Lipiec 2019

Tydzień 22 – 26 VII 2019

1. Opracowywanie projektów wykonawczych branży drogowej: opisy techniczne, plany sytuacyjne, przekroje poprzeczne i podłużne oraz szczegóły konstrukcyjne.

2. Analiza otrzymanych materiałów od instytucji zewnętrznych.

3. Opracowywanie projektów wykonawczych branży konstrukcyjnej: wanny po stronie Uznam i Wolin; tunel wykonywany metodą odkrywkową po stronie Uznam i Wolin; Budynki Stacji Transformatorowych TK1, TK2 i TK3.

4. Opracowywanie projektów wykonawczych branży architektonicznej dla wszystkich budynków.

5. Opracowywanie projektów wykonawczych branży sanitarnej: przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; odwodnienie tunelu oraz dróg; Budynek Centrum Obsługi – instalacje sanitarne i wentylacja; przebudowa sieci gazu średniego i wysokiego ciśnienia, Budynki Stacji Transformatorowej TK1, TK2 i TK3 – wentylacja.

6. Opracowywanie projektów wykonawczych branży elektrycznej i telekomunikacyjnej: przebudowa sieci teletechnicznych, oświetlenie terenu, przebudowa kolizji WN 110 kV, dźwiękowy system ostrzegawczy i nagłośnienia, systemy bezpieczeństwa, SSP.

Tydzień 15 – 19 VII 2019

1. Zakończenie opracowywania raportu z ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

2. Zakończenie opracowywania Projektów Budowlanych.

3. Analiza otrzymanych opinii od gestorów.

4. Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID u Wojewody Zachodniopomorskiego w dniu 17.07.2019 r.

5. Opracowywanie projektów wykonawczych wszystkich branż.

6. Opracowywanie KIP dla węzła betoniarskiego.

Tydzień 08 – 12 VII 2019

1. Finalizacja wniosków do raportu z ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

2. Poprawianie Projektów Budowlanych zgodnie z uwagami otrzymanymi od Weryfikatorów.

3. Analiza otrzymanych materiałów od gestorów.

4Trwają uzgodnienia projektu podziału nieruchomości – etap uzyskiwania wpisu do ewidencji materiałów zasobu.

5. Kompletowanie załączników do wniosku o ZRID.

6. Opracowywanie projektów wykonawczych.

Tydzień 01 – 05 VII 2019

1. Finalizacja wniosków do raportu z ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

2. Poprawianie Projektów Budowlanych zgodnie z uwagami otrzymanymi podczas spotkania – Przegląd Dokumentów Wykonawcy Nr 3.

3. Analiza otrzymanych materiałów od gestorów.

4. Trwają uzgodnienia projektu podziału nieruchomości.

5. Finalizowanie treści wystąpienia do wniosku o ZRID.

6. Opracowywanie załączników do wniosku o ZRID.

7. Opracowywanie projektów wykonawczych.

Liczba odwiedzin: 453511
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.