Kwiecień 2020

Tydzień 27 IV –  02 V 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W okresie między 27 kwietnia, a 2 maja 2020 roku Wykonawca kontynuował budowę zakładu prefabrykacji – wykonując wewnątrz hali tor pod suwnicę (dostarczono suwnicę bramową). W części komory startowej TBM wykonywał ściany szczelinowe, przygotowywał kosze zbrojeniowe, jak również wywoził urobek z głębienia ścian szczelinowych. Rozpoczął także wykonywanie fundamentów pod obiekty zakładu separacji urobku.
W tej części Świnoujścia niezmiennie kontynuowane były prace przy budowie murków prowadzących dla ścian szczelinowych tunelu odkrywkowego. Nadal trwał tu także transport materiałów (kruszywa, cementu, stali zbrojeniowej oraz materiałów pomocniczych).
W części projektowej Wykonawca niezmiennie prowadził prace nad opracowywaniem projektów wykonawczych w zakresie branży mostowej, tunelowej, drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.
Mimo panującej pandemii koronawirusa budowa Tunelu pod Świną była kontynuowana bez większych problemów. Wszystkie spotkania kadry biurowo-technicznej Wykonawcy nadal miały formę video konferencji, a pracownicy kontaktowali się pomiędzy sobą telefonicznie – unikając kontaktów bezpośrednich. Pracownicy Wykonawcy niezmiennie stosowali się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Tydzień 20 –  25 IV 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Okres od 20 kwietnia do 25 kwietnia 2020 roku, to między innymi prace przy wykonywaniu podłoża pod posadzkę, jak i dalsza budowa konstrukcji stalowej hali dla zakładu prefabrykacji. W części komory startowej TBM kontynuowane były prace montażowe koszy zbrojeniowych oraz wykonywane ściany szczelinowe. Wywożony był także urobek z ich głębienia.
W tej części Świnoujścia nadal trwały roboty ziemne pod fundamenty zakładu separacji urobku oraz prace przy budowie murków prowadzących dla ścian szczelinowych tunelu odkrywkowego, jak i odcinka rampy tunelu.
Po stronie wyspy Wolin kontynuowana była przebudowa sieci elektroenergetycznych średniego napięcia.
W części projektowej nadal trwały prace nad opracowywaniem projektów wykonawczych w zakresie branży mostowej, tunelowej, drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.
Budowa tunelu, pomimo panującej pandemii koronawirusa, kontynuowana była bez większych utrudnień. Niezmiennie wszystkie spotkania kadry biurowo-technicznej Wykonawcy miały formę video konferencji, a pracownicy kontaktowali się pomiędzy sobą telefonicznie – unikając kontaktów bezpośrednich.

Tydzień 13 –  19 IV 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Okres od 13 kwietnia do 19 kwietnia 2020 roku, to między innymi czas przebudowy (po stronie wyspy Wolin) sieci elektroenergetycznych średniego napięcia. W tej części Świnoujścia Wykonawca zintensyfikował przewierty pod ulicami dla przeprowadzania kabli po zupełnie nowych trasach.

Po stronie wyspy Uznam rozpoczęła się budowa konstrukcji stalowej hali dla zakładu prefabrykacji oraz murków prowadzących dla tunelu odkrywkowego (na zachód od komory startowej). W części komory startowej TBM nadal wykonywane są ściany szczelinowe oraz prace montażowe koszy zbrojeniowych. Po stronie wyspy Uznam kontynuowane są także roboty ziemne pod fundamenty zakładu separacji urobku.

W części projektowej niezmiennie trwają prace nad opracowywaniem projektów wykonawczych w zakresie branży mostowej, tunelowej, drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.

Prace przy budowie tunelu, pomimo panującej pandemii koronawirusa, odbywają się bez większych utrudnień. Wszystkie spotkania kadry biurowo-technicznej Wykonawcy nadal przyjmują formę video konferencji, a pracownicy kontaktują się pomiędzy sobą telefonicznie – unikając kontaktów bezpośrednich.

Tydzień 06 –  11 IV 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Okres od 6 kwietnia do 11 kwietnia 2020 roku, to czas intensywnych prac przy budowie hali zakładu prefabrykacji oraz coraz bardziej widocznych robót ziemnych pod fundamenty zakładu separacji urobku (dla drążenia maszyny TBM).
Po stronie wyspy Uznam kontynuowane były także prace przy przebudowie sieci uzbrojenia terenu, montażu koszy zbrojeniowych oraz wykonywaniu ścian szczelinowych dla komory startowej TBM. Wykonawca sukcesywnie wywoził urobek z tej części budowy.
Po stronie wyspy Wolin niezmiennie trwa porządkowanie terenu po wycince drzew i krzewów oraz usuwanie kolizji elektroenergetycznych średniego napięcia (w rejonie szybu odbiorczego).
W części projektowej nadal trwają prace nad opracowywaniem projektów wykonawczych w zakresie branży mostowej, tunelowej, drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.
Prace przy budowie tunelu są kontunuowane pomimo panującej pandemii koronawirusa. Wszystkie spotkania kadry biurowo-technicznej Wykonawcy nadal odbywają się w formie video konferencji, a pracownicy kontaktują się pomiędzy sobą telefonicznie – unikając kontaktów bezpośrednich.
Wykonawca niezmiennie stosuje się do procedur Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – w zakresie odpowiednich zachowań oraz utrzymania higieny przez wszystkich pracowników.

Tydzień 30 III –  04 IV 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W okresie od 30 marca do 4 kwietnia 2020 roku kontynuowane były prace przy montażu koszy zbrojeniowych oraz wykonywaniu ścian szczelinowych dla komory startowej TBM. Wykonawca sukcesywnie wywoził także urobek z tej części budowy, jak również rozpoczął roboty ziemne pod fundamenty zakładu separacji urobku.

Na wyspie Uznam niezmiennie trwały prace przy budowie Zakładu Prefabrykacji – głównie budowa rampy przejazdowej wewnątrz hali.

Kontynuowany był transport stali zbrojeniowej oraz kruszywa i cementu dla węzła betoniarskiego.

Po stronie wyspy Wolin Wykonawca nadal porządkował teren po wycince – usuwał drewno, krzaki (podrost, podszyt) oraz zrębki. Rozpoczął także usuwanie kolizji elektroenergetycznej średniego napięcia w rejonie szybu odbiorczego.

W części projektowej kontynuowane były prace nad opracowywaniem projektów wykonawczych w zakresie branży mostowej, tunelowej, drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.

W związku z pandemią koronawirusa wszystkie spotkania kadry biurowo-technicznej Wykonawcy odbywały się w formie video konferencji, a pracownicy kontaktowali się pomiędzy sobą telefonicznie unikając kontaktów bezpośrednich.

Niezmiennie stosowano się do procedur Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – w zakresie odpowiednich zachowań oraz utrzymania higieny przez wszystkich pracowników. 

Liczba odwiedzin: 457725
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2024 r.