Kwiecień 2022

Tydzień 25 IV – 01 V 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na Wyspie Wolin w komorze odbiorczej powstają konstrukcje wewnętrzne: ściana dociskowa, szachty i klatka schodowa oraz konstrukcje do płyty poddrogowej. Uszczelniane są też ściany szczelinowe, a w segmentach R1 do R16, rampy i tunelu wykonanego  metodą stropową, uszczelniana jest konstrukcja i wykonywane kanały technologiczne. Po tej stronie tunelu trwają roboty drogowe na rondzie Wolin, a także budowa sieci, uzbrojenie terenu i infrastruktury drogowej.

Na stronie wyspy Uznam wykonywana jest prefabrykacja i montaż deskowań do wykonania stropu pośredniego w komorze startowej TBM. W tunelu wykonanym  metodą stropową, w segmentach S1 do S11, uszczelniana jest konstrukcja i wykonywane kanały technologiczne.

W części tunelu wydrążonego maszyną TBM, wykonywane są wyjścia ewakuacyjne EE1 i EE2. W pierwszym z nich trwa już mrożenie pasywne, urabianie zamrożonego gruntu i jego wydobycie, a także wykonywanie obudowy wstępnej i konstrukcji stalowej. W drugim z wyjść trwa mrożenie aktywne.

Trwają  przygotowania  do montażu prefabrykatów U i filigranów na odcinku środkowym tunelu tzw. T2.  Na odcinku T3 kontynuowane jest zbrojenie konstrukcji płyty poddrogowej na filigranach i ich betonowanie.

Tydzień 18 IV – 24 IV 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W kolejnym tygodniu pracy na budowie tunelu pod Świną zakończono mrożenie aktywne gruntu przy wyjściu ewakuacyjnym EE1 – demontowana jest obudowa tunelu, trwa urabianie zamrożonego gruntu i wybieranie urobku, a także wykonywanie obudowy wstępnej – torkretu i konstrukcji stalowej. Przy wyjściu ewakuacyjnym EE2 wciąż trwa mrożenie aktywne, montowana jest również suwnica.

Zakończono także wykonywanie wsporników pod prefabrykaty w tunelu TBM. Obudowa tubingowa tunelu jest uszczelniana. Montowane są prefabrykaty sufitowe dla kanału wentylacyjnego. Trwają przygotowania do montażu prefabrykatów typu „U” i filigranów na odcinku T2, jak również konserwacji maszyny TD. Konstrukcja płyty poddrogowej na filigranach jest zbrojona i betonowana.

Na wyspie Uznam w komorze startowej kontynuowana jest budowa klatki schodowej (biegów oraz spoczników) na wlocie do tunelu TBM. Wykonywana jest tam także prefabrykacja deskowania dla realizacji stropu pośredniego na wlocie do tunelu i w komorze startowej. Konstrukcja na rampie i w tunelu jest uszczelniana. Trwają również prace przy kanałach technologicznych.

W budynku Biura Centrum Obsługi i Stacji Trafo TK3 kontynuowane są roboty wykończeniowe. Na placu budowy trwają prace porządkowe i utrzymaniowe. Na ulicy Karsiborskiej wprowadzono czasową organizację ruchu.

Komora odbiorcza na wyspie Wolin jest odwadniana. Trwają prace przy konstrukcjach wewnętrznych do poziomu płyty jezdnej. Ściany szczelinowe są uszczelniane. Budowana jest sieć i uzbrojenie terenu oraz infrastruktury drogowej. Uszczelniana jest konstrukcja na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową.

Tydzień 11 IV – 17 IV 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze odbiorczej na Wyspie Wolin powstają konstrukcje wewnętrzne do poziomu jezdni. Uszczelniane są ściany szczelinowe komory, podobnie jak konstrukcja rampy i tunelu, który wykonywany był metodą stropową w segmentach od R1 do R16.  W zakresie robót drogowych: trwają prace na rondzie Wolin, budowane są też sieci i uzbrojenie terenu.

W komorze startowej na wyspie Uznam wykonywana jest klatka schodowa (na wlocie do tunelu). Trwa również prefabrykacja deskowania dla realizacji stropu pośredniego i prace przygotowawcze do montażu rusztowań pod strop pośredni w części wschodniej.  W rampie i tunelu wykonywanym metodą stropową, w segmentach od S1 do S11 uszczelniana jest konstrukcja i wykonywane kanały technologiczne.

W tunelu wydrążonym maszyną TBM, przy obu wyjściach ewakuacyjnych EE1 i EE2 trwa mrożenie aktywne. Wykonywana jest prefabrykacja zbrojenia, deskowanie i betonowanie wsporników oraz uszczelnianie obudowy tubingowej tunelu. Montowane są prefabrykaty zarówno U jak i filigrany pod konstrukcję płyty poddrogowej, a także prefabrykaty sufitowe dla kanału wentylacyjnego. Konstrukcja płyty poddrogowej wykonywanej na filigranach jest zbrojona i betonowana. W budynkach BCO i Trafo TK3 trwają prace wykończeniowe i branżowe.

Tydzień 04 IV – 10 IV 2022

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Wolin kontynuowane są prace przy konstrukcjach wewnętrznych do poziomu płyty jezdnej. Komora odbiorcza jest odwadniana. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową budowane jest odwodnienie korpusu drogi, wykonywana jest izolacja kanału technologicznego, a także instalacja przepustów w kanale. Jednocześnie trwa zasypka kanałów i uszczelnianie całej konstrukcji. Na drogach budowana jest sieć i uzbrojenie terenu oraz infrastruktury drogowej. Kontynuowane są prace porządkowe i utrzymaniowe.

W komorze startowej na wyspie Uznam, oprócz wykonywania klatki schodowej, szachtów
i wsporników, trwają prace przygotowawcze do montażu rusztowań pod strop pośredni
w części wschodniej – wykonywana jest podlewka pod rusztowania. Na rampie i w tunelu po stronie wyspy Uznam również budowane jest odwodnienie korpusu drogi wraz z uszczelnieniem konstrukcji.

W tunelu nieustanie trwa mrożenie aktywne gruntu, które umożliwi przebicie się przez obudowę tunelu, aby wykonać wyjścia ewakuacyjne. Obudowa tubingowa tunelu jest uszczelniana. Trwa także deskowanie i betonowanie wsporników oraz prefabrykacja zbrojenia. Montowane są prefabrykaty typu „U”, filigrany pod konstrukcję płyty poddrogowej, która jest również zbrojona oraz betonowana, a także prefabrykaty sufitowe dla kanału wentylacyjnego.

Elementy systemu Stacji Separacji Płuczki są demontowane i wywożone z placu budowy.
W Budynku Centrum Obsługi wykonywane są zewnętrzne i wewnętrzne roboty wykończeniowe.

Liczba odwiedzin: 453087
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.