy Uznam rozpoczęto także roboty ziemne dla wykonania wieńca i stropu na ścianach szczelinowych tunelu odkrywkowego (po stronie wschodniej ulicy Karsiborskiej) oraz budowę bloku wejściowego dla maszyny TBM (od strony zewnętrznej ściany szczytowej wschodniej komory startowej).
W części wyspy Wolin kontynuowano przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej (wzdłuż ulic Fińskiej oraz w rejonie komory odbiorczej TBM), jak również przebudowę linii napowietrznej wysokiego napięcia.
Wykonawca niezmiennie prowadzi dalsze prace nad opracowywaniem projektów wykonawczych w zakresie branży mostowej, tunelowej, drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.
Pandemia COVID-19 nie zakłóca prac budowlanych prowadzonych przy budowie tunelu. Spotkania kadry biurowo-technicznej nadal mają formę video konferencji, a pracownicy kontaktują się pomiędzy sobą telefonicznie – unikając kontaktów bezpośrednich. Pracownicy Wykonawcy niezmiennie stosują się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Liczba odwiedzin: 453508
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.