Kwiecień 2019

Tydzień 22 – 26 IV 2019

1.      Prowadzone są badania terenowe i analiza danych przyrodniczych.

2.      Trwają prace nad planami sytuacyjnymi.

3.      Analiza otrzymanych materiałów od gestora.

4.      Trwa opracowywanie projektu systemu wentylacji.

5.      Trwa opracowywanie projektów architektonicznych dla Budynku obsługi tunelu, Budynków stacji transformatorowych K1, K2 i K3 oraz Budynku centrali wentylacyjnej.

6.      Trwa opracowywanie projektów branży konstrukcyjnej w zakresie wanien po stronie Uznam i Wolin oraz pozostałych odcinków tunelu wykonywanych metodą odkrywkową.

7.      Trwa opracowywanie projektów branży sanitarnej dla budynków oraz przebudowy kolizji sieci gazu wysokiego i średniego ciśnienia.

8.      Trwa opracowywanie systemu odwodnienia dla układu drogowego.

9.      Analiza otrzymanych wyników z odwiertów geologicznych.

10.    Trwa opracowywanie projektów w zakresie branży elektrycznej i telekomunikacyjnej.

11.    Trwa opracowywanie projektu zagospodarowania terenu, planu wycinki i planu nasadzeń.

Tydzień 15 – 19 IV 2019

1.      Prowadzone są badania terenowe i analiza danych przyrodniczych.

2.      Trwają prace nad planami sytuacyjnymi.

3.      Analiza otrzymanych materiałów od gestorów.

4.      Trwa opracowywanie projektu systemu wentylacji.

5.      Trwa opracowywanie projektów architektonicznych dla Budynku obsługi tunelu, Budynków stacji transformatorowych K1, K2 i K3 oraz Budynku centrali wentylacyjnej.

6.      Trwa opracowywanie projektów branży konstrukcyjnej w zakresie wanien po stronie Uznam oraz pozostałych odcinków tunelu wykonywanych metodą odkrywkową.

7.      Trwa opracowywanie projektów branży sanitarnej dla budynków oraz przebudowy kolizji sieci gazu wysokiego i średniego ciśnienia.

8.      Trwa opracowywanie systemu odwodnienia dla układu drogowego.

9.      Wykonywane są odwierty geologiczne i analiza otrzymanych wyników.

10.    Trwa opracowywanie projektów w zakresie branży elektrycznej i telekomunikacyjnej.

11.    Trwa opracowywanie projektu zagospodarowania terenu, planu wycinki i planu nasadzeń.

12.    Przegląd Dokumentów Wykonawcy – spotkanie Projektantów i Weryfikatorów poświęcone analizie stanu i zaawansowania prac projektowych.

Tydzień 8 – 12 IV 2019

1.      Prowadzone są badania terenowe.

2.      Trwają prace nad projektem docelowej organizacji ruchu.

3.      Analiza otrzymanych materiałów od gestorów.

4.      Trwa opracowywanie projektu systemu wentylacji.

5.      Trwa opracowywanie projektów architektonicznych dla Budynku obsługi tunelu, Budynków stacji transformatorowych K1, K2 i K3 oraz Budynku centrali wentylacyjnej.

6.      Trwa opracowywanie projektów branży konstrukcyjnej w zakresie wanien po stronie Uznam oraz pozostałych odcinków tunelu.

7.      Trwa opracowywanie projektów branży sanitarnej dla budynków oraz przebudowy kolizji sieci gazu wysokiego i średniego ciśnienia.

8.      Trwa opracowywanie systemu odwodnienia dla układu drogowego.

9.      Wykonywane są odwierty geologiczne.

10.    Trwa opracowywanie projektów w zakresie branży elektrycznej i telekomunikacyjnej.

11.    Trwa opracowywanie projektu zagospodarowania terenu, planu wycinki i planu nasadzeń.

Tydzień 1 – 5 IV 2019

1.      Trwa analiza danych przyrodniczych i prowadzone są badania terenowe.

2.      Trwają prace nad projektem docelowej organizacji ruchu.

3.      Analiza otrzymanych materiałów od gestorów sieci i instytucji zewnętrznych.

4.      Trwa opracowywanie projektu systemu wentylacji.

5.      Trwa opracowywanie projektu architektonicznego dla budynku obsługi tunelu.

6.      Trwają prace nad przekrojami poprzecznymi oraz podłużnymi wanien oraz tunelu.

7.      Trwają prace nad planem sytuacyjnym, przekrojami poprzecznymi i przekrojem podłużnym branży drogowej.

8.      Prace przygotowawcze i rozpoczęcie wykonywania odwiertów geologicznych.

9.      Trwają prace nad tworzeniem modeli 3D dla części konstrukcyjnej tunelu.

Liczba odwiedzin: 453087
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.