Kwiecień 2023

Tydzień 24 IV – 30 IV 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Wolin wykonywane są roboty wykończeniowe. Wokół budynków stacji transformatorowych trwają prace porządkowe, jak i te związane z wykonywaniem małej architektury. Na placu budowy kontynuowane są również prace utrzymaniowe.

W tunelu wykonywano montaż, testy i próby instalacji infrastruktury na odcinkach rampowych. Konstrukcja wyjść ewakuacyjnych jest doszczelniana. Trwają też prace instalacyjne. Malowane są wyjścia ewakuacyjne oraz klatki schodowe.

Na wyspie Uznam, w budynku Biura Centrum Obsługi, odbywają się prace związane z uruchomieniem systemów tunelowych. Ściany szczelinowe w komorze startowej są uszczelniane. W wentylatorni kontynuowane są próby i testy sprzętu, który zadba o odpowiednią jakość powietrza w tunelu. Zadymianie, w ramach ćwiczeń, będzie jeszcze powtórzone, aby dokładnie przetestować całą instalację.

Tydzień 17 IV – 23 IV 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W tunelu TBM kontynuowane są prace wykończeniowe. Trwa doszczelnianie konstrukcji wyjść ewakuacyjnych i obudowy tunelu. Montowana jest instalacja niezbędnej infrastruktury.

Z kolei na wyspie Wolin roboty prowadzone są m.in. w komorze odbiorczej – trwają prace wykończeniowe jej konstrukcji wewnętrznych.  W rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową, czyli na odcinku od segmentu R1 do R17, odbywa się montaż obudowy z paneli aluminiowych na ścianach szczelinowych. Zakończono natomiast wykonywanie dylatacji drogowych po obu stronach tunelu.

Wciąż kontynuowane są prace wykończeniowe i instalacyjne przy stacji Trafo TK2, a także roboty drogowe.

Dodatkowo nadal prowadzone są prace  po drugiej stronie cieśniny Świny – na wyspie Uznam. Trwa uszczelnianie ścian szczelinowych i wykańczanie konstrukcji wewnętrznych komory startowej. W rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową montowana jest obudowa z paneli aluminiowych na ścianach szczelinowych. Kontynuowane są roboty wykończeniowe przy budynkach stacji Trafo TK3 i TK1. W wentylatorni VC1 prowadzone są próby i testy. Poza tym wykonywane są roboty drogowe i prace związane z zagospodarowaniem placu budowy.

Tydzień 10 IV – 16 IV 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze startowej uszczelniane są ściany szczelinowe. W pomieszczeniach technicznych trwają wszelkie prace wykończeniowe. Na rampie oraz w tunelu wykonywane są dylatacje. Przekrycie dylatacyjne jest zabezpieczeniem szczeliny, schowanym całkowicie w nawierzchni.  Ten odcinek wykonany jest z mieszanki mineralno-asfaltowej o specjalnej konstrukcji, która przenosi między innymi obciążenia wywołane naciskami kół pojazdów.

W budynku Biura Centrum Obsługi trwają prace instalacyjne i testy wszystkich urządzeń. Na terenie budowy wykonywane są roboty związane z zagospodarowaniem przestrzeni na drogach dojazdowych i wokół budynków, na przykład stacji transformatorowych, gdzie kontynuowane są prace brukarskie.

W tunelu TBM malowane są wyjścia ewakuacyjne oraz klatki schodowe. Cała konstrukcja jest doszczelniana. Kontynuowany jest montaż niezbędnych instalacji, które będą koordynowane w Biurze Centrum Obsługi. W komorze odbiorczej trwają prace instalacyjne. Na rampie montowana jest elewacja z paneli aluminiowych.  

Tydzień 03 IV – 09 IV 2023

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Wolin w komorze odbiorczej trwają prace przy konstrukcjach wewnętrznych. W budynku stacji TK2 podłączane są niezbędne urządzenia oraz systemy. Teren wokół budynku jest porządkowany. Na rampie kontynuowany jest montaż obudowy z paneli aluminiowych na ścianach szczelinowych.

W tunelu TBM montowana jest instalacja infrastruktury. Obudowa tunelu oraz wyjścia ewakuacyjne (wykonane w technologii mrożenia), są czyszczone i uszczelniane.

W wentylatorni na wyspie Uznam trwają testy wentylatorów wyciągowych. W budynkach Biura Centrum Obsługi czy stacji transformatorowych wykonywane są prace wykończeniowe, a na zewnątrz układana jest kostka brukowa.

Liczba odwiedzin: 453511
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.